Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Menneskesønn(en)

Menneskesønn(en)

Et uttrykk som forekommer omkring 80 ganger i evangeliene. Det blir brukt om Jesus Kristus og viser at han ved sin fødsel på jorden ble et menneske og ikke bare var en åndeskapning med en materialisert kropp. Uttrykket viser også at Jesus skulle oppfylle den profetien som står i Daniel 7:13, 14. I De hebraiske skrifter blir uttrykket brukt om Esekiel og Daniel, noe som framhever kontrasten mellom disse jordiske talsmennene og Gud, som budskapene deres kom fra. – Ese 3:17; Da 8:17; Mt 19:28; 20:28.