Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Menighetstjener

Menighetstjener

En gjengivelse av det greske ordet diạkonos, som ofte bare blir oversatt med «tjener». En menighetstjener er en som tjener som assistent for menighetens eldsteråd. Han må oppfylle bibelske krav for å være kvalifisert for dette tjenesteprivilegiet. – 1Ti 3:8–10, 12.