Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lodd; loddkasting

Lodd; loddkasting

I gammel tid traff man noen ganger avgjørelser ved hjelp av loddkasting. Man la småstein eller små trebiter i foldene på en kappe eller i en krukke og ristet dem. Den som eide det loddet som falt ut eller ble trukket, var den som var blitt utvalgt. Bønn var ofte inne i bildet i forbindelse med loddkasting. Ordet «lodd» blir brukt både bokstavelig og billedlig i betydningen «del» eller «andel». – Jos 14:2; Ord 16:33; Mt 27:35.