Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Justinus martyr

Justinus martyr

(cirka 100–cirka 165 evt.) En gresk filosof og teolog som forsvarte kristendommen i sine skrifter. Justinus var født i byen Flavia Neapolis (nå Nablus). Han konverterte til kristendommen rundt år 132, muligens i Efesos, og ble halshogd i Roma som martyr.

De eneste av Justinus’ verker som er bevart, er to apologier (forsvarsskrifter) og «Dialog med jøden Tryphon». I sine apologier prøvde Justinus å forsvare de kristne mot anklagen om at de var fiendtlig innstilt til den romerske staten, og mot anklagen om at de var ateister. Han skrev også om sin tro, som var en blanding av bibelske sannheter og gresk filosofi. Han mente blant annet at Gud ikke hadde et egennavn. I sin «Dialog» argumenterte han for at Jesus var Messias, og at jødedommen var foreldet.

Ved å blande kristendommen med filosofi ignorerte Justinus det inspirerte påbudet om å holde seg til det som står skrevet. (1Kt 4:6) Andre såkalte kirkefedre fulgte hans eksempel, noe som førte til at det forutsagte frafallet eskalerte. (Mt 13:38, 39; 2Pe 2:1) Justinus’ verker har likevel historisk verdi siden han levde så kort tid etter apostlenes død. De viser for eksempel at han anerkjente den fastlagte jødiske kanon, og at han forkastet de apokryfiske bøkene.