Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Israel

Israel

Det navnet Jakob fikk av Gud. Etter hvert ble det en betegnelse på alle Jakobs etterkommere, kollektivt sett, på et hvilket som helst tidspunkt. Etterkommerne av Jakobs tolv sønner ble gjerne kalt Israels sønner, Israels hus, Israels folk, Israels menn og israelitter. Israel ble også brukt som navn på det nordlige tistammeriket, som løsrev seg fra det sørlige riket. Senere ble det brukt som en betegnelse på salvede kristne, «Guds Israel». – Ga 6:16; 1Mo 32:28; 2Sa 7:23; Ro 9:6.