Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Idiom

Idiom

Idiom

Et uttrykk som har en annen betydning enn den betydningen som ligger i de enkelte ordene eller i de elementene som uttrykket består av.

I likhet med andre språk inneholder Bibelens hebraisk, arameisk og gresk mange idiomatiske uttrykk. En leser må forstå idiomer som er brukt i Bibelen, for å kunne få den rette forståelsen av Bibelens budskap. Og oversettere må forstå dem for å kunne oversette dem på en nøyaktig måte. Avhengig av bibellesernes språk, kultur og bakgrunn er noen idiomer lette å forstå selv om de blir oversatt bokstavelig. (Se studienoter til Mt 10:27; 24:31.) Andre idiomer kan trenge å bli forklart for at de fullt ut skal bli forstått av dem som ikke er så godt kjent med de språkene Bibelen opprinnelig ble skrevet på. (Se studienoter til Mt 26:23; 26:64; Mr 5:34.) Andre idiomer igjen kan trenge å bli oversatt i samsvar med det de betyr, mens den bokstavelige betydningen blir angitt i fotnoter eller studienoter. – Se studienoter til Mt 9:15; Lu 10:6; 12:35.

Her kommer noen eksempler på idiomatiske uttrykk i Bibelen: «Å vandre i» eller «å vandre etter» betyr «å leve i samsvar med; å følge». (Sl 1:1; 25:5; 89:30) «Å gå all jordens vei» er et hebraisk idiom for «å dø». (Jos 23:14; fotn.) Det greske uttrykket «å ha i magen» betyr «å være gravid». (Mt 1:18, 23) Uttrykket «å bryte brød», som er brukt i Apg 20:7, betyr «å innta et måltid». Brød var nemlig en basismatvare i bibelske land. – Se The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures når det gjelder de eksemplene som er hentet fra De kristne greske skrifter.