Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hieronymus

Hieronymus

(cirka 347–cirka 420 evt.) En bibelforsker, prest og klosterleder. Han var også sekretær for pave Damasus i Roma i tre år. Evsebios Hieronymus ble født i Stridon i den romerske provinsen Dalmatia.

Hieronymus er spesielt kjent for sin bibeloversettelse Vulgata. Dette var en oversettelse til datidens alminnelige eller folkelige latin, så den kunne lett forstås av vanlige folk i Vestromerriket. Vulgata var ikke bare en revisjon av tidligere latinske oversettelser. Hieronymus la vekt på å oversette direkte fra grunnspråkene hebraisk og gresk og fra den greske oversettelsen Septuaginta. De siste 34 årene av sitt liv bodde han i Betlehem, i nærheten av Jerusalem, der han var leder for et kloster, fortsatte sine studier av hebraisk og fullførte oversettelsen av De hebraiske skrifter. Hieronymus’ ferdige verk inneholdt også apokryfiske bøker, som på hans tid var med i utgaver av Septuaginta, men han skilte klart mellom de bøkene som var kanoniske, og de som ikke var det.

I sine undersøkelser oppdaget Hieronymus at noen av de greske håndskriftene som han hadde tilgang til, inneholdt Guds navn i form av tetragrammet. Likevel mente Hieronymus at dette navnet bare var ett av det han regnet som ti navn på Gud. Han skilte altså ikke mellom det som er Guds egennavn, og det som er titler brukt om Gud. I sin oversettelse brukte Hieronymus to av disse titlene – Herre og Gud – som erstatning for Guds navn.