Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Herodes’ parti, Tilhengere av

Herodes’ parti, Tilhengere av

Også kjent som herodianere. De utgjorde et parti av nasjonalister som politisk støttet den herodianske fyrsteslekten, som styrte med myndighet fra romerne. Noen av saddukeerne tilhørte sannsynligvis dette partiet. Herodianerne og fariseerne sto sammen i sin motstand mot Jesus. – Mr 3:6.