Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Herodes

Herodes

Navnet på en fyrsteslekt som hersket over jødene med myndighet fra Roma. Herodes den store er kjent for å ha gjenoppbygd templet i Jerusalem og for å ha gitt befaling om at guttebarn skulle drepes i et forsøk på å ta livet av Jesus. (Mt 2:16; Lu 1:5) Herodes Arkelaus og Herodes Antipas, sønner av Herodes den store, fikk myndighet over deler av det området faren hadde hersket over. (Mt 2:22) Antipas var tetrark, men ble i dagligtale omtalt som konge. Han hersket i løpet av de tre og et halvt årene Kristus utførte sin tjeneste på jorden, og videre i perioden fram til Apostlenes gjerninger, kapittel 12. (Mr 6:14–17; Lu 3:1, 19, 20; 13:31, 32; 23:6–15; Apg 4:27; 13:1) Senere ble Herodes Agrippa 1., som var sønnesønn av Herodes den store, straffet med døden av en engel etter at han hadde regjert en kort tid. (Apg 12:1–6, 18–23) Hans sønn, Herodes Agrippa 2., ble hersker, og han regjerte fram til det jødiske opprøret mot Roma. – Apg 23:35; 25:13, 22–27; 26:1, 2, 19–32.