Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hebreer

Hebreer

Betegnelsen «hebreer» blir først brukt om Abram (Abraham) og tjener til å skille mellom ham og hans amorittiske naboer. Deretter blir den brukt om Abrahams etterkommere gjennom hans sønnesønn Jakob. – 1Mo 14:13; 2Mo 5:3.