Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Håndskrifter

Håndskrifter

Sikter ofte til gamle håndskrevne dokumenter, for eksempel bøker i Bibelen. Det synonyme ordet «manuskript» kommer fra det latinske uttrykket manu scriptus, «skrevet med hånden».

Det finnes gamle håndskrifter av pergament, velin og papyrus. Pergament var vanligvis laget av ku-, saue- eller geiteskinn, og velin var laget av skinn fra kalv, lam eller geitekilling. Papyrus var et papirlignende skrivemateriale som ble framstilt av papyrusplanten, spesielt av margen.

De originale bibelhåndskriftene forsvant for lenge siden. Men det er blitt funnet flere veldig gamle avskrifter. Mest kjent er kanskje Dødehavsrullene, som inneholder bøker fra De hebraiske skrifter. Noen av disse håndskriftrullene og fragmentene er datert til 200-tallet fvt. Man regner med at det finnes rundt 6000 komplette eller fragmentariske håndskrifter til De hebraiske skrifter i forskjellige biblioteker i dag. Til De kristne greske skrifter finnes det rundt 5300 håndskrifter på gresk og rundt 10 000 på latin, i tillegg til håndskrifter på mange andre språk.