Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fyrfat

Fyrfat

Det fantes fyrfat av gull, sølv og kobber, og de ble brukt ved tabernaklet og i templet til å brenne røkelse i og til å fjerne kull fra offeralteret og vekestumper fra gullampestaken med. Blir også kalt røkelseskar. – 2Mo 37:23; 2Kr 26:19; He 9:4.