Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Frigitt; fri

Frigitt; fri

Under romersk herredømme var en «fri» mann en som var fri fra fødselen av og hadde fulle borgerrettigheter. En slave som var blitt satt fri, ble kalt «en frigitt». Når en slave ble formelt frigitt, fikk han romersk statsborgerskap, men han kunne ikke velges til noen politisk stilling. En uformell frigivelse innebar at personen ble satt fri, men ga ikke fulle borgerrettigheter. – 1Kt 7:22.