Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Forberedelsesdagen

Forberedelsesdagen

Betegnelse på dagen før sabbaten, den dagen jødene gjorde nødvendige forberedelser. Forberedelsesdagen sluttet ved solnedgang den ukedagen vi i dag kaller fredag, og da begynte sabbaten. Det jødiske døgnet strakte seg fra kveld til kveld. – Mr 15:42; Lu 23:54.