Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Farao

Farao

Tittel på kongene i Egypt. Fem faraoer er nevnt ved navn i Bibelen (Sjisjak, So, Tirhaka, Neko og Hofra). De andre faraoene som er nevnt, er ikke navngitt, deriblant de som hadde kontakt med Abraham, Moses og Josef. – 2Mo 15:4; Ro 9:17.