Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Evnukk

Evnukk

Når ordet er brukt bokstavelig, sikter det til en gutt eller mann som er kastrert. Slike menn ble ofte brukt ved kongelige hoff som oppvartere eller voktere for dronningen og medhustruene. Ordet blir også brukt om embetsmenn som hadde plikter ved hoffet, men som ikke var bokstavelige evnukker. Det brukes billedlig om slike som viser selvkontroll for å kunne gjøre mer i tjenesten for Gud. De omtales som ‘evnukker for himmelens rike’. – Mt 19:12; Est 2:15; Apg 8:27, fotn.