Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Diminutiv

Diminutiv

En form av et substantiv som vanligvis betegner en mindre form av det som det opprinnelige ordet betegner. De greske ordene for «fisk» og «båt» er for eksempel gjengitt med «små fisker» og «liten båt» når de står i diminutiv. (Mt 15:34; Mr 3:9) I tillegg til størrelse kan diminutiv betegne ung alder, hengivenhet, fortrolighet og i noen tilfeller også forakt.

I De kristne greske skrifter blir diminutiv ofte brukt til å angi hengivenhet og fortrolighet. Jesus omtalte for eksempel sine ydmyke disipler som «små sauer». (Joh 21:15–17) Og apostelen Johannes brukte en diminutivform da han henvendte seg til sine medkristne og kalte dem «mine barn» (egentlig: «mine små barn»). – 1Jo 2:1, 12, 28; 3:7, 18; 4:4; 5:21.