Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bibelgresk

Bibelgresk

De kristne greske skrifters grunnspråk. Det var først og fremst koiné, eller fellesgresk, som ble brukt, men det forekommer også noen uttrykk fra klassisk gresk. Matteusevangeliet ble tydeligvis først skrevet på hebraisk og senere oversatt til koinégresk.

Etter Aleksander den stores erobringer var koiné det dominerende språket i den østlige delen av middelhavsområdet fra omkring 300 fvt. til omkring 500 evt. Ifølge tradisjonen begynte jødiske lærde å oversette De hebraiske skrifter til koiné på 200-tallet fvt. Denne oversettelsen ble kjent som Septuaginta. Ordforrådet og stilen i De hebraiske skrifter hadde naturlig nok stor innflytelse på det greske språket som ble brukt i både Septuaginta og De kristne greske skrifter.

Koiné hadde den store fordelen framfor andre språk at det var vidt utbredt. Det var en blanding av forskjellige greske dialekter med attisk gresk som den mest dominerende, men det hadde en forenklet grammatikk. Koiné bød likevel på rike muligheter til å bruke varierte formuleringer og uttrykke tanker på en nøyaktig og nyansert måte.