Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ånd

Ånd

Det hebraiske ordet rụach og det greske ordet pneuma, som ofte oversettes med «ånd», har en rekke betydninger. De sikter alltid til noe som er usynlig for menneskeøyne, og som vitner om kraft i bevegelse. Det hebraiske og det greske ordet brukes om (1) vind, (2) den virksomme livskraften i jordiske skapninger, (3) den drivkraften som kommer fra et menneskes symbolske hjerte, og som får det til å si og gjøre ting på en bestemt måte, (4) inspirerte uttalelser som kommer fra en usynlig kilde, (5) åndepersoner og (6) Guds virksomme kraft, eller hellige ånd. – 2Mo 35:21; Sl 104:29; Mt 12:43; Lu 11:13.