Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Studiespørsmål til Min bok med fortellinger fra Bibelen

Studiespørsmål til Min bok med fortellinger fra Bibelen

Fortelling 1

Gud begynner å skape

 1. Hvor kommer alle gode ting fra? Hvilke gode ting kan du nevne?

 2. Hva var det første Gud skapte?

 3. Hvorfor var den første engelen spesiell?

 4. Fortell hvordan det var på jorden til å begynne med. (Se bildet.)

 5. Hva var de første tingene Gud gjorde for at det skulle bli mulig for dyr og mennesker å bo på jorden?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Jeremia 10: 12.

  Hva kan skaperverket lære oss om Guds egenskaper? (Jes. 40: 26; Rom. 11: 33)

 2. Les Kolosserne 1: 15—17.

  Hvilken rolle spilte Jesus under skapelsen, og hvordan bør vi derfor se på ham? (Kol. 1: 16)

 3. Les 1. Mosebok 1: 1—10.

  1. Hvordan ble jorden til? (1. Mos. 1: 1)

  2. Hva var det som skjedde på den første skapelsesdagen? (1. Mos. 1: 3—5)

  3. Fortell hva som skjedde på den andre skapelsesdagen. (1. Mos. 1: 7, 8)

Fortelling 2

En vakker hage

 1. Hva gjorde Gud for at jorden skulle bli et godt hjem for oss?

 2. Nevn noen av alle de forskjellige dyrene som Gud skapte. (Se bildet.)

 3. Hvorfor var Edens hage et helt spesielt sted?

 4. Hva ville Gud at hele jorden skulle bli?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 1: 11—25.

  1. Hva skapte Gud på den tredje skapelsesdagen? (1. Mos. 1: 12)

  2. Hva var det som skjedde på den fjerde skapelsesdagen? (1. Mos. 1: 16)

  3. Hva slags dyr skapte Gud på den femte og den sjette dagen? (1. Mos. 1: 20, 21, 25)

 2. Les 1. Mosebok 2: 8, 9.

  Hvilke to spesielle trær lot Gud vokse i hagen, og hva var de et symbol på?

Fortelling 3

Den første mann og kvinne

 1. Hva ser du på bildet i fortelling 3, som ikke er på bildet i fortelling 2?

 2. Hvem var det som skapte den første mann, og hva het mannen?

 3. Hvilket arbeid ville Gud at Adam skulle utføre?

 4. Hvorfor lot Jehova Adam falle i en dyp søvn?

 5. Hvor lenge kunne Adam og Eva leve, og hvilket arbeid ville Jehova at de skulle gjøre?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Salme 83: 18.

  Hva er Guds navn, og hvilken spesiell stilling har Gud over jorden? (Jer. 16: 21; Dan. 4: 17)

 2. Les 1. Mosebok 1: 26—31.

  1. Hva ble skapt som kronen på verket på den sjette skapelsesdagen, og hvordan skilte disse skapningene seg ut fra dyrene? (1. Mos. 1: 26)

  2. Hvordan sørget Jehova for både menneskene og dyrene? (1. Mos. 1: 30)

 3. Les 1. Mosebok 2: 7—25.

  1. Hva innebar det for Adam at han fikk i oppgave å gi dyrene navn? (1. Mos. 2: 19)

  2. Hva kan 1. Mosebok 2: 24 lære oss om hvordan Jehova ser på ekteskap, separasjon og skilsmisse? (Matt. 19: 4—6, 9)

Fortelling 4

Hvorfor de mister hjemmet sitt

 1. Hva forteller bildet om hva som skjedde med Adam og Eva?

 2. Hvorfor straffet Jehova dem?

 3. Hva sa en slange til Eva?

 4. Hvem var det som fikk slangen til å snakke til Eva?

 5. Hvorfor ble Adam og Eva jaget ut av paradiset?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 2: 16, 17; 3: 1—13, 24.

  1. Hvordan gav slangens spørsmål til Eva et galt bilde av Jehova? (1. Mos. 3: 1—5; 1. Joh. 5: 3)

  2. Hvordan er Eva et advarende eksempel for oss? (Fil. 4: 8; Jak. 1: 14, 15; 1. Joh. 2: 16)

  3. Hvordan viste Adam og Eva at de ikke tok ansvar for det de hadde gjort? (1. Mos. 3: 12, 13)

  4. Hvordan forsvarte de kjerubene som ble satt øst for Edens hage, Jehovas styre? (1. Mos. 3: 24)

 2. Les Åpenbaringen 12: 9.

  I hvilken grad har Satan klart å få menneskene til å gjøre opprør mot Guds styre? (1. Joh. 5: 19)

Fortelling 5

Et hardt liv begynner

 1. Hvordan hadde Adam og Eva det utenfor Edens hage?

 2. Hva begynte å skje med Adam og Eva, og hvorfor?

 3. Hvorfor ville barna til Adam og Eva komme til å bli gamle og skrøpelige og dø?

 4. Hvordan hadde livet vært for Adam og Eva og barna deres hvis Adam og Eva hadde vært lydige mot Jehova?

 5. Hva var det som ble vondt for Eva fordi hun var ulydig?

 6. Hva het de to første sønnene til Adam og Eva?

 7. Hvem er de andre barna på bildet?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 3: 16—23; 4: 1, 2.

  1. Hva førte det til for Adam at jorden ble forbannet? (1. Mos. 3: 17—19; Rom. 8: 20, 22)

  2. Hvorfor var navnet Eva, som betyr «den levende», et navn som passet godt på den første kvinne? (1. Mos. 3: 20)

  3. Hvordan viste Jehova omtanke for Adam og Eva også etter at de hadde syndet? (1. Mos. 3: 7, 21)

 2. Les Åpenbaringen 21: 3, 4.

  Hvilke «ting som var før», gleder du deg til at det skal bli slutt på?

Fortelling 6

En snill og en slem sønn

 1. Hva slags arbeid har Kain, og hva slags arbeid har Abel?

 2. Hva slags gaver gir Kain og Abel til Jehova?

 3. Hvorfor liker Jehova den gaven som Abel gir, men hvorfor er han ikke fornøyd med Kains?

 4. Hva slags menneske er Kain, og hva sier Jehova til ham at han må gjøre?

 5. Hva gjør Kain mens han og broren er alene ute på marken?

 6. Fortell hvordan det gikk med Kain etter at han hadde drept broren sin.

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 4: 2—26.

  1. Hvordan beskrev Jehova den farlige situasjonen Kain befant seg i? (1. Mos. 4: 7)

  2. Hvordan viste Kain hvilken holdning han hadde innerst inne? (1. Mos. 4: 9)

  3. Hvordan ser Jehova på det å utøse uskyldig blod? (1. Mos. 4: 10; Jes. 26: 21)

 2. Les 1. Johannes 3: 11, 12.

  1. Hvorfor ble Kain så sint, og hvordan er dette til advarsel for oss? (1. Mos. 4: 4, 5; Ordsp. 14: 30; 28: 22)

  2. Hvordan viser Bibelen at det er mulig for oss å være trofaste, selv om alle i familien vår motarbeider Jehova? (Sal. 27: 10; Matt. 10: 21, 22)

 3. Les Johannes 11: 25.

  Hvilken forsikring gir Jehova angående alle som dør for rettferdighetens skyld? (Joh. 5: 24)

Fortelling 7

En modig mann

 1. På hvilken måte var Enok annerledes enn andre?

 2. Hvorfor gjorde folk på Enoks tid så mye ondt?

 3. Hvilke onde ting var det folk gjorde? (Se bildet.)

 4. Hvorfor måtte Enok være modig?

 5. Hvor gamle ble menneskene den gangen, men hvor gammel ble Enok?

 6. Hva skjedde etter at Enok var død?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 5: 21—24, 27.

  1. Hva slags forhold stod Enok i til Jehova? (1. Mos. 5: 24)

  2. Hvem var verdens eldste mann, ifølge Bibelen, og hvor gammel ble han? (1. Mos. 5: 27)

 2. Les 1. Mosebok 6: 5, 11—13.

  Hvor ille ble forholdene på jorden etter at Enok var død, og hvordan svarer dette til forholdene i vår tid? (2. Tim. 3: 13)

 3. Les Hebreerne 11: 5.

  Hva var det ved Enok som «behaget Gud», og hva førte det til? (1. Mos. 5: 22)

 4. Les Judas 14, 15.

  Hvordan kan de kristne i vår tid etterligne Enoks mot når de advarer folk om den kommende Harmageddon-krigen? (2. Tim. 4: 2; Hebr. 13: 6)

Fortelling 8

Kjemper på jorden

 1. Hva skjedde da noen av Guds engler begynte å høre på Satan?

 2. Hvorfor bestemte noen av englene seg for å slutte å gjøre arbeidet sitt i himmelen og heller komme ned til jorden?

 3. Hvorfor var det galt av englene å komme ned til jorden og lage seg menneskekropper?

 4. Hvordan var de barna som englene fikk, annerledes enn andre barn?

 5. Hva gjorde barna til englene da de ble kjemper? (Se bildet.)

 6. Hva het den gode mannen som levde etter at Enok var død, og hvorfor likte Gud ham?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 6: 1—8.

  Hva forteller 1. Mosebok 6: 6 om hvordan vår oppførsel kan virke på Jehovas følelser? (Sal. 78: 40, 41; Ordsp. 27: 11)

 2. Les Judas 6.

  Hva kan vi i vår tid bli minnet om når vi leser om de englene som «ikke bevarte sin opprinnelige stilling» på Noahs tid? (1. Kor. 3: 5—9; 2. Pet. 2: 4, 9, 10)

Fortelling 9

Noah bygger en ark

 1. Hvor mange var det i familien til Noah, og hva het de tre sønnene hans?

 2. Hva sa Gud at Noah skulle gjøre, og hvorfor?

 3. Hvordan reagerte folk da Noah fortalte dem om arken?

 4. Hva sa Gud at Noah skulle gjøre med dyrene?

 5. Hva måtte Noah og familien hans gjøre etter at Gud hadde stengt døren på arken?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 6: 9—22.

  1. Hva var det som gjorde at Noah skilte seg ut som en tilbeder av den sanne Gud? (1. Mos. 6: 9, 22)

  2. Hva synes Jehova om vold, og hva bør det bety for vårt valg av underholdning? (1. Mos. 6: 11, 12; Sal. 11: 5)

  3. Hvordan kan vi etterligne Noah når vi får veiledning gjennom Jehovas organisasjon? (1. Mos. 6: 22; 1. Joh. 5: 3)

 2. Les 1. Mosebok 7: 1—9.

  Hvordan er det til oppmuntring for oss i dag å vite at Jehova betraktet den ufullkomne Noah som rettferdig? (1. Mos. 7: 1; Ordsp. 10: 16; Jes. 26: 7)

Fortelling 10

Vannflommen

 1. Hvorfor kunne ingen komme inn i arken etter at det hadde begynt å regne?

 2. I hvor mange dager og netter lot Jehova det regne, og hvor høyt steg vannet?

 3. Hvordan gikk det med arken da vannet begynte å dekke jorden?

 4. Hvordan gikk det med kjempene da vannflommen kom, og hvordan gikk det med fedrene deres?

 5. Hva skjedde med arken da det hadde gått fem måneder?

 6. Hvorfor slapp Noah en ravn ut av arken?

 7. Hvordan fikk Noah vite at vannet på jorden var borte?

 8. Hva sa Gud til Noah etter at Noah og familien hans hadde vært i arken i over et år?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 7: 10—24.

  1. Hvor mye av livet på jorden ble utslettet? (1. Mos. 7: 23)

  2. Hvor lenge flommet vannet over jorden? (1. Mos. 7: 24)

 2. Les 1. Mosebok 8: 1—17.

  Hvordan viser 1. Mosebok 8: 17 at Jehova ikke gikk bort fra sin opprinnelige hensikt med jorden? (1. Mos. 1: 22)

 3. Les 1. Peter 3: 19, 20.

  1. Hvilken dom fikk de opprørske englene da de vendte tilbake til himmelen? (Jud. 6)

  2. Hvordan kan beretningen om Noah og hans familie styrke vår tillit til Jehovas evne til å utfri sitt folk? (2. Pet. 2: 9)

Fortelling 11

Den første regnbuen

 1. Hva var det første Noah gjorde da han og familien hans kom ut av arken? (Se bildet.)

 2. Hva sa Gud til Noah og familien hans at de skulle gjøre etter vannflommen?

 3. Hva lovte Gud?

 4. Hva skal vi bli minnet om når vi ser en regnbue?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 8: 18—22.

  1. Hvordan kan vi i vår tid frambære et offer for Jehova som gir «en formildende duft»? (1. Mos. 8: 21; Hebr. 13: 15, 16)

  2. Hva sa Jehova om menneskenes hjertetilstand, og hva bør vi derfor være forsiktige med? (1. Mos. 8: 21; Matt. 15: 18, 19)

 2. Les 1. Mosebok 9: 9—17.

  1. Hvilken pakt inngikk Jehova med alle jordens skapninger? (1. Mos. 9: 10, 11)

  2. Hvor lenge skulle regnbuepakten vare? (1. Mos. 9: 16)

Fortelling 12

Et stort tårn

 1. Hvem var Nimrod, og hva syntes Gud om ham?

 2. Hvorfor laget folk murstein, slik du ser på bildet?

 3. Hvorfor likte ikke Jehova at de bygde tårnet?

 4. Hvordan fikk Gud dem til å slutte å bygge på tårnet?

 5. Hva ble byen kalt, og hva betydde det navnet?

 6. Hvordan gikk det med menneskene etter at Gud hadde fått dem til å snakke forskjellige språk?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 10: 1, 8—10.

  Hvilke egenskaper viste Nimrod at han hadde, og hvordan er dette til advarsel for oss? (Ordsp. 3: 31)

 2. Les 1. Mosebok 11: 1—9.

  Hva var motivet for å bygge tårnet, og hvorfor var prosjektet dømt til å mislykkes? (1. Mos. 11: 4; Ordsp. 16: 18; Joh. 5: 44)

Fortelling 13

Abraham — Guds venn

 1. Hva slags mennesker var det som bodde i den byen som het Ur?

 2. Hvem er mannen på bildet, når ble han født, og hvor bodde han?

 3. Hva sa Gud at Abraham skulle gjøre?

 4. Hvorfor ble Abraham kalt Guds venn?

 5. Hvem ble med Abraham da han drog fra Ur?

 6. Hva sa Gud til Abraham da han kom til landet Kanaan?

 7. Hva lovte Gud Abraham da Abraham var 99 år gammel?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 11: 27—32.

  1. Hvordan var Abraham og Lot i slekt med hverandre? (1. Mos. 11: 27)

  2. Hvordan vet vi at det egentlig var Abraham som tok initiativet da familien drog ut for å reise til Kanaan, selv om det er Tarah som blir nevnt som den som tok ledelsen? Og hvorfor gjorde Abraham dette? (1. Mos. 11: 31; Apg. 7: 2—4)

 2. Les 1. Mosebok 12: 1—7.

  Hvordan utvidet Jehova Abrahamspakten etter at Abraham hadde kommet til Kanaan? (1. Mos. 12: 7)

 3. Les 1. Mosebok 17: 1—8, 15—17.

  1. Hva fikk Abram navnet sitt forandret til da han var 99 år, og hvorfor? (1. Mos. 17: 5)

  2. Hvilke framtidige velsignelser lovte Jehova Sara? (1. Mos. 17: 15, 16)

 4. Les 1. Mosebok 18: 9—19.

  1. Hvilket ansvar har fedre, ifølge 1. Mosebok 18: 19? (5. Mos. 6: 6, 7; Ef. 6: 4)

  2. Hva var det Sara opplevde, som viser at vi ikke kan skjule noe for Jehova? (1. Mos. 18: 12, 15; Sal. 44: 21)

Fortelling 14

Gud prøver Abrahams tro

 1. Hva lovte Gud Abraham, og hvordan holdt Gud dette løftet?

 2. Hvordan prøvde Jehova Abrahams tro? (Se bildet.)

 3. Hva gjorde Abraham, enda han ikke skjønte hvorfor Gud hadde gitt ham beskjed om å gjøre det?

 4. Hva var det som skjedde da Abraham tok fram kniven for å drepe sønnen sin?

 5. Hvor sterk var Abrahams tro på Gud?

 6. Hva lot Gud Abraham ofre i stedet?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 21: 1—7.

  Hvorfor omskar Abraham sønnen sin på den åttende dag? (1. Mos. 17: 10—12; 21: 4)

 2. Les 1. Mosebok 22: 1—18.

  Hvordan viste Isak at han ville rette seg etter sin fars, Abrahams, vilje, og hvordan var dette et forbilde på noe langt mer betydningsfullt som skulle finne sted i framtiden? (1. Mos. 22: 7—9; 1. Kor. 5: 7; Fil. 2: 8, 9)

Fortelling 15

Lots kone så seg tilbake

 1. Hvorfor skilte Abraham og Lot lag?

 2. Hvorfor valgte Lot å bo i Sodoma?

 3. Hvordan var de som bodde i Sodoma?

 4. Hvilken advarsel kom to engler med?

 5. Hvorfor ble Lots kone til en saltstøtte?

 6. Hva kan vi lære av det som skjedde med Lots kone?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 13: 5—13.

  Hva kan vi lære av Abraham når det gjelder det å løse uoverensstemmelser? (1. Mos. 13: 8, 9; Rom. 12: 10; Fil. 2: 3, 4)

 2. Les 1. Mosebok 18: 20—33.

  Hva forteller Abrahams samtale med Jehova oss om hvordan Jehova og Jesus kommer til å dømme? (1. Mos. 18: 25, 26; Matt. 25: 31—33)

 3. Les 1. Mosebok 19: 1—29.

  1. Hva kan denne bibelske beretningen lære oss om Guds syn på homoseksuelle handlinger? (1. Mos. 19: 5, 13; 3. Mos. 20: 13)

  2. Hva var forskjellen mellom den måten Lot reagerte på og den måten Abraham reagerte på når de fikk beskjed av Gud om å gjøre noe, og hva kan vi lære av dette? (1. Mos. 19: 15, 16, 19, 20; 22: 3)

 4. Les Lukas 17: 28—32.

  Hvilken holdning hadde Lots kone til materielle ting, og hvordan er dette til advarsel for oss? (Luk. 12: 15; 17: 31, 32; Matt. 6: 19—21, 25)

 5. Les 2. Peter 2: 6—8.

  Hvordan kan vi etterligne Lot ved den holdning vi har til den ugudelige verden rundt oss? (Esek. 9: 4; 1. Joh. 2: 15—17)

Fortelling 16

Isak får en god kone

 1. Hvem er det vi ser på bildet?

 2. Hva gjorde Abraham for at Isak skulle få en kone, og hvorfor?

 3. Hvordan ble tjeneren til Abraham bønnhørt?

 4. Hva svarte Rebekka da hun ble spurt om hun ville gifte seg med Isak?

 5. Hva var det som gjorde Isak glad igjen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 24: 1—67.

  1. Hvilke fine egenskaper viste Rebekka at hun hadde, da hun traff tjeneren til Abraham ved brønnen? (1. Mos. 24: 17—20; Ordsp. 31: 17, 31)

  2. Hvordan er det som Abraham gjorde for Isak, et godt eksempel for kristne i vår tid? (1. Mos. 24: 37, 38; 1. Kor. 7: 39; 2. Kor. 6: 14)

  3. Hvorfor bør vi ta oss tid til å meditere, slik Isak gjorde? (1. Mos. 24: 63; Sal. 77: 12; Fil. 4: 8)

Fortelling 17

Ulike tvillinger

 1. Hvem var Esau og Jakob, og hvordan var de forskjellige?

 2. Hvor gamle var Esau og Jakob da Abraham, farfaren deres, døde?

 3. Hva var det Esau gjorde som førte til at moren og faren hans ble veldig lei seg?

 4. Hvorfor ble Esau rasende på Jakob?

 5. Hva sa Isak at Jakob skulle gjøre?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 25: 5—11, 20—34.

  1. Hva forutsa Jehova angående de to sønnene til Rebekka? (1. Mos. 25: 23)

  2. Hvilken forskjell var det mellom Jakobs og Esaus holdning til førstefødselsretten? (1. Mos. 25: 31—34)

 2. Les 1. Mosebok 26: 34, 35; 27: 1—46; 28: 1—5.

  1. Hvordan viste Esau at han ikke verdsatte åndelige ting? (1. Mos. 26: 34, 35; 27: 46)

  2. Hva sa Isak at Jakob skulle gjøre for å få Guds velsignelse? (1. Mos. 28: 1—4)

 3. Les Hebreerne 12: 16, 17.

  Hva lærer vi av Esaus eksempel om hvordan det går med dem som forakter hellige ting?

Fortelling 18

Jakob i Karan

 1. Hvem er den unge kvinnen på bildet, og hva gjorde Jakob for henne?

 2. Hva var Jakob villig til å gjøre for å få gifte seg med Rakel?

 3. Hva gjorde Laban da Jakob skulle gifte seg med Rakel?

 4. Hva gikk Jakob med på å gjøre for å få Rakel til kone?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 29: 1—30.

  1. Hvordan viste Jakob at han var en rettskaffen mann, selv da Laban lurte ham, og hva kan vi lære av dette? (1. Mos. 25: 27; 29: 26—28; Matt. 5: 37)

  2. Hvordan viser tilfellet med Jakob at det er forskjell på kjærlighet og blind forelskelse? (1. Mos. 29: 18, 20, 30; Høys. 8: 6)

  3. Hvilke fire kvinner tilhørte nå Jakobs husstand og fødte ham etter hvert sønner? (1. Mos. 29: 23, 24, 28, 29)

Fortelling 19

Jakob får en stor familie

 1. Hva het de seks sønnene Jakob fikk med sin første kone, Lea?

 2. Hvilke to sønner fikk Jakob med Leas tjenestekvinne, Silpa?

 3. Hva het de to sønnene Jakob fikk med Rakels tjenestekvinne, Bilha?

 4. Hvilke to sønner fikk Rakel, men hvordan gikk det da den andre sønnen ble født?

 5. Hvor mange sønner fikk Jakob til sammen (se bildet), og hvilket folk stammet fra dem?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 29: 32—35; 30: 1—26; 35: 16—19.

  Hvordan fikk mange hebraiske gutter i gammel tid navn, slik det framgår av tilfellet med Jakobs tolv sønner?

 2. Les 1. Mosebok 37: 35.

  Hvordan vet vi at Jakob hadde mer enn én datter, selv om Bibelen bare navngir Dina?

Fortelling 20

Dina i vanskeligheter

 1. Hvorfor ville ikke Abraham og Isak at barna deres skulle gifte seg med noen fra Kanaan?

 2. Ville Jakob ha likt at Dina ble venner med kanaaneiske jenter?

 3. Hvem er han på bildet som ser på Dina, og hva gjorde han med Dina?

 4. Hva gjorde Simeon og Levi, to av brødrene til Dina, da de fikk høre om det som hadde skjedd?

 5. Hva syntes Jakob om det som Simeon og Levi hadde gjort?

 6. Hvordan begynte alle vanskelighetene i familien deres?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 34: 1—31.

  1. Var det bare én gang Dina var sammen med jentene i Kanaan? Begrunn svaret. (1. Mos. 34: 1)

  2. Hvordan kan man si at Dina hadde en del av ansvaret for at hun ikke lenger var jomfru? (Gal. 6: 7)

  3. Hvordan kan unge mennesker i vår tid vise at de har merket seg det advarende eksempel vi har i Dina? (Ordsp. 13: 20; 1. Kor. 15: 33; 1. Joh. 5: 19)

Fortelling 21

Josefs brødre hater ham

 1. Hvorfor er brødrene til Josef misunnelige på ham?

 2. Hva vil brødrene til Josef gjøre med ham, men hva sier Ruben?

 3. Hva er det som skjer da det kommer noen ismaelittiske kjøpmenn forbi?

 4. Hva gjør brødrene til Josef for at faren deres skal tro at Josef er død?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 37: 1—35.

  1. Hvordan kan de kristne etterligne Josef når de får vite om urette ting som noen i menigheten har gjort? (1. Mos. 37: 2; 3. Mos. 5: 1; 1. Kor. 1: 11)

  2. Hva var det som fikk Josefs brødre til å behandle ham så dårlig? (1. Mos. 37: 11, 18; Ordsp. 27: 4; Jak. 3: 14—16)

  3. Hva var det Jakob gjorde, som er helt normalt når en har mistet en som en er glad i? (1. Mos. 37: 35)

Fortelling 22

Josef kommer i fengsel

 1. Hvor gammel er Josef da han kommer til Egypt, og hva skjer da han kommer dit?

 2. Hvorfor kommer Josef i fengsel?

 3. Hvilken viktig oppgave får Josef i fengselet?

 4. Hva gjør Josef for faraos munnskjenk og baker?

 5. Hva skjer etter at munnskjenken har kommet ut av fengselet?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 39: 1—23.

  Hva var det som fikk Josef til å flykte fra Potifars kone, når det den gangen ikke fantes noen skreven lov fra Gud som forbød ekteskapsbrudd? (1. Mos. 2: 24; 20: 3; 39: 9)

 2. Les 1. Mosebok 40: 1—23.

  1. Gi en kort beskrivelse av munnskjenkens drøm og den tydningen som Jehova gav Josef. (1. Mos. 40: 9—13)

  2. Hva drømte bakeren, og hva betydde drømmen? (1. Mos. 40: 16—19)

  3. Hvordan har den tro og kloke slave-klasse i vår tid etterlignet Josefs holdning? (1. Mos. 40: 8; Sal. 36: 9; Joh. 17: 17; Apg. 17: 2, 3)

  4. Hvordan hjelper 1. Mosebok 40: 20 oss til å forstå hva som er det kristne syn på fødselsdagsfeiringer? (Fork. 7: 1; Mark. 6: 21—28)

Fortelling 23

Faraos drømmer

 1. Hva opplever farao en natt?

 2. Hva er det som gjør at munnskjenken til slutt husker Josef?

 3. Hva drømmer farao i de to drømmene? (Se bildet.)

 4. Hva sier Josef at drømmene betyr?

 5. Hvordan blir Josef den mektigste mannen i Egypt nest etter farao?

 6. Hvorfor kommer brødrene til Josef til Egypt, og hvorfor kjenner de ham ikke igjen?

 7. Hvilken drøm husker Josef nå, og hva hjelper den ham til å forstå?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 41: 1—57.

  1. Hvordan henledet Josef oppmerksomheten på Jehova, og hvordan kan de kristne i vår tid følge hans eksempel? (1. Mos. 41: 16, 25, 28; Matt. 5: 16; 1. Pet. 2: 12)

  2. Hvordan kan årene med overflod i Egypt etterfulgt av årene med hungersnød illustrere kontrasten mellom Jehovas folk i vår tid og kristenheten når det gjelder den åndelige tilstand? (1. Mos. 41: 29, 30; Am. 8: 11, 12)

 2. Les 1. Mosebok 42: 1—8; 50: 20.

  Er det galt av Jehovas tilbedere å bøye seg for et menneske på grunn av respekt for vedkommendes stilling hvis det er skikk og bruk i landet å gjøre det? (1. Mos. 42: 6)

Fortelling 24

Josefs brødre blir prøvd

 1. Hvorfor beskylder Josef brødrene sine for å være spioner?

 2. Hvorfor lar Jakob den yngste sønnen sin, Benjamin, dra til Egypt?

 3. Hvordan havner sølvbegeret til Josef i sekken til Benjamin?

 4. Hva sier Juda at han kan gjøre for at Benjamin skal få dra hjem?

 5. På hvilken måte har brødrene til Josef forandret seg?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 42: 9—38.

  Hvordan er det som Josef sa i 1. Mosebok 42: 18, en fin påminnelse for dem som har ansvar i Jehovas organisasjon i vår tid? (Neh. 5: 15; 2. Kor. 7: 1, 2)

 2. Les 1. Mosebok 43: 1—34.

  1. Hva er det som viser at det var Juda som ble sine brødres talsmann, selv om det var Ruben som var den førstefødte? (1. Mos. 43: 3, 8, 9; 44: 14, 18; 1. Krøn. 5: 2)

  2. Hva gjorde Josef, sannsynligvis for å prøve brødrene sine, og hva ville han finne ut ved å gjøre det? (1. Mos. 43: 33, 34)

 3. Les 1. Mosebok 44: 1—34.

  1. Hva viste Josef at han ønsket å bli oppfattet som, da han benyttet seg av list for å skjule hvem han egentlig var? (1. Mos. 44: 5, 15; 3. Mos. 19: 26)

  2. Hvordan viste Josefs brødre at de ikke lenger hadde den misunnelige holdningen som de tidligere hadde hatt overfor sin bror? (1. Mos. 44: 13, 33, 34)

Fortelling 25

Familien flytter til Egypt

 1. Hva skjer da Josef forteller brødrene sine hvem han er?

 2. Hva forklarer Josef vennlig for brødrene sine?

 3. Hva sier farao da han får høre om brødrene til Josef?

 4. Hvor stor var familien til Jakob da den flyttet til Egypt?

 5. Hva ble familien til Jakob kalt, og hvorfor?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Mosebok 45: 1—28.

  Hvordan viser Bibelens beretning om Josef at Jehova kan snu en situasjon slik at noe som er ment å skulle skade hans tjenere, får et godt resultat? (1. Mos. 45: 5—8; Jes. 8: 10; Fil. 1: 12—14)

 2. Les 1. Mosebok 46: 1—27.

  Hvilken forsikring gav Jehova Jakob angående Josef da Jakob var på vei til Egypt? (1. Mos. 46: 1—4)

Fortelling 26

Job er trofast mot Gud

 1. Hvem var Job?

 2. Hva har Satan prøvd å gjøre, men har han klart det?

 3. Hva gav Jehova Satan lov til å gjøre, og hvorfor?

 4. Hvorfor sa Jobs kone til ham: «Forbann Gud og dø»? (Se bildet.)

 5. Hva forteller det andre bildet om hvordan Jehova velsignet Job? Hvorfor gjorde han det?

 6. Hva kan vi få oppleve hvis vi også er trofaste mot Jehova?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Job 1: 1—22.

  Hvordan kan de kristne i vår tid etterligne Job? (Job 1: 1; Fil. 2: 15; 2. Pet. 3: 14)

 2. Les Job 2: 1—13.

  På hvilke to vidt forskjellige måter reagerte Job og hans kone på Satans forfølgelse? (Job 2: 9, 10; Ordsp. 19: 3; Mi. 7: 7; Mal. 3: 14)

 3. Les Job 42: 10—17.

  1. Hvilke likhetstrekk er det mellom den lønn som Job fikk for sin trofasthet, og den som Jesus fikk? (Job 42: 12; Fil. 2: 9—11)

  2. Hvordan er det til oppmuntring for oss å vite om de velsignelsene Job fikk fordi han bevarte sin ulastelighet mot Gud? (Job 42: 10, 12; Hebr. 6: 10; Jak. 1: 2—4, 12; 5: 11)

Fortelling 27

En ond konge i Egypt

 1. Hvem er han på bildet som slår med en pisk, og hvem er det han pisker?

 2. Hvordan gikk det med israelittene etter at Josef var død?

 3. Hvorfor ble egypterne redde for israelittene?

 4. Hva sa farao til de jordmødrene som hjalp de israelittiske kvinnene når de fødte barna sine?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 1: 6—22.

  1. På hvilken måte begynte Jehova å oppfylle det løftet han hadde gitt Abraham? (2. Mos. 1: 7; 1. Mos. 12: 2; Apg. 7: 17)

  2. Hvordan viste de hebraiske jordmødrene respekt for livets hellighet? (2. Mos. 1: 17; 1. Mos. 9: 6)

  3. Hvordan ble jordmødrene belønnet for at de var trofaste mot Jehova? (2. Mos. 1: 20, 21; Ordsp. 19: 17)

  4. Hvordan prøvde Satan å motarbeide Jehovas hensikt angående Abrahams lovte Ætt? (2. Mos. 1: 22; Matt. 2: 16)

Fortelling 28

Hvordan Moses ble reddet

 1. Hvem er den lille gutten på bildet, og hvem er det han holder i fingeren til?

 2. Hva gjorde moren til Moses for at han ikke skulle bli drept?

 3. Hvem er den lille jenta på bildet, og hva gjorde hun da Moses ble lagt i kurven?

 4. Hva foreslo Mirjam da faraos datter fant Moses?

 5. Hva sa prinsessen da moren til Moses kom?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 2: 1—10.

  Hvilken mulighet hadde moren til Moses til å oppdra og undervise ham mens han var liten, og hvordan er hun et godt eksempel for foreldre i vår tid? (2. Mos. 2: 9, 10; 5. Mos. 6: 6—9; Ordsp. 22: 6; Ef. 6: 4; 2. Tim. 3: 15)

Fortelling 29

Hvorfor Moses flyktet

 1. Hvor vokste Moses opp, men hva visste han om foreldrene sine?

 2. Hva gjorde Moses en dag da han var 40 år?

 3. Hva sa Moses til en israelitt som sloss, og hva svarte mannen?

 4. Hvorfor flyktet Moses fra Egypt?

 5. Hvor flyktet Moses hen, og hvem traff han der?

 6. Hva gjorde Moses i de neste 40 årene?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 2: 11—25.

  Hvordan viste Moses at han var lojal mot Jehova og sitt folk, enda han i mange år var blitt opplært i egypternes visdom? (2. Mos. 2: 11, 12; Hebr. 11: 24)

 2. Les Apostlenes gjerninger 7: 22—29.

  Hva kan vi lære av det at Moses prøvde å redde israelittene fra slaveriet i Egypt på egen hånd? (Apg. 7: 23—25; 1. Pet. 5: 6, 10)

Fortelling 30

Den brennende tornebusken

 1. Hva heter det fjellet du ser på bildet?

 2. Hva for noe rart fikk Moses se en dag han kom til fjellet Horeb med sauene?

 3. Hva sa den stemmen han hørte fra tornebusken, og hvem var det som snakket?

 4. Hva svarte Moses da Gud sa at Moses skulle føre hans folk ut av Egypt?

 5. Hva sa Gud at Moses skulle si hvis israelittene spurte om hvem som hadde sendt ham?

 6. Hvordan skulle Moses bevise for israelittene at Gud hadde sendt ham?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 3: 1—22.

  Hvordan kan det som Moses erfarte, være til oppmuntring for oss hvis vi får et teokratisk oppdrag som vi mener at vi ikke er kvalifisert til? (2. Mos. 3: 11, 13; 2. Kor. 3: 5, 6)

 2. Les 2. Mosebok 4: 1—20.

  1. Hvordan forandret Moses innstilling i løpet av de 40 årene han var i Midjan, og hva kan de som ønsker seg privilegier i menigheten, lære av dette? (2. Mos. 2: 11, 12; 4: 10, 13; Mi. 6: 8; 1. Tim. 3: 1, 6, 10)

  2. Hva kan eksemplet med Moses hjelpe oss til å ha tillit til, selv om vi skulle bli tuktet av Jehova gjennom hans organisasjon? (2. Mos. 4: 12—14; Sal. 103: 14; Hebr. 12: 4—11)

Fortelling 31

Moses og Aron hos farao

 1. Hvordan reagerte israelittene da de fikk se de miraklene som Moses og Aron gjorde?

 2. Hva sa Moses og Aron til farao, men hva svarte farao?

 3. Hva var det som skjedde da Aron kastet ned staven sin? (Se bildet.)

 4. Hvordan gav Jehova farao en lærepenge, og hvordan reagerte farao?

 5. Hva skjedde etter den tiende plagen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 4: 27—31; 5: 1—23.

  Hva var det farao mente da han sa: «Jeg kjenner slett ikke Jehova»? (2. Mos. 5: 2; 1. Sam. 2: 12; Rom. 1: 21)

 2. Les 2. Mosebok 6: 1—13, 26—30.

  1. I hvilken forstand var det Jehova ikke hadde gjort seg kjent for Abraham, Isak og Jakob? (2. Mos. 3: 13, 14; 6: 3; 1. Mos. 12: 8)

  2. Hvilke tanker gjør vi oss om det at Jehova brukte Moses til å utføre en viktig oppgave, selv om Moses følte at han ikke var kvalifisert? (2. Mos. 6: 12, 30; Luk. 21: 13—15)

 3. Les 2. Mosebok 7: 1—13.

  1. Hvordan var Moses og Aron gode eksempler for Jehovas tjenere i vår tid da de modig gjorde farao kjent med Jehovas dommer? (2. Mos. 7: 2, 3, 6; Apg. 4: 29—31)

  2. Hvordan viste Jehova at han var større enn Egypts guder? (2. Mos. 7: 12; 1. Krøn. 29: 12)

Fortelling 32

De ti plagene

 1. Bruk bildene her til å beskrive de tre første plagene som Jehova sendte over Egypt.

 2. Hvilken viktig forskjell var det mellom de tre første plagene og resten av plagene?

 3. Hva var den fjerde, den femte og den sjette plagen?

 4. Beskriv den sjuende, den åttende og den niende plagen.

 5. Hva sa Jehova til israelittene at de skulle gjøre før den tiende plagen?

 6. Hva var den tiende plagen, og hva skjedde etter den?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 7: 19 til 8: 23.

  1. Hva ble de egyptiske magipraktiserende prestene tvunget til å innrømme etter den tredje plagen, selv om de hadde klart å kopiere de to første plagene Jehova hadde sendt? (2. Mos. 8: 18, 19; Matt. 12: 24—28)

  2. Hvordan viste den fjerde plagen at Jehova er i stand til å beskytte sitt folk, og hvordan er det til hjelp for Guds folk å vite om dette nå som vi står overfor «den store trengsel»? (2. Mos. 8: 22, 23; Åp. 7: 13, 14; 2. Krøn. 16: 9)

 2. Les 2. Mosebok 8: 24; 9: 3, 6, 10, 11, 14, 16, 23—25; 10: 13—15, 21—23.

  1. Hvilke to grupper ble avslørt av de ti plagene, og hvordan berører dette vårt syn på disse gruppene i dag? (2. Mos. 8: 10, 18, 19; 9: 14)

  2. Hvordan hjelper 2. Mosebok 9: 16 oss til å forstå hvorfor Jehova har latt Satan få holde på helt til nå? (Rom. 9: 21, 22)

 3. Les 2. Mosebok 12: 21—32.

  Hvordan gjorde påskeofferet det mulig for mange å bli frelst, og hva var påskeofferet et forbilde på? (2. Mos. 12: 21—23; Joh. 1: 29; Rom. 5: 18, 19, 21; 1. Kor. 5: 7)

Fortelling 33

Gjennom Rødehavet

 1. Hvor mange israelittiske menn drog ut fra Egypt i tillegg til kvinner og barn, og hvem andre drog også av gårde?

 2. Hva begynte farao å tenke på etter at han hadde latt israelittene få dra, og hva gjorde han?

 3. Hva gjorde Jehova for at egypterne ikke skulle se hans folk og angripe dem?

 4. Hva var det som skjedde da Moses rakte staven sin ut over Rødehavet, og hva gjorde israelittene da?

 5. Hva skjedde da egypterne satte etter israelittene ut i havet?

 6. Hvordan viste israelittene at de var glade og takknemlige mot Jehova for at de var blitt reddet?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 12: 33—36.

  Hvordan sørget Jehova for at hans folk fikk noe igjen for alle de årene de hadde vært slaver for egypterne? (2. Mos. 3: 21, 22; 12: 35, 36)

 2. Les 2. Mosebok 14: 1—31.

  Hva kan Jehovas tjenere i vår tid, som står like overfor Harmageddon-krigen, lære av det som står i 2. Mosebok 14: 13, 14? (2. Krøn. 20: 17; Sal. 91: 8)

 3. Les 2. Mosebok 15: 1—8, 20, 21.

  1. Hvorfor bør Jehovas tjenere synge lovsanger for ham? (2. Mos. 15: 1, 2; Sal. 105: 2, 3; Åp. 15: 3, 4)

  2. Hvordan er Mirjam og de andre kvinnene ved Rødehavet et godt eksempel for kristne kvinner i vår tid med hensyn til å lovprise Jehova? (2. Mos. 15: 20, 21; Sal. 68: 11)

Fortelling 34

En ny slags mat

 1. Hva er det de på bildet samler opp fra bakken, og hva blir det kalt?

 2. Hva sier Moses at israelittene skal gjøre når det gjelder å sanke manna?

 3. Hva sier Jehova at folket skal gjøre på den sjette dagen i uken, og hvorfor?

 4. Hvilket mirakel gjør Jehova når israelittene sparer manna til den sjuende dagen?

 5. Hvor lenge gir Jehova israelittene manna å spise?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 16: 1—36 og 4. Mosebok 11: 7—9.

  1. Hva kan vi i vår tid lære av 2. Mosebok 16: 8 angående det å vise respekt for dem Jehova har utnevnt i den kristne menighet? (Hebr. 13: 17)

  2. Hvordan ble israelittene hver eneste dag under ørkenvandringen minnet om at de var avhengige av Jehova? (2. Mos. 16: 14—16, 35; 5. Mos. 8: 2, 3)

  3. Hvilken symbolsk betydning gav Jesus mannaen, og hvordan har vi gagn av dette «brød fra himmelen»? (Joh. 6: 31—35, 40)

 2. Les Josva 5: 10—12.

  I hvor mange år spiste israelittene manna, hvordan var dette en prøve for dem, og hva kan vi lære av denne beretningen? (2. Mos. 16: 35; 4. Mos. 11: 4—6; 1. Kor. 10: 10, 11)

Fortelling 35

Jehova gir lover

 1. Hvor slår israelittene leir da det har gått omkring to måneder etter at de drog fra Egypt?

 2. Hva sier Jehova at han vil at israelittene skal gjøre, og hva svarer de?

 3. Hvorfor gir Jehova Moses to steintavler?

 4. Hvilke lover gav Jehova israelittene?

 5. Hvilke to lover sa Jesus Kristus er de viktigste?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 19: 1—25; 20: 1—21; 24: 12—18; 31: 18.

  Hvordan hjelper det som står i 2. Mosebok 19: 8, oss til å forstå hva det innebærer for en kristen å innvie seg til Gud? (Matt. 16: 24; 1. Pet. 4: 1—3)

 2. Les 5. Mosebok 6: 4—6; 3. Mosebok 19: 18; Matteus 22: 36—40.

  Hvordan viser de kristne at de elsker Gud og sin neste? (Mark. 6: 34; Apg. 4: 20; Rom. 15: 2)

Fortelling 36

Gullkalven

 1. Hva gjør de vi ser på bildet, og hvorfor?

 2. Hvorfor blir Jehova harm, og hva gjør Moses da han ser hva folket gjør?

 3. Hva sier Moses til noen av mennene at de skal gjøre?

 4. Hva bør vi lære av det som skjedde den gangen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 32: 1—35.

  1. Hva kan denne beretningen lære oss om hvordan Jehova ser på det å blande falsk religion med den sanne tilbedelse? (2. Mos. 32: 4—6, 10; 1. Kor. 10: 7, 11)

  2. Hva bør de kristne være nøye med når de velger underholdning, for eksempel når det gjelder sang og dans? (2. Mos. 32: 18, 19; Ef. 5: 15, 16; 1. Joh. 2: 15—17)

  3. Hvordan var Levi stamme et godt eksempel med hensyn til å forsvare det som er rett? (2. Mos. 32: 25—28; Sal. 18: 25)

Fortelling 37

Tabernaklet

 1. Hva kalles det teltet du ser på bildet, og hva blir det brukt til?

 2. Hvorfor sa Jehova til Moses at teltet skulle lages slik at det var lett å ta de forskjellige delene fra hverandre?

 3. Hva kalles kassen i det lille rommet som er innerst, og hva inneholder den?

 4. Hvem er det Jehova velger til å være øversteprest, og hva gjør øverstepresten?

 5. Hvilke tre ting er i det største rommet i teltet?

 6. Hvilke to ting er på plassen utenfor tabernaklet, og hva blir de brukt til?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Mosebok 25: 8—40; 26: 1—37; 27: 1—8; 28: 1.

  Hva var kjerubene på «vitnesbyrdets ark» et bilde på? (2. Mos. 25: 20, 22; 4. Mos. 7: 89; 2. Kong. 19: 15)

 2. Les 2. Mosebok 30: 1—10, 17—21; 34: 1, 2; Hebreerne 9: 1—5.

  1. Hvorfor la Jehova vekt på at prestene, som gjorde tjeneste ved tabernaklet, måtte være fysisk rene, og hva bør vi i vår tid lære av dette? (2. Mos. 30: 18—21; 40: 30, 31; Hebr. 10: 22)

  2. Hvordan viste apostelen Paulus at tabernaklet og lovpakten var blitt foreldet da han skrev sitt brev til de kristne hebreere? (Hebr. 9: 1, 9; 10: 1)

Fortelling 38

De tolv speiderne

 1. Hva legger du merke til ved drueklasen på bildet, og hvor kom den fra?

 2. Hvorfor sender Moses tolv speidere inn i Kanaan?

 3. Hva sier ti av speiderne da de kommer tilbake og forteller Moses om hva de har sett?

 4. Hvordan viser to av speiderne at de stoler på Jehova, og hva heter de?

 5. Hvorfor blir Jehova harm, og hva sier han til Moses?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 4. Mosebok 13: 1—33.

  1. Hvem ble valgt ut til å utspeide landet, og hvilken spesiell mulighet fikk de? (4. Mos. 13: 2, 3, 18—20)

  2. Hvorfor så Josva og Kaleb annerledes på saken enn de andre speiderne, og hva kan vi lære av dette? (4. Mos. 13: 28—30; Matt. 17: 20; 2. Kor. 5: 7)

 2. Les 4. Mosebok 14: 1—38.

  1. Hvilken advarsel angående det å murre mot Jehovas jordiske representanter bør vi ta alvorlig? (4. Mos. 14: 2, 3, 27; Matt. 25: 40, 45; 1. Kor. 10: 10)

  2. Hvordan viser 4. Mosebok 14: 24 at Jehova er personlig interessert i hver og en av sine tjenere? (1. Kong. 19: 18; Ordsp. 15: 3)

Fortelling 39

Arons stav blomstrer

 1. Hvem er det som ikke synes at Moses skal være leder, og at Aron skal være øversteprest, og hva sier de til Moses og Aron?

 2. Hva sier Moses at Korah og de 250 som er med ham, skal gjøre?

 3. Hva sier Moses til folket, og hva skjer så snart han er ferdig med å snakke?

 4. Hva skjer med Korah og de 250 som er med ham?

 5. Hva gjør Eleasar, Arons sønn, med fyrfatene til de døde mennene, og hvorfor?

 6. Hvorfor får Jehova staven til Aron til å blomstre? (Se bildet.)

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 4. Mosebok 16: 1—49.

  1. Hva gjorde Korah og de som var med ham, og hvorfor var dette et opprør mot Jehova? (4. Mos. 16: 9, 10, 18; 3. Mos. 10: 1, 2; Ordsp. 11: 2)

  2. Hvilken gal holdning hadde Korah og de 250 høvdingene i forsamlingen? (4. Mos. 16: 1—3; Ordsp. 15: 33; Jes. 49: 7)

 2. Les 4. Mosebok 17: 1—11; 26: 10.

  1. Hva var det at Arons stav blomstret, et bevis for, og hvorfor sa Jehova at den skulle oppbevares i paktens ark? (4. Mos. 17: 5, 8, 10)

  2. Hvilken viktig ting kan vi lære av det som Arons stav skulle være et tegn på? (4. Mos. 17: 10; Apg. 20: 28; Fil. 2: 14; Hebr. 13: 17)

Fortelling 40

Moses slår på klippen

 1. Hvordan tar Jehova seg av israelittene mens de er i ørkenen?

 2. Hva klager israelittene over da de igjen har slått leir i Kadesj?

 3. Hvordan sørger Jehova for at folket og dyrene får vann å drikke?

 4. Hvem er den mannen på bildet som peker på seg selv, og hvorfor gjør han det?

 5. Hvorfor blir Jehova harm på Moses og Aron, og hvordan blir de straffet?

 6. Hva skjer på fjellet Hor, og hvem blir den nye øverstepresten for israelittene?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 4. Mosebok 20: 1—13, 22—29 og 5. Mosebok 29: 5.

  1. Hva lærer vi av den måten Jehova tok seg av israelittene på mens de vandret i ørkenen? (5. Mos. 29: 5; Matt. 6: 31; Hebr. 13: 5; Jak. 1: 17)

  2. Hvordan så Jehova på det at Moses og Aron unnlot å hellige ham overfor israelittene? (4. Mos. 20: 12; 1. Kor. 10: 12; Åp. 4: 11)

  3. Hva kan vi lære av den måten Moses reagerte på da han ble tuktet av Jehova? (4. Mos. 12: 3; 20: 12, 27, 28; 5. Mos. 32: 4; Hebr. 12: 7—11)

Fortelling 41

Kobberslangen

 1. Hva har Moses satt opp på stangen på bildet, og hvorfor har Jehova gitt ham beskjed om å gjøre dette?

 2. Hvordan viser israelittene at de er utakknemlige for alt det Gud har gjort for dem?

 3. Hva ber israelittene Moses om å gjøre etter at Jehova har sendt giftslanger for å straffe dem?

 4. Hvorfor gir Jehova Moses beskjed om å lage en kobberslange?

 5. Hva kan vi lære av denne fortellingen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 4. Mosebok 21: 4—9.

  1. Hvordan er israelittenes klaging over den måten Jehova sørget for dem på, til advarsel for oss? (4. Mos. 21: 5, 6; Rom. 2: 4)

  2. Hvordan brukte israelittene kobberslangen i senere århundrer, og hva gjorde kong Hiskia? (4. Mos. 21: 9; 2. Kong. 18: 1—4)

 2. Les Johannes 3: 14, 15.

  Hvorfor var det at kobberslangen ble satt opp på en signalstang, et godt bilde på det at Jesus Kristus ble pælfestet? (Gal. 3: 13; 1. Pet. 2: 24)

Fortelling 42

Et esel som snakker

 1. Hvem er Balak, og hvorfor sender han bud på Bileam?

 2. Hvorfor legger eselet til Bileam seg ned på veien?

 3. Hva hører Bileam at eselet sier?

 4. Hva sier en engel til Bileam?

 5. Hva skjer da Bileam prøver å forbanne Israel?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 4. Mosebok 21: 21—35.

  Hvorfor vant israelittene over amorittkongen Sihon, og over Og, kongen i Basjan? (4. Mos. 21: 21, 23, 33, 34)

 2. Les 4. Mosebok 22: 1—40.

  Hvilket motiv hadde Bileam for å prøve å forbanne Israel, og hva kan vi lære av dette? (4. Mos. 22: 16, 17; Ordsp. 6: 16, 18; 2. Pet. 2: 15; Jud. 11)

 3. Les 4. Mosebok 23: 1—30.

  Hvordan viste Bileam ved sine gjerninger at han ikke var en tilbeder av Jehova, selv om han gav inntrykk av det ved det han sa? (4. Mos. 23: 3, 11—14; 1. Sam. 15: 22)

 4. Les 4. Mosebok 24: 1—25.

  Hvordan styrker denne bibelske beretningen vår tro på at Jehovas hensikt vil bli gjennomført? (4. Mos. 24: 10; Jes. 54: 17)

Fortelling 43

Josva blir leder

 1. Hvem er de to mennene på bildet som står sammen med Moses?

 2. Hva sier Jehova til Josva?

 3. Hvorfor går Moses opp på toppen av Nebo-fjellet, og hva sier Jehova til ham der?

 4. Hvor gammel er Moses da han dør?

 5. Hvorfor er israelittene lei seg, men hvilken grunn har de til å være glade?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 4. Mosebok 27: 12—23.

  Hvilken viktig oppgave fikk Josva av Jehova, og hvordan viser Jehova i vår tid at han har omsorg for sitt folk? (4. Mos. 27: 15—19; Apg. 20: 28; Hebr. 13: 7)

 2. Les 5. Mosebok 3: 23—29.

  Hvorfor lot ikke Jehova Moses og Aron få lov til å komme inn i det lovte land, og hva kan vi lære av det? (5. Mos. 3: 25—27; 4. Mos. 20: 12, 13)

 3. Les 5. Mosebok 31: 1—8, 14—23.

  Hvordan viser Moses’ avskjedsord til israelittene at han ydmykt tok imot tukten fra Jehova? (5. Mos. 31: 6—8, 23)

 4. Les 5. Mosebok 32: 45—52.

  Hvilken innvirkning bør Guds Ord ha på vårt liv? (5. Mos. 32: 47; 3. Mos. 18: 5; Hebr. 4: 12)

 5. Les 5. Mosebok 34: 1—12.

  Hva kan 5. Mosebok 34: 10 fortelle oss om det forholdet Moses hadde til Jehova, selv om han aldri så Jehova i bokstavelig forstand? (2. Mos. 33: 11, 20; 4. Mos. 12: 8)

Fortelling 44

Rahab gjemmer speiderne

 1. Hvor bor Rahab?

 2. Hvem er de to mennene på bildet, og hvorfor er de i Jeriko?

 3. Hva sier de mennene som kongen i Jeriko sender til Rahab, at hun må gjøre, og hva svarer hun?

 4. Hvordan hjelper Rahab de to speiderne, og hva ber hun dem om å gjøre?

 5. Hva lover de to speiderne?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Josva 2: 1—24.

  Hvordan gikk Jehovas løfte i 2. Mosebok 23: 28 i oppfyllelse da israelittene kom mot Jeriko? (Jos. 2: 9—11)

 2. Les Hebreerne 11: 31.

  Hvordan lærer Rahabs eksempel oss at det er viktig å ha tro? (Rom. 1: 17; Hebr. 10: 39; Jak. 2: 25)

Fortelling 45

Over Jordan-elven

 1. Hvilket mirakel gjør Jehova for at israelittene skal kunne gå over Jordan?

 2. Hva må israelittene gjøre for å komme over på den andre siden av Jordan?

 3. Hvorfor sier Jehova til Josva at de må hente tolv steiner fra Jordan?

 4. Hva skjer så snart prestene har gått opp fra Jordan?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Josva 3: 1—17.

  1. Hva lærer denne fortellingen oss om hva vi må gjøre for å få Jehovas hjelp og velsignelse? (Jos. 3: 13, 15; Ordsp. 3: 5; Jak. 2: 22, 26)

  2. Hvordan var vannføringen i Jordan da israelittene skulle krysse elven, og hvordan ble derfor Jehovas navn opphøyd? (Jos. 3: 15; 4: 18; Sal. 66: 5—7)

 2. Les Josva 4: 1—18.

  Hvilken hensikt tjente de tolv steinene som ble tatt opp fra Jordan og lagt i Gilgal? (Jos. 4: 4—7)

Fortelling 46

Jerikos murer

 1. Hva sier Jehova at krigerne og prestene skal gjøre i seks dager?

 2. Hva skal de gjøre den sjuende dagen?

 3. Hva er det som skjer med Jerikos murer? (Se bildet.)

 4. Hvorfor henger det en rød snor ut av vinduet?

 5. Hva sier Josva at krigerne skal gjøre med byen og dem som bor der, men hva skal de gjøre med sølvet, gullet, kobberet og jernet?

 6. Hva får de to speiderne beskjed om å gjøre?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Josva 6: 1—25.

  1. Hvordan kan israelittenes marsj rundt Jeriko på den sjuende dagen sammenlignes med Jehovas vitners forkynnelse nå i de siste dager? (Jos. 6: 15, 16; Jes. 60: 22; Matt. 24: 14; 1. Kor. 9: 16)

  2. Hvordan gikk profetien i Josva 6: 26 i oppfyllelse omkring 500 år senere, og hva lærer dette oss om Jehovas ord? (1. Kong. 16: 34; Jes. 55: 11)

Fortelling 47

En tyv i Israel

 1. Hvem er han på bildet som holder på å gjemme noen verdifulle ting han har tatt fra Jeriko, og hvem er det som hjelper ham?

 2. Hvorfor er det som Akan og familien hans gjør, veldig galt?

 3. Hva svarer Jehova da Josva spør om hvorfor israelittene led nederlag ved Ai?

 4. Hva skjer med Akan og familien hans?

 5. Hva kan vi lære av den straffen som Akan og familien hans fikk?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Josva 7: 1—26.

  1. Hva kan Josvas bønner fortelle oss om hans forhold til Skaperen? (Jos. 7: 7—9; Sal. 119: 145; 1. Joh. 5: 14)

  2. Hva viser eksemplet med Akan, og hvordan er dette en advarsel for oss? (Jos. 7: 11, 14, 15; Ordsp. 15: 3; 1. Tim. 5: 24; Hebr. 4: 13)

 2. Les Josva 8: 1—29.

  Hvilket personlig ansvar har vi overfor den kristne menighet i vår tid? (Jos. 7: 13; 3. Mos. 5: 1; Ordsp. 28: 13)

Fortelling 48

De kloke gibeonittene

 1. Hvordan skiller gibeonittene seg ut fra dem som bor i andre byer i Kanaan?

 2. Hva viser bildet at gibeonittene gjør, og hvorfor gjør de det?

 3. Hva lover Josva og de andre lederne i Israel at de ikke skal gjøre, men hva finner de ut tre dager senere?

 4. Hva gjør kongene i noen andre byer da de får høre at gibeonittene har inngått en fredsavtale med israelittene?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Josva 9: 1—27.

  1. Hvilke av Jehovas egenskaper ble framhevet ved at han sparte gibeonittene, enda han hadde gitt israelittene befaling om å «tilintetgjøre alle landets innbyggere»? (Jos. 9: 22, 24; Matt. 9: 13; Apg. 10: 34, 35; 2. Pet. 3: 9)

  2. Hvordan er Josva et godt eksempel for de kristne i vår tid ved at han holdt seg til den avtalen han hadde inngått med gibeonittene? (Jos. 9: 18, 19; Matt. 5: 37; Ef. 4: 25)

 2. Les Josva 10: 1—5.

  Hvordan etterligner den store skare i vår tid gibeonittene, og hva slags angrepsmål blir de derfor? (Jos. 10: 4; Sak. 8: 23; Matt. 25: 35—40; Åp. 12: 17)

Fortelling 49

Solen står stille

 1. Hva er det Josva sier, og hvorfor?

 2. Hvordan hjelper Jehova Josva og krigerne hans?

 3. Hvor mange konger vinner Josva og hæren hans over, og hvor mange år tar det?

 4. Hvorfor sørger Josva for at Kanaans land blir delt?

 5. Hvor gammel blir Josva, og hvordan går det med israelittene etterpå?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Josva 10: 6—15.

  Hva kan vi ha tillit til i dag, siden vi vet at Jehova fikk solen og månen til å stå stille for israelittene? (Jos. 10: 8, 10, 12, 13; Sal. 18: 3; Ordsp. 18: 10)

 2. Les Josva 12: 7—24.

  Hvem var det egentlig som var ansvarlig for at 31 konger i Kanaan ble slått, og hvorfor er det viktig for oss å huske på dette i vår tid? (Jos. 12: 7; 24: 11—13; 5. Mos. 31: 8; Luk. 21: 9, 25—28)

 3. Les Josva 14: 1—5.

  Hvordan ble landet delt mellom Israels stammer, og hva kan dette tyde på med hensyn til arvelodder i paradiset? (Jos. 14: 2; Jes. 65: 21; Esek. 47: 21—23; 1. Kor. 14: 33)

 4. Les Dommerne 2: 8—13.

  Hvem i vår tid virker som en tilbakeholdende kraft med hensyn til frafall, slik Josva gjorde i Israel? (Dom. 2: 8, 10, 11; Matt. 24: 45—47; 2. Tess. 2: 3—6; Tit. 1: 7—9; Åp. 1: 1; 2: 1, 2)

Fortelling 50

To modige kvinner

 1. Hvem er dommerne, og hva heter noen av dem?

 2. Hvilke spesielle oppgaver har Debora?

 3. Hva sier Debora til dommeren Barak da kong Jabin og hans hærfører, Sisera, truer israelittene, og hva sier hun om hvem som skal få æren for seieren?

 4. Hvordan viser Jael at hun er modig?

 5. Hvordan har israelittene det etter at kong Jabin er død?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Dommerne 2: 14—22.

  Hva var det israelittene gjorde, som førte til at Jehova ble vred på dem, og hva kan vi lære av det? (Dom. 2: 20; Ordsp. 3: 1, 2; Esek. 18: 21—23)

 2. Les Dommerne 4: 1—24.

  Hva kan kristne kvinner i vår tid lære av Deboras og Jaels eksempel med hensyn til tro og mot? (Dom. 4: 4, 8, 9, 14, 21, 22; Ordsp. 31: 30; 1. Kor. 16: 13)

 3. Les Dommerne 5: 1—31.

  Hvordan kan enkelte uttalelser i seierssangen til Barak og Debora brukes som en bønn angående den kommende Harmageddon-krigen? (Dom. 5: 3, 31; 1. Krøn. 16: 8—10; Åp. 7: 9, 10; 16: 16; 19: 19—21)

Fortelling 51

Rut og No’omi

 1. Hva er grunnen til at No’omi har flyttet til landet Moab?

 2. Hvem er Rut og Orpa?

 3. Hvordan reagerer Rut og hvordan reagerer Orpa da No’omi ber dem gå tilbake til sitt folk?

 4. Hvem er Boas, og hvordan hjelper han Rut og No’omi?

 5. Hva heter den sønnen som Boas og Rut får, og hvorfor bør vi huske ham?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Rut 1: 1—17.

  1. Hvordan gir Rut uttrykk for sin lojale kjærlighet? (Rut 1: 16, 17)

  2. Hvordan kan Ruts holdning sammenlignes med den innstilling de «andre sauer» har til de salvede på jorden i vår tid? (Joh. 10: 16; Sak. 8: 23)

 2. Les Rut 2: 1—23.

  Hvordan er Rut et godt eksempel for unge kvinner i vår tid? (Rut 2: 17, 18; Ordsp. 23: 22; 31: 15)

 3. Les Rut 3: 5—13.

  1. Hvordan så Boas på det at Rut var villig til å gifte seg med ham framfor en yngre mann?

  2. Hva kan Ruts innstilling lære oss om lojal kjærlighet? (Rut 3: 10; 1. Kor. 13: 4, 5)

 4. Les Rut 4: 7—17.

  Hvordan kan kristne menn i vår tid være som Boas? (Rut 4: 9, 10; 1. Tim. 3: 1, 12, 13; 5: 8)

Fortelling 52

Gideon og hans 300 menn

 1. Hva slags vanskeligheter har israelittene kommet opp i, og hvorfor?

 2. Hvorfor sier Jehova til Gideon at han har for mange krigere?

 3. Hvor mange menn blir igjen etter at Gideon har sagt at de som er redde, kan dra hjem?

 4. Bruk bildet til å forklare hvordan Jehova får hæren til Gideon til å bli så liten at den bare består av 300 mann.

 5. Hvordan inndeler Gideon de 300 mennene, og hvordan klarer israelittene å vinne kampen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Dommerne 6: 36—40.

  1. Hvordan ble Gideon sikker på hva som var Jehovas vilje?

  2. Hvordan finner vi i vår tid ut hva som er Jehovas vilje? (Ordsp. 2: 3—6; Matt. 7: 7—11; 2. Tim. 3: 16, 17)

 2. Les Dommerne 7: 1—25.

  1. Hva kan vi lære av de 300 som var årvåkne, i motsetning til dem som var uoppmerksomme? (Dom. 7: 3, 6; Rom. 13: 11, 12; Ef. 5: 15—17)

  2. De 300 skulle lære av å se på Gideon. Hvordan kan vi lære av å se på den større Gideon, Jesus Kristus? (Dom. 7: 17; Matt. 11: 29, 30; 28: 19, 20; 1. Pet. 2: 21)

  3. Hvordan hjelper det som står i Dommerne 7: 21, oss til å være fornøyd med en hvilken som helst oppgave vi får i Jehovas organisasjon? (1. Kor. 4: 2; 12: 14—18; Jak. 4: 10)

 3. Les Dommerne 8: 1—3.

  Hva kan den måten Gideon gikk fram på for å avverge en konflikt med efraimittene, lære oss når det gjelder å løse en personlig uoverensstemmelse med en bror eller søster? (Ordsp. 15: 1; Matt. 5: 23, 24; Luk. 9: 48)

Fortelling 53

Jeftas løfte

 1. Hvem er Jefta, og hvilken tid lever han i?

 2. Hva lover Jefta?

 3. Hvorfor blir Jefta så lei seg da han kommer hjem etter å ha vunnet over ammonittene?

 4. Hva sier Jeftas datter da hun får vite hva faren har lovt Jehova?

 5. Hvorfor er folk glad i datteren til Jefta?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Dommerne 10: 6—18.

  Hvordan er israelittenes troløshet mot Jehova til advarsel for oss? (Dom. 10: 6, 15, 16; Rom. 15: 4; Åp. 2: 10)

 2. Les Dommerne 11: 1—11, 29—40.

  1. Hvordan vet vi at det at Jefta gav sin datter som «brennoffer», ikke betyr at hun ble brent med ild som et menneskeoffer? (Dom. 11: 31; 3. Mos. 16: 24; 5. Mos. 18: 10, 12)

  2. På hvilken måte var det Jefta ofret datteren sin?

  3. Hva kan vi lære av Jeftas holdning til det løftet han hadde gitt Jehova? (Dom. 11: 35, 39; Fork. 5: 4, 5; Matt. 16: 24)

  4. Hvordan er Jeftas datter et godt eksempel for unge kristne som velger å satse på heltidstjenesten? (Dom. 11: 36; Matt. 6: 33; Fil. 3: 8)

Fortelling 54

Verdens sterkeste mann

 1. Hva het den sterkeste mannen som noen gang har levd, og hvem var det som gjorde ham sterk?

 2. Hva gjør Samson en gang med en stor løve? (Se bildet.)

 3. Hvilken hemmelighet er det Samson forteller Dalila, og hva fører dette til?

 4. Hvordan klarer Samson å drepe over 3000 onde filistere den dagen han selv dør?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Dommerne 13: 1—14.

  Hvordan er Manoah og hans kone gode eksempler for foreldre med hensyn til barneoppdragelse? (Dom. 13: 8; Sal. 127: 3; Ef. 6: 4)

 2. Les Dommerne 14: 5—9; 15: 9—16.

  1. Hva kan vi lære om hvordan Jehovas hellige ånd virker, når vi leser om at Samson drepte en løve, rev av seg nye reip som han var bundet med, og brukte kjevebenet av en eselhingst til å drepe tusen mann med?

  2. Hvordan hjelper den hellige ånd oss i vår tid? (Dom. 14: 6; 15: 14; Sak. 4: 6; Apg. 4: 31)

 3. Les Dommerne 16: 18—31.

  Hvordan ble Samson påvirket av dårlig omgang, og hva kan vi lære av det? (Dom. 16: 18, 19; 1. Kor. 15: 33)

Fortelling 55

En liten gutt tjener Gud

 1. Hva heter den lille gutten på bildet, og hvem er de andre?

 2. Hvilken bønn ber Hanna en dag hun besøker Jehovas tabernakel, og hvordan bønnhører Jehova henne?

 3. Hvor gammel er Samuel da han blir tatt med til Jehovas telt for å tjene der, og hva gjør moren hans for ham hvert år?

 4. Hva heter sønnene til Eli, og hva slags menn er de?

 5. Hva sier Jehova til Samuel?

 6. Hva blir Samuel da han er blitt voksen, og hva skjer da han er blitt gammel?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 1: 1—28.

  1. Hvordan er Elkana et godt eksempel for familieoverhoder med hensyn til å ta ledelsen i den sanne tilbedelse? (1. Sam. 1: 3, 21; Matt. 6: 33; Fil. 1: 10)

  2. Hva kan vi lære av Hannas eksempel når vi har et problem vi sliter med? (1. Sam. 1: 10, 11; Sal. 55: 22; Rom. 12: 12)

 2. Les 1. Samuelsbok 2: 11—36.

  Hvordan viste Eli at han æret sønnene sine mer enn han æret Jehova, og hvordan kan dette være en advarsel for oss? (1. Sam. 2: 22—24, 27, 29; 5. Mos. 21: 18—21; Matt. 10: 36, 37)

 3. Les 1. Samuelsbok 4: 16—18.

  Hvilke fire dårlige nyheter får Eli fra slaglinjen, og hvilken virkning har det på ham?

 4. Les 1. Samuelsbok 8: 4—9.

  Hvordan voldte israelittene Jehova stor sorg, og hvordan kan vi lojalt støtte hans rike i vår tid? (1. Sam. 8: 5, 7; Joh. 17: 16; Jak. 4: 4)

Fortelling 56

Saul — Israels første konge

 1. Hva gjør Samuel, og hvorfor? (Se bildet.)

 2. Hvorfor liker Jehova Saul, og hva slags mann er han?

 3. Hva heter en av sønnene til Saul, og hva gjør han?

 4. Hvorfor frambærer Saul et offer i stedet for å vente på at Samuel skal gjøre det?

 5. Hva kan vi lære av det vi leser om Saul?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 9: 15—21; 10: 17—27.

  Hvordan hjalp Sauls beskjedenhet ham til å unngå å handle ubetenksomt da noen menn snakket respektløst om ham? (1. Sam. 9: 21; 10: 21, 22, 27; Ordsp. 17: 27)

 2. Les 1. Samuelsbok 13: 5—14.

  Hvilken synd var det Saul begikk i Gilgal? (1. Sam. 10: 8; 13: 8, 9, 13)

 3. Les 1. Samuelsbok 15: 1—35.

  1. Hvilken alvorlig synd begikk Saul i forbindelse med Agag, amalekittenes konge? (1. Sam. 15: 2, 3, 8, 9, 22)

  2. Hvordan prøvde Saul å rettferdiggjøre seg selv og legge skylden på andre? (1. Sam. 15: 24)

  3. Hva bør vi i vår tid merke oss når det gjelder det å ta imot råd? (1. Sam. 15: 19—21; Sal. 141: 5; Ordsp. 9: 8, 9; 11: 2)

Fortelling 57

Gud velger David

 1. Hva heter gutten på bildet, og hvordan vet vi at han er modig?

 2. Hvor bor David, og hva heter faren og farfaren hans?

 3. Hvorfor gir Jehova Samuel beskjed om å gå til huset til Isai i Betlehem?

 4. Hva skjer da Isai fører sju av sønnene sine fram for Samuel?

 5. Hva sier Jehova til Samuel da David blir ført inn?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 17: 34, 35.

  Hvordan viser disse versene at David var en som var modig og stolte på Jehova? (1. Sam. 17: 37)

 2. Les 1. Samuelsbok 16: 1—13.

  1. Hvordan hjelper Jehovas ord i 1. Samuelsbok 16: 7 oss til ikke å gjøre forskjell på folk og ikke bare bedømme dem etter deres utseende? (Apg. 10: 34, 35; 1. Tim. 2: 4)

  2. Hvordan viser det som skjedde i Sauls tilfelle, at når Jehova fjerner sin hellige ånd fra en person, kan tomrommet bli fylt av en ond ånd, slik at en får trang til å gjøre gale ting? (1. Sam. 16: 14; Matt. 12: 43—45; Gal. 5: 16)

Fortelling 58

David og Goliat

 1. Hva roper Goliat til israelittene?

 2. Hvor stor er Goliat, og hvilken belønning lover kong Saul at den som dreper Goliat, skal få?

 3. Hva svarer David da Saul sier til ham at han ikke kan slåss mot Goliat fordi han bare er en gutt?

 4. Hvordan viser David ved det han sier til Goliat, at han stoler på Jehova?

 5. Hva ser du på bildet at David bruker for å drepe Goliat, og hvordan går det med filisterne etter dette?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 17: 1—54.

  1. Hva var det som gjorde at David var så modig, og hvordan kan vi også være modige? (1. Sam. 17: 37, 45; Ef. 6: 10, 11)

  2. Hvorfor bør de kristne unngå konkurranseånd, som Goliat hadde, når de deltar i spill eller lek? (1. Sam. 17: 8; Gal. 5: 26; 1. Tim. 4: 8)

  3. Hvordan viser Davids ord at han hadde tro på Guds støtte? (1. Sam. 17: 45—47; 2. Krøn. 20: 15)

  4. Hva er det som viser at denne fortellingen ikke bare dreier seg om en strid mellom to hærer, men i virkeligheten om et oppgjør mellom falske guder og den sanne Gud, Jehova? (1. Sam. 17: 43, 46, 47)

  5. Hvordan følger den salvede rest Davids eksempel når det gjelder å stole på Jehova? (1. Sam. 17: 37; Jer. 1: 17—19; Åp. 12: 17)

Fortelling 59

Hvorfor David må flykte

 1. Hvorfor er Saul misunnelig på David, men hva synes Sauls sønn Jonatan om David?

 2. Hva skjer en dag da David spiller på harpe for Saul?

 3. Hva sier Saul at David må gjøre før han kan få gifte seg med hans datter Mikal, og hvorfor sier Saul dette?

 4. Hva skjer for tredje gang mens David spiller på harpe for Saul? (Se bildet.)

 5. Hvordan hjelper Mikal David med å redde livet, og hva må David gjøre i sju år?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 18: 1—30.

  1. Hvordan var den ubrytelige kjærlighet som oppstod mellom Jonatan og David, et forbilde på den gjensidige kjærlighet som er mellom de «andre sauer» og den «lille hjord»? (1. Sam. 18: 1; Joh. 10: 16; Luk. 12: 32; Sak. 8: 23)

  2. Hvordan beskriver 1. Samuelsbok 18: 4 Jonatans usedvanlige vilje til å underordne seg under ham som var utvalgt til konge, enda han selv normalt skulle ha vært Sauls arving?

  3. Hva var det som skjedde i Sauls tilfelle, som viser at skinnsyke, eller misunnelse, kan føre til alvorlig synd, og hvordan er dette til advarsel for oss? (1. Sam. 18: 7—9, 25; Jak. 3: 14—16)

 2. Les 1. Samuelsbok 19: 1—18.

  Hvordan kan vi si at Jonatan satte livet på spill da han trosset Saul? (1. Sam. 19: 1, 4—6; Ordsp. 16: 14)

Fortelling 60

Abigajil og David

 1. Hva heter damen på bildet, og hvordan er hun?

 2. Hvem er Nabal?

 3. Hvorfor sender David noen av mennene sine av sted for å be Nabal om en tjeneste?

 4. Hva sier Nabal til Davids menn, og hvordan reagerer David på det?

 5. Hvordan viser Abigajil at hun er klok?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 22: 1—4.

  Hvordan er Davids familie et godt eksempel med hensyn til hvordan vi kan støtte hverandre i det kristne brorskap? (Ordsp. 17: 17; 1. Tess. 5: 14)

 2. Les 1. Samuelsbok 25: 1—43.

  1. Hvorfor blir Nabal beskrevet på en så nedsettende måte? (1. Sam. 25: 2—5, 10, 14, 21, 25)

  2. Hva kan gifte kristne kvinner i vår tid lære av Abigajils eksempel? (1. Sam. 25: 32, 33; Ordsp. 31: 26; Ef. 5: 24)

  3. Hvilke to onde ting var det Abigajil hindret David i å gjøre? (1. Sam. 25: 31, 33; Rom. 12: 19; Ef. 4: 26)

  4. Hvordan kan Davids reaksjon på det Abigajil sa, hjelpe menn i vår tid til å ha Jehovas syn på kvinner? (Apg. 21: 8, 9; Rom. 2: 11; 1. Pet. 3: 7)

Fortelling 61

David blir konge

 1. Hva gjør David og Abisjai mens Saul ligger og sover i leiren?

 2. Hva spør David Saul om?

 3. Hvor flykter David etter at han har vært inne i leiren til Saul?

 4. Hvorfor blir David veldig lei seg, og hva gjør han derfor?

 5. Hvor gammel er David da han blir konge i Hebron, og hva heter noen av sønnene hans?

 6. Hvor begynner David senere å herske som konge?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Samuelsbok 26: 1—25.

  1. Hvilken holdning viste David at han hadde til teokratisk orden, slik det framgår av det han sa i 1. Samuelsbok 26: 11? (Sal. 37: 7; Rom. 13: 2)

  2. Hvordan kan Davids ord i 1. Samuelsbok 26: 23 hjelpe oss til å ha det rette syn hvis vi blir møtt med motvilje selv om vi anstrenger oss for å vise kjærlig godhet? (1. Kong. 8: 32; Sal. 18: 20)

 2. Les 2. Samuelsbok 1: 26.

  Hvordan kan de kristne i vår tid framelske en slik «inderlig kjærlighet til hverandre» som den David og Jonatan hadde? (1. Pet. 4: 8; Kol. 3: 14; 1. Joh. 4: 12)

 3. Les 2. Samuelsbok 5: 1—10.

  1. I hvor mange år hersket David som konge, og hvordan var denne perioden oppdelt? (2. Sam. 5: 4, 5)

  2. Hva var årsaken til Davids storhet, og hvordan er dette en påminnelse for oss? (2. Sam. 5: 10; 1. Sam. 16: 13; 1. Kor. 1: 31; Fil. 4: 13)

Fortelling 62

Problemer i Davids familie

 1. Hva skjer til slutt med Kanaans land?

 2. Hva skjer en kveld da David er på taket på slottet sitt?

 3. Hvorfor blir Jehova harm på David?

 4. Hvem er den mannen på bildet som Jehova har sendt til David for å fortelle ham om syndene hans, og hva sier han at David kommer til å oppleve?

 5. Hvilke problemer får David?

 6. Hvem blir konge i Israel etter David?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Samuelsbok 11: 1—27.

  1. Hvordan er det til beskyttelse for oss å være travelt opptatt i tjenesten for Jehova?

  2. Hvordan ble David fristet til å synde, og hvordan er dette til advarsel for Jehovas tjenere i vår tid? (2. Sam. 11: 2; Matt. 5: 27—29; 1. Kor. 10: 12; Jak. 1: 14, 15)

 2. Les 2. Samuelsbok 12: 1—18.

  1. Hva kan eldste og foreldre lære av den måten Natan veiledet David på? (2. Sam. 12: 1—4; Ordsp. 12: 18; Matt. 13: 34)

  2. Hvorfor var Jehova barmhjertig mot David? (2. Sam. 12: 13; Sal. 32: 5; 2. Kor. 7: 9, 10)

Fortelling 63

Den vise kong Salomo

 1. Hva sier Jehova at Salomo kan gjøre, og hva svarer Salomo?

 2. Hva lover Jehova at han skal gi Salomo fordi han er glad for det Salomo har bedt om?

 3. Hvilken vanskelig sak vil to kvinner at Salomo skal løse for dem?

 4. Hvordan løser Salomo problemet? (Se bildet.)

 5. Hvordan er Salomos styre, og hvorfor?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Kongebok 3: 3—28.

  1. Hva kan menn som får ansvarsoppgaver i Guds organisasjon i vår tid, lære av Salomos oppriktige uttalelse i 1. Kongebok 3: 7? (Sal. 119: 105; Ordsp. 3: 5, 6)

  2. Hvordan er det Salomo bad om, et godt eksempel på hva det er riktig å be om? (1. Kong. 3: 9, 11; Ordsp. 30: 8, 9; 1. Joh. 5: 14)

  3. Hva kan vi ha tillit til angående den større Salomos, Jesu Kristi, framtidige styre, når vi ser hvordan Salomo løste konflikten mellom de to kvinnene? (1. Kong. 3: 28; Jes. 9: 6, 7; 11: 2—4)

 2. Les 1. Kongebok 4: 29—34.

  1. Hvordan bønnhørte Jehova Salomo da han bad om et lydig hjerte? (1. Kong. 4: 29)

  2. Hvordan bør vi se på det å studere Guds Ord, når vi tenker på de anstrengelsene folk gjorde seg for å få høre Salomos visdom? (1. Kong. 4: 29, 34; Joh. 17: 3; 2. Tim. 3: 16)

Fortelling 64

Salomo bygger templet

 1. Hvor lang tid tar det å bygge Jehovas tempel, og hvorfor koster det så mye penger?

 2. Hvor mange hovedrom er det i templet, og hva blir satt inn i det innerste rommet?

 3. Hva sier Salomo i den bønnen han ber da templet er ferdig?

 4. Hvordan viser Jehova at han er fornøyd med den bønnen Salomo har bedt?

 5. Hva får konene til Salomo ham til å gjøre, og hvordan går det med Salomo?

 6. Hvorfor blir Jehova harm på Salomo, og hva sier Jehova til ham?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Krønikebok 28: 9, 10.

  Hva bør vi alltid gå inn for å gjøre, i tråd med det David sa i 1. Krønikebok 28: 9, 10? (Sal. 19: 14; Fil. 4: 8, 9)

 2. Les 2. Krønikebok 6: 12—21, 32—42.

  1. Hvordan gjorde Salomo det klart at det ikke finnes noen menneskelagd bygning som kan romme Den Høyeste? (2. Krøn. 6: 18; Apg. 17: 24, 25)

  2. Hva kan det som Salomo sa ifølge 2. Krønikebok 6: 32, 33, lære oss om Jehova? (Apg. 10: 34, 35; Gal. 2: 6)

 3. Les 2. Krønikebok 7: 1—5.

  Israelittene ble motivert til å lovprise Jehova da de så hans herlighet. Hvordan bør vi i vår tid reagere når vi tenker over den måten Jehova velsigner sitt folk på? (2. Krøn. 7: 3; Sal. 22: 22; 34: 1; 96: 2)

 4. Les 1. Kongebok 11: 9—13.

  Hvordan viser Salomos liv at det er viktig å være trofast helt til enden? (1. Kong. 11: 4, 9; Matt. 10: 22; Åp. 2: 10)

Fortelling 65

Riket blir delt

 1. Hva heter de to mennene på bildet, og hvem er de?

 2. Hva gjør Akija med den kappen han har på seg, og hvorfor gjør han det?

 3. Hva prøver Salomo å gjøre med Jeroboam?

 4. Hvorfor gjør folket Jeroboam til konge over ti stammer?

 5. Hvorfor lager Jeroboam to gullkalver, og hva skjer i landet etter kort tid?

 6. Hvordan går det med tostammeriket og Jehovas tempel i Jerusalem?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Kongebok 11: 26—43.

  Hva slags person var Jeroboam, og hva lovte Jehova ham hvis han holdt hans lover? (1. Kong. 11: 28, 38)

 2. Les 1. Kongebok 12: 1—33.

  1. Hva kan foreldre og eldste lære av Rehabeams dårlige eksempel angående misbruk av myndighet? (1. Kong. 12: 13; Fork. 7: 7; 1. Pet. 5: 2, 3)

  2. Hvem bør de unge rådføre seg med når de skal treffe viktige avgjørelser i livet? (1. Kong. 12: 6, 7; Ordsp. 1: 8, 9; 2. Tim. 3: 16, 17; Hebr. 13: 7)

  3. Hva var det som motiverte Jeroboam til å lage to sentre for kalvedyrkelse, og hvordan kan vi si at han på den måten viste mangel på tro på Jehova? (1. Kong. 11: 37; 12: 26—28)

  4. Hvem var det som ledet folket i tistammeriket i et opprør mot den sanne tilbedelse? (1. Kong. 12: 32, 33)

Fortelling 66

Jesabel — en ond dronning

 1. Hvem er Jesabel?

 2. Hvorfor blir kong Akab sur en dag?

 3. Hva gjør Jesabel for at mannen hennes, kong Akab, skal få Nabots vingård?

 4. Hvem er det Jehova sender for å straffe Jesabel?

 5. Hva er det som skjer da Jehu kommer til Jesabels slott? (Se bildet.)

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Kongebok 16: 29—33; 18: 3, 4.

  Hvor ille var forholdene i Israel i kong Akabs regjeringstid? (1. Kong. 14: 9)

 2. Les 1. Kongebok 21: 1—16.

  1. Hvordan viste Nabot at han var modig og lojal mot Jehova? (1. Kong. 21: 1—3; 3. Mos. 25: 23—28)

  2. Hva kan vi lære av Akabs dårlige eksempel angående det å takle skuffelse? (1. Kong. 21: 4; Rom. 5: 3—5)

 3. Les 2. Kongebok 9: 30—37.

  Hva kan vi lære av Jehus eksempel med hensyn til det å være ivrig etter å gjøre Jehovas vilje? (2. Kong. 9: 4—10; 2. Kor. 9: 1, 2; 2. Tim. 4: 2)

Fortelling 67

Jehosjafat stoler på Jehova

 1. Hvem er Jehosjafat, og når lever han?

 2. Hvorfor blir israelittene i tostammeriket redde, og hva gjør mange av dem?

 3. Hva svarer Jehova da Jehosjafat ber til ham?

 4. Hva gjør Jehova før det blir krig mellom hans folk og fienden?

 5. Hva kan vi lære av Jehosjafat?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Krønikebok 20: 1—30.

  1. Hvordan viste Jehosjafat hva Guds trofaste tjenere bør gjøre når de kommer opp i truende situasjoner? (2. Krøn. 20: 12; Sal. 25: 15; 62: 1)

  2. Jehova har alltid brukt en kanal for meddelelse når han har hatt med sitt folk å gjøre. Hvilken kanal bruker han i vår tid? (2. Krøn. 20: 14, 15; Matt. 24: 45—47; Joh. 15: 15)

  3. Hvordan vil vår situasjon ligne på den som Jehosjafat befant seg i, når «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag» kommer? (2. Krøn. 20: 15, 17; 32: 8; Åp. 16: 14, 16)

  4. Hvordan kan vi si at pionerene og misjonærene i vår tid etterligner levittene ved det de gjør i det verdensomfattende forkynnelsesarbeidet? (2. Krøn. 20: 19, 21; Rom. 10: 13—15; 2. Tim. 4: 2)

Fortelling 68

To døde barn blir levende igjen

 1. Hvem er de tre personene på bildet, og hva skjer med den lille gutten?

 2. Hva ber Elia Jehova om, og hva skjer så med gutten?

 3. Hva heter Elias medhjelper?

 4. Hvorfor vil en kvinne i Sjunem at Elisja skal komme hjem til henne?

 5. Hva gjør Elisja da han kommer til den døde gutten, og hva skjer med gutten?

 6. Hva kan Jehova gjøre for dem som er døde?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Kongebok 17: 8—24.

  1. Hvordan ble Elias lydighet og tro satt på prøve? (1. Kong. 17: 9; 19: 1—4, 10)

  2. Hvordan viste enken i Sarefat en usedvanlig sterk tro? (1. Kong. 17: 12—16; Luk. 4: 25, 26)

  3. Hvordan bekrefter det som enken i Sarefat opplevde, at det som Jesus sa i Matteus 10: 41, 42, er sant? (1. Kong. 17: 10—12, 17, 23, 24)

 2. Les 2. Kongebok 4: 8—37.

  1. Hva lærer vi av kvinnen i Sjunem om gjestfrihet? (2. Kong. 4: 8; Luk. 6: 38; Rom. 12: 13; 1. Joh. 3: 17)

  2. På hvilke måter kan vi gjøre godt mot Guds tjenere i vår tid? (Apg. 20: 35; 28: 1, 2; Gal. 6: 9, 10; Hebr. 6: 10)

Fortelling 69

En jente hjelper en mektig mann

 1. Hva sier jenta på bildet til damen?

 2. Hvem er damen på bildet, og hvorfor er jenta hos henne?

 3. Hva gir Elisja tjeneren sin beskjed om å si til Na’aman, og hvorfor blir Na’aman sint?

 4. Hvordan går det da Na’aman gjør som tjenerne hans sier?

 5. Hvorfor vil ikke Elisja ha den gaven som Na’aman vil gi ham, men hva gjør Gehasi?

 6. Hvordan går det med Gehasi, og hva kan vi lære av dette?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Kongebok 5: 1—27.

  1. Hvordan kan det den lille israelittiske jenta gjorde, være til oppmuntring for unge i vår tid? (2. Kong. 5: 3; Sal. 8: 2; 148: 12, 13)

  2. Hvorfor bør vi tenke på Na’aman når vi får bibelske råd? (2. Kong. 5: 15; Hebr. 12: 5, 6; Jak. 4: 6)

  3. Hva kan vi lære ved å tenke over forskjellen mellom Elisja og Gehasi? (2. Kong. 5: 9, 10, 14—16, 20; Matt. 10: 8; Apg. 5: 1—5; 2. Kor. 2: 17)

Fortelling 70

Jona og den store fisken

 1. Hvem er Jona, og hva gir Jehova ham beskjed om å gjøre?

 2. Hva gjør Jona fordi han ikke har lyst til å dra dit Jehova sier han skal dra?

 3. Hva sier Jona at sjøfolkene skal gjøre for å stille stormen?

 4. Hva skjer da Jona synker ned i havet? (Se bildet.)

 5. Hvor lenge er Jona i magen på den store fisken, og hva gjør han mens han er der?

 6. Hvor drar Jona etter at han har kommet ut av den store fisken, og hva lærer vi av denne fortellingen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Jona 1: 1—17.

  Hva syntes Jona tydeligvis om at han fikk i oppdrag å forkynne for ninivittene? (Jona 1: 2, 3; Ordsp. 3: 7; Fork. 8: 12)

 2. Les Jona 2: 1, 2, 10.

  Hvordan kan det Jona opplevde, gi oss tillit til at Jehova vil bønnhøre oss? (Sal. 22: 24; 34: 6; 1. Joh. 5: 14)

 3. Les Jona 3: 1—10.

  1. Hvordan er det til oppmuntring for oss at Jehova fortsatte å bruke Jona enda han til å begynne med lot være å utføre det oppdraget han hadde fått? (Sal. 103: 14; 1. Pet. 5: 10)

  2. Hva kan det som Jona erfarte i forbindelse med ninivittene, lære oss om det å være forutinntatt mot folk i vårt distrikt? (Jona 3: 6—9; Fork. 11: 6; Apg. 13: 48)

Fortelling 71

Guds løfter om et paradis

 1. Hvem var Jesaja, når levde han, og hva fortalte Jehova ham om?

 2. Hva betyr ordet «paradis», og hva får det deg til å tenke på?

 3. Hva sa Jehova at Jesaja skulle skrive om det nye paradiset?

 4. Hvorfor fikk ikke Adam og Eva lov til å fortsette å bo i paradiset?

 5. Hva har Jehova lovt dem som elsker ham?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Jesaja 11: 6—9.

  1. Hvordan beskriver Guds Ord den fred som vil rå mellom dyrene og menneskene i den nye verden? (Sal. 148: 10, 13; Jes. 65: 25; Esek. 34: 25)

  2. Hvordan blir Jesajas ord oppfylt i åndelig forstand blant Jehovas folk i vår tid? (Rom. 12: 2; Ef. 4: 23, 24)

  3. Hvem fortjener æren for at folk nå og i den nye verden forandrer sin personlighet? (Jes. 48: 17, 18; Gal. 5: 22, 23; Fil. 4: 7)

 2. Les Åpenbaringen 21: 3, 4.

  1. Hvordan antyder Bibelen at det at Gud skal bo hos menneskene, betyr at han er til stede på jorden billedlig talt og ikke i bokstavelig forstand? (3. Mos. 26: 11, 12; 2. Krøn. 6: 18; Jes. 66: 1; Åp. 21: 2, 3, 22—24)

  2. Hva slags tårer og smerte skal det bli slutt på? (Luk. 8: 49—52; Rom. 8: 21, 22; Åp. 21: 4)

Fortelling 72

Gud hjelper kong Hiskia

 1. Hvem er mannen på bildet, og hvorfor har han store problemer?

 2. Hva slags brev er det Hiskia har lagt fram for Jehova, og hva ber Hiskia Jehova om?

 3. Hva slags konge er Hiskia, og hva sier Jehova til ham gjennom profeten Jesaja?

 4. Hva gjør Jehovas engel med assyrerne? (Se bildet.)

 5. Hvordan går det med tostammeriket etter at Hiskia er død?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Kongebok 18: 1—36.

  1. Hvordan prøvde den assyriske talsmannen, rabsjaken, å svekke israelittenes tro? (2. Kong. 18: 19, 21; 2. Mos. 5: 2; Sal. 64: 3)

  2. Hvordan følger Jehovas vitner Hiskias eksempel når de har med motstandere å gjøre? (2. Kong. 18: 36; Sal. 39: 1; Ordsp. 26: 4; 2. Tim. 2: 24)

 2. Les 2. Kongebok 19: 1—37.

  1. Hvordan etterligner Jehovas folk i vår tid Hiskia når de møter vanskeligheter? (2. Kong. 19: 1, 2; Ordsp. 3: 5, 6; Hebr. 10: 24, 25; Jak. 5: 14, 15)

  2. På hvilke tre måter led Sankerib nederlag, og hvem er han et forbilde på? (2. Kong. 19: 32, 35, 37; Åp. 20: 2, 3)

 3. Les 2. Kongebok 21: 1—6, 16.

  Hvorfor kan vi si at Manasse var en av de verste kongene som regjerte i Jerusalem? (2. Krøn. 33: 4—6, 9)

Fortelling 73

Israels siste gode konge

 1. Hvor gammel er Josjia da han blir konge, og hva begynner han å gjøre da han har vært konge i sju år?

 2. Hva gjør Josjia på det første bildet?

 3. Hva finner øverstepresten da mennene reparerer templet?

 4. Hvorfor river Josjia klærne sine i stykker?

 5. Hva sier profetinnen Hulda at Jehova har sagt?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Krønikebok 34: 1—28.

  1. Hva kan de som har hatt en vanskelig oppvekst, lære av Josjias eksempel? (2. Krøn. 33: 21—25; 34: 1, 2; Sal. 27: 10)

  2. Hvilke viktige skritt tok Josjia for å fremme den sanne tilbedelse i sitt åttende, tolvte og attende regjeringsår? (2. Krøn. 34: 3, 8)

  3. Hva kan vi lære av kong Josjias og øverstepresten Hilkias eksempel når det gjelder å ta vare på det stedet der vi kommer sammen for å tilbe Jehova? (2. Krøn. 34: 9—13; Ordsp. 11: 14; 1. Kor. 10: 31)

Fortelling 74

En mann som ikke er redd

 1. Hvem er den unge mannen på bildet?

 2. Hva syntes Jeremia om at han skulle være profet, men hva sa Jehova til ham?

 3. Hva sier Jeremia til israelittene om hva som vil skje hvis de ikke forandrer seg?

 4. Hvordan prøver prestene å få Jeremia til å slutte å si det han sier, men hvordan viser han at han ikke er redd?

 5. Hvordan går det fordi israelittene ikke forandrer seg?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Jeremia 1: 1—8.

  1. Hva er det som gjør en person kvalifisert til å gjøre tjeneste for Jehova, slik tilfellet med Jeremia viser? (2. Kor. 3: 5, 6)

  2. Hvordan er Jeremias eksempel til oppmuntring for unge kristne i vår tid? (Fork. 12: 1; 1. Tim. 4: 12)

 2. Les Jeremia 10: 1—5.

  Hvilken illustrasjon bruker Jeremia for å vise hvor tåpelig det er å stole på avguder? (Jer. 10: 5; Jes. 46: 7; Hab. 2: 19)

 3. Les Jeremia 26: 1—16.

  1. Hvordan har den salvede rest, som forkynner et advarselsbudskap i vår tid, rettet seg etter Jehovas befaling til Jeremia om ikke å ta «bort et ord»? (Jer. 26: 2; 5. Mos. 4: 2; Apg. 20: 27)

  2. Hvordan var Jeremia et godt eksempel for Jehovas vitner i vår tid når det gjelder å kunngjøre Jehovas advarsel for nasjonene? (Jer. 26: 8, 12, 14, 15; 2. Tim. 4: 1—5)

 4. Les 2. Kongebok 24: 1—17.

  Hva ble de triste følgene av at folk i Juda var troløse mot Jehova? (2. Kong. 24: 2—4, 14)

Fortelling 75

Fire gutter i Babylon

 1. Hvem er de fire guttene på bildet, og hvorfor er de i Babylon?

 2. Hva vil Nebukadnesar lære opp de fire guttene til, og hva sier han at tjenerne hans skal gjøre?

 3. Hva spør Daniel om at han og de tre vennene hans må få slippe å gjøre?

 4. Hvordan ser Daniel og de tre vennene hans ut etter at de har spist grønnsaker i ti dager?

 5. Hvorfor beholder kongen Daniel og de tre vennene hans i sitt palass, og på hvilken måte er de bedre enn prestene og vismennene?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Daniel 1: 1—21.

  1. I hvilken grad må vi anstrenge oss hvis vi håper å motstå fristelser og overvinne svakheter? (Dan. 1: 8; 1. Mos. 39: 7, 10; Gal. 6: 9)

  2. På hvilke måter kan ungdommer i vår tid bli fristet eller presset til å bli med på ting som andre sier er bra? (Dan. 1: 8; Ordsp. 20: 1; 2. Kor. 6: 17 til 7: 1)

  3. Hva hjelper Bibelens beretning om de fire unge hebreerne oss til å forstå når det gjelder det å skaffe seg verdslig kunnskap? (Dan. 1: 20; Jes. 54: 13; 1. Kor. 3: 18—20)

Fortelling 76

Jerusalem blir ødelagt

 1. Hva er det som skjer med Jerusalem og med israelittene på bildet?

 2. Hvem er Esekiel, og hvilke forferdelige ting viser Jehova ham?

 3. Hva sier Jehova at han skal gjøre fordi israelittene ikke har noen respekt for ham?

 4. Hva gjør kong Nebukadnesar etter at israelittene har gjort opprør mot ham?

 5. Hvorfor lar Jehova disse fryktelige tingene skje med israelittene?

 6. Hvorfor blir Israels land folketomt, og hvor lenge er det øde?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 2. Kongebok 25: 1—26.

  1. Hvem var Sidkia, hvordan gikk det med ham, og hvordan var dette en oppfyllelse av en bibelsk profeti? (2. Kong. 25: 5—7; Esek. 12: 13—15)

  2. Hvem var det Jehova holdt ansvarlig for israelittenes troløshet? (2. Kong. 25: 9, 11, 12, 18, 19; 2. Krøn. 36: 14, 17)

 2. Les Esekiel 8: 1—18.

  Hvordan har kristenheten etterlignet de frafalne israelittene som drev avgudsdyrkelse? (Esek. 8: 16; Jes. 5: 20, 21; Joh. 3: 19—21; 2. Tim. 4: 3)

Fortelling 77

De ville ikke bøye seg ned

 1. Hva har Nebukadnesar, kongen i Babylon, gitt befaling om at folk skal gjøre?

 2. Hvorfor vil ikke de tre vennene til Daniel falle ned for billedstøtten av gull?

 3. Hvordan viser de tre unge mennene at de stoler på Jehova, da Nebukadnesar gir dem en ny sjanse til å bøye seg ned?

 4. Hva får Nebukadnesar mennene sine til å gjøre med Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego?

 5. Hva får Nebukadnesar se da han ser inn i ovnen?

 6. Hvorfor lovpriser kongen Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, og på hvilken måte er de gode eksempler for oss?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Daniel 3: 1—30.

  1. Hvilken holdning som de tre unge hebreerne hadde, bør alle Guds tjenere etterligne når deres trofasthet blir prøvd? (Dan. 3: 17, 18; Matt. 10: 28; Rom. 14: 7, 8)

  2. Hvilken viktig ting lærte Jehova Nebukadnesar? (Dan. 3: 28, 29; 4: 34, 35)

Fortelling 78

Skriften på veggen

 1. Hva skjer mens kongen i Babylon har en stor fest og bruker gull- og sølvbegre som er tatt fra Jehovas tempel i Jerusalem?

 2. Hva sier Belsasar til vismennene sine, men hva klarer de ikke å gjøre?

 3. Hva foreslår kongens mor at han skal gjøre?

 4. Hva sier Daniel er grunnen til at Gud har sendt hånden og latt den skrive på veggen?

 5. Hva sier Daniel at ordene på veggen betyr?

 6. Hva er det som skjer mens Daniel snakker?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Daniel 5: 1—31.

  1. Hvilken forskjell er det mellom gudsfrykt og den frykt som Belsasar følte da han så skriften på veggen? (Dan. 5: 6, 7; Sal. 19: 9; Rom. 8: 35—39)

  2. Hvordan viste Daniel at han var modig, da han snakket med Belsasar og hans stormenn? (Dan. 5: 17, 18, 22, 26—28; Apg. 4: 29)

  3. På hvilken måte framhever Daniel, kapittel 5, Jehovas universelle overherredømme? (Dan. 4: 17, 25; 5: 21)

Fortelling 79

Daniel i løvegraven

 1. Hvem er Dareios, og hva synes han om Daniel?

 2. Hva får noen misunnelige menn Dareios til å gjøre?

 3. Hva gjør Daniel da han får vite om den nye loven?

 4. Hvorfor er Dareios så ute av seg at han ikke får sove, og hva gjør han neste morgen?

 5. Hva svarer Daniel da Dareios roper til ham?

 6. Hvordan går det med de onde mennene som prøvde å drepe Daniel, og hva skriver Dareios til alle i riket?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Daniel 6: 1—28.

  1. Hvordan ligner sammensvergelsen mot Daniel på det som motstandere har prøvd å gjøre i nyere tid for å sette en stopper for Jehovas vitners arbeid? (Dan. 6: 7; Sal. 94: 20; Jes. 10: 1; Rom. 8: 31)

  2. Hvordan kan Guds tjenere i vår tid etterligne Daniel når det gjelder å «underordne seg under de høyere myndigheter»? (Dan. 6: 5, 10; Rom. 13: 1; Apg. 5: 29)

  3. Hvordan kan vi følge Daniels eksempel med hensyn til å tjene Jehova «stadig»? (Dan. 6: 16, 20; Fil. 3: 16; Åp. 7: 15)

Fortelling 80

Guds folk forlater Babylon

 1. Hva gjør israelittene på bildet?

 2. Hva gjorde Kyros, akkurat som Jehova hadde forutsagt gjennom Jesaja lang tid i forveien?

 3. Hva sier Kyros til de israelittene som ikke kan dra tilbake til Jerusalem?

 4. Hva gir Kyros israelittene som de skal ta med tilbake til Jerusalem?

 5. Hvor lang tid tar reisen til Jerusalem?

 6. I hvor mange år har landet vært helt folketomt?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Jesaja 44: 28; 45: 1—4.

  1. Hvordan understreket Jehova at profetien om Kyros helt sikkert kom til å bli oppfylt? (Jes. 55: 10, 11; Rom. 4: 17)

  2. Hva kan Jesajas profeti om Kyros lære oss om Jehova Guds evne til å forutsi framtiden? (Jes. 42: 9; 45: 21; 46: 10, 11; 2. Pet. 1: 20)

 2. Les Esra 1: 1—11.

  Hvordan kan vi i vår tid etterligne dem som ikke var i stand til å dra tilbake til Jerusalem, når det gjelder å støtte dem som kan begynne i heltidstjenesten? (Esra 1: 4, 6; Rom. 12: 13; Kol. 4: 12)

Fortelling 81

De stoler på Gud

 1. Hvor mange er det som reiser fra Babylon til Jerusalem, men hva oppdager de da de kommer fram?

 2. Hva begynner israelittene å bygge, men hva gjør fiendene deres?

 3. Hvem er Haggai og Sakarja, og hva sier de til folket?

 4. Hvorfor sender Tattenai et brev til Babylon, og hvilket svar får han?

 5. Hva gjør Esra da han får vite at templet ikke er så pent?

 6. Hva ber Esra Jehova om (se bildet), hvordan blir han bønnhørt, og hva lærer vi av dette?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Esra 3: 1—13.

  Hva bør vi fortsette å gjøre hvis vi skulle komme til et sted der det ikke er noen menighet av Guds folk? (Esra 3: 3, 6; Apg. 17: 16, 17; Hebr. 13: 15)

 2. Les Esra 4: 1—7.

  Hvordan var Serubabel et godt eksempel for Jehovas folk med hensyn til religiøst samarbeid? (2. Mos. 34: 12; 1. Kor. 15: 33; 2. Kor. 6: 14—17)

 3. Les Esra 5: 1—5, 17; 6: 1—22.

  1. Hvorfor klarte ikke motstanderne å hindre at byggingen av templet ble fullført? (Esra 5: 5; Jes. 54: 17)

  2. Hvordan kan det som jødenes eldste gjorde, oppmuntre kristne eldste til å søke Jehovas veiledning når de står overfor motstandere? (Esra 6: 14; Sal. 32: 8; Rom. 8: 31; Jak. 1: 5)

 4. Les Esra 8: 21—23, 28—36.

  Hva bør vi i likhet med Esra gjøre før vi går i gang med noe viktig? (Esra 8: 23; Sal. 127: 1; Ordsp. 10: 22; Jak. 4: 13—15)

Fortelling 82

Mordekai og Ester

 1. Hvem er Mordekai og Ester?

 2. Hvorfor vil kong Ahasverus ha en ny kone, og hvem er det han velger?

 3. Hvem er Haman, og hvorfor blir han veldig sint?

 4. Hva slags lov blir laget, og hva gjør Ester etter at hun har fått en beskjed fra Mordekai?

 5. Hvordan går det med Haman, og hvordan går det med Mordekai?

 6. Hvordan blir israelittene reddet?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Ester 2: 12—18.

  Hvordan viste Ester at hun syntes det var viktig å ha en stille og mild ånd? (Est. 2: 15; 1. Pet. 3: 1—5)

 2. Les Ester 4: 1—17.

  Ester fikk anledning til å gjøre noe aktivt for den sanne tilbedelse. Hvilken mulighet har vi i vår tid til å gi uttrykk for vår kjærlighet til Jehova og vår lojalitet mot ham? (Est. 4: 13, 14; Matt. 5: 14—16; 24: 14)

 3. Les Ester 7: 1—6.

  Hvordan har mange blant Guds folk i vår tid risikert forfølgelse, slik Ester gjorde? (Est. 7: 4; Matt. 10: 16—22; 1. Pet. 2: 12)

Fortelling 83

Jerusalems murer

 1. Hva syntes israelittene om at de ikke hadde murer rundt Jerusalem?

 2. Hvem er Nehemja?

 3. Hva slags arbeid har Nehemja, og hvorfor er det et viktig arbeid?

 4. Hva blir Nehemja lei seg for å høre, og hva gjør han?

 5. Hvordan hjelper Artaxerxes Nehemja?

 6. Hva gjør Nehemja for at israelittenes fiender ikke skal stanse byggearbeidet?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Nehemja 1: 4—6; 2: 1—20.

  Hvordan søkte Nehemja Jehovas veiledning? (Neh. 2: 4, 5; Rom. 12: 12; 1. Pet. 4: 7)

 2. Les Nehemja 3: 3—5.

  Hva kan eldste og menighetstjenere lære av tekoittenes gode eksempel i motsetning til det dårlige eksempel deres «stormenn» var? (Neh. 3: 5, 27; 2. Tess. 3: 7—10; 1. Pet. 5: 5)

 3. Les Nehemja 4: 1—23.

  1. Hva var det som motiverte israelittene til å fortsette å bygge selv om de møtte kraftig motstand? (Neh. 4: 6, 8, 9; Sal. 50: 15; Jes. 65: 13, 14)

  2. På hvilken måte er israelittenes eksempel til oppmuntring for oss i vår tid?

 4. Les Nehemja 6: 15.

  Jerusalems murer ble fullført på mindre enn to måneder. Hva kan det lære oss om troens makt? (Sal. 56: 3, 4; Matt. 17: 20; 19: 26)

Fortelling 84

Maria får besøk av en engel

 1. Hvem er den unge kvinnen på bildet?

 2. Hva sier Gabriel til Maria?

 3. Hvordan forklarer Gabriel for Maria at hun skal få et barn enda hun ikke er gift?

 4. Hva skjer da Maria kommer på besøk til Elisabet?

 5. Hvordan reagerer Josef da han får vite at Maria skal ha barn, men hvorfor ombestemmer han seg?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Lukas 1: 26—56.

  1. Hva antyder Lukas 1: 35 med hensyn til enhver adamittisk ufullkommenhet i Marias eggcelle da livet til Guds Sønn ble overført fra åndeverdenen? (Hag. 2: 11—13; Joh. 6: 69; Hebr. 7: 26; 10: 5)

  2. Hvordan ble Jesus æret allerede før han ble født? (Luk. 1: 41—43)

  3. Hvordan er Maria et godt eksempel for kristne i vår tid som får spesielle tjenesteprivilegier? (Luk. 1: 38, 46—49; 17: 10; Ordsp. 11: 2)

 2. Les Matteus 1: 18—25.

  Hvordan levde Jesus opp til betydningen av det profetiske navnet Immanuel, selv om han ikke ble kalt ved dette navnet? (Matt. 1: 22, 23; Joh. 14: 8—10; Hebr. 1: 1—3)

Fortelling 85

Jesus blir født i en stall

 1. Hvem er den lille babyen på bildet, og hvor legger Maria ham?

 2. Hvorfor ble Jesus født i en stall?

 3. Hvem er de mennene på bildet som er på vei inn i stallen, og hva har en engel sagt til dem?

 4. Hva er det som er så spesielt med Jesus?

 5. Hvorfor kan Jesus bli kalt Guds Sønn?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Lukas 2: 1—20.

  1. Hvilken rolle spilte keiser Augustus i forbindelse med oppfyllelsen av profetien om Jesu fødsel? (Luk. 2: 1—4; Mi. 5: 2)

  2. Hvordan kan vi bli regnet som mennesker som har Guds velvilje? (Luk. 2: 14; Matt. 16: 24; Joh. 17: 3; Apg. 3: 19; Hebr. 11: 6)

  3. Disse judeiske gjeterne hadde grunn til å glede seg over at det var født en Frelser. Hvilken større grunn til glede har Guds tjenere i dag? (Luk. 2: 10, 11; Ef. 3: 8, 9; Åp. 11: 15; 14: 6)

Fortelling 86

De fulgte en stjerne

 1. Hvem er mennene på bildet, og hvorfor peker den ene av dem på en stjerne?

 2. Hvorfor blir kong Herodes urolig, og hva gjør han?

 3. Hvor leder den skinnende stjernen mennene hen, og hvorfor tar de en annen vei hjem til sitt eget land?

 4. Hvilken befaling gir Herodes, og hvorfor?

 5. Hva gir Jehova Josef beskjed om å gjøre?

 6. Hvem var det som fikk den nye stjernen til å skinne, og hvorfor?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 2: 1—23.

  Hvor gammel var Jesus og hvor bodde han da astrologene besøkte ham? (Matt. 2: 1, 11, 16)

Fortelling 87

Jesus i templet som gutt

 1. Hvor gammel er Jesus på bildet, og hvor er han?

 2. Hva gjør Josef sammen med familien sin hvert år?

 3. Hvorfor drar Josef og Maria tilbake til Jerusalem etter at de har reist en hel dag?

 4. Hvor finner Josef og Maria Jesus, og hvorfor er alle der forundret?

 5. Hva sier Jesus til moren sin?

 6. Hvordan kan vi følge Jesu eksempel når det gjelder å lære om Gud?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Lukas 2: 41—52.

  1. Hvordan var Josef og Maria gode eksempler for foreldre i vår tid, i og med at det bare var menn som ifølge Loven var forpliktet til å overvære de årlige høytidene? (Luk. 2: 41; 5. Mos. 16: 16; 31: 12; Ordsp. 22: 6)

  2. Hvordan var Jesus et godt eksempel for unge i vår tid når det gjelder å underordne seg under foreldrene sine? (Luk. 2: 51; 5. Mos. 5: 16; Ordsp. 23: 22; Kol. 3: 20)

 2. Les Matteus 13: 53—56.

  Hvilke fire brødre av Jesus er navngitt i Bibelen, og hvordan ble to av dem senere brukt i den kristne menighet? (Matt. 13: 55; Apg. 12: 17; 15: 6, 13; 21: 18; Gal. 1: 19; Jak. 1: 1; Jud. 1)

Fortelling 88

Johannes døper Jesus

 1. Hvem er de to mennene på bildet?

 2. Hvordan blir en person døpt?

 3. Hvem er det vanligvis Johannes døper?

 4. Hva er den spesielle grunnen til at Jesus ber Johannes om å døpe ham?

 5. Hvordan viser Gud at han liker at Jesus ble døpt?

 6. Hva skjer mens Jesus er på et ensomt sted i 40 dager?

 7. Hva heter noen av Jesu første disipler, og hva er hans første mirakel?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 3: 13—17.

  Hvilket forbilde var Jesus for sine disipler ved å la seg døpe? (Sal. 40: 7, 8; Matt. 28: 19, 20; Luk. 3: 21, 22)

 2. Les Matteus 4: 1—11.

  Jesus brukte Skriftene på en dyktig måte. Hvordan oppmuntrer det oss til å studere Bibelen regelmessig? (Matt. 4: 5—7; 2. Pet. 3: 17, 18; 1. Joh. 4: 1)

 3. Les Johannes 1: 29—51.

  Hvem ledet døperen Johannes sine disipler til, og hvordan kan vi følge hans eksempel i vår tid? (Joh. 1: 29, 35, 36; 3: 30; Matt. 23: 10)

 4. Les Johannes 2: 1—12.

  Hvordan viser Jesu første mirakel at Jehova ikke holder noe godt tilbake fra sine tjenere? (Joh. 2: 9, 10; Sal. 84: 11; Jak. 1: 17)

Fortelling 89

Jesus renser templet

 1. Hvorfor blir det solgt dyr på tempelområdet?

 2. Hvorfor blir Jesus sint?

 3. Hva ser vi på bildet at Jesus gjør, og hva sier han til de mennene som selger duer?

 4. Hva husker Jesu disipler da de ser det som Jesus gjør?

 5. Hvilket område reiser Jesus gjennom på veien tilbake til Galilea?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Johannes 2: 13—25.

  Hva kan Jesu kraftige reaksjon på pengevekslernes virksomhet på tempelområdet lære oss om det rette syn på forretningsvirksomhet i Rikets sal? (Joh. 2: 15, 16; 1. Kor. 10: 24, 31—33)

Fortelling 90

Kvinnen ved brønnen

 1. Hvorfor har Jesus stoppet ved en brønn i Samaria, og hva sier han til en kvinne der?

 2. Hvorfor blir kvinnen overrasket, hva sier Jesus til henne, og hvorfor?

 3. Hva slags vann tror kvinnen at Jesus snakker om, men hva slags vann er det egentlig han snakker om?

 4. Hvorfor blir kvinnen forundret over det Jesus vet om henne, og hvordan har han fått vite dette?

 5. Hva kan vi lære av det som skjedde ved denne brønnen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Johannes 4: 5—43.

  1. Hvilken holdning bør vi i likhet med Jesus ha til mennesker som har en annen etnisk eller sosial bakgrunn enn oss? (Joh. 4: 9; 1. Kor. 9: 22; 1. Tim. 2: 3, 4; Tit. 2: 11)

  2. Hvilke åndelige goder får de som blir Jesu disipler? (Joh. 4: 14; Jes. 58: 11; 2. Kor. 4: 16)

  3. Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige, slik som den samaritanske kvinnen, som var ivrig etter å fortelle andre hva hun hadde fått vite? (Joh. 4: 7, 28; Matt. 6: 33; Luk. 10: 40—42)

Fortelling 91

Jesu bergpreken

 1. (Se bildet.) Hvor er det Jesus underviser disse menneskene, og hvem er det som sitter nærmest ham?

 2. Hva heter de tolv apostlene?

 3. Hva er det riket som Jesus forkynner om?

 4. Hva lærer Jesus folk å be om?

 5. Hva sier Jesus om hvordan folk skal være mot hverandre?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 5: 1—12.

  På hvilke måter kan vi vise at vi er klar over vårt åndelige behov? (Matt. 5: 3; Rom. 10: 13—15; 1. Tim. 4: 13, 15, 16)

 2. Les Matteus 5: 21—26.

  Hvordan viser Matteus 5: 23, 24 at vårt forhold til brødrene har betydning for vårt forhold til Jehova? (Matt. 6: 14, 15; Sal. 133: 1; Kol. 3: 13; 1. Joh. 4: 20)

 3. Les Matteus 6: 1—8.

  Nevn noen former for selvrettferdighet som de kristne må ta avstand fra. (Luk. 18: 11, 12; 1. Kor. 4: 6, 7; 2. Kor. 9: 7)

 4. Les Matteus 6: 25—34.

  Hva sa Jesus om behovet for å stole på at Jehova vil gi oss det vi trenger til livets opphold? (2. Mos. 16: 4; Sal. 37: 25; Fil. 4: 6)

 5. Les Matteus 7: 1—11.

  Hva lærer vi av den gode illustrasjonen i Matteus 7: 5? (Ordsp. 26: 12; Rom. 2: 1; 14: 10; Jak. 4: 11, 12)

Fortelling 92

Jesus vekker opp døde

 1. Hvem er det vi ser på bildet?

 2. Hva gjør Jairus da han finner Jesus?

 3. Hva skjer mens Jesus er på vei hjem til Jairus, og hvilken beskjed får Jairus på veien?

 4. Hvorfor gjør de som er hjemme hos Jairus, narr av Jesus?

 5. Hva gjør Jesus etter at han har tatt med seg tre av apostlene og foreldrene til jenta inn på det rommet der hun ligger?

 6. Hvem andre har Jesus oppreist fra de døde, og hva viser dette?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Lukas 8: 40—56.

  Hvordan viste Jesus medfølelse og rimelighet overfor den kvinnen som hadde blødninger, og hva kan kristne eldste i vår tid lære av dette? (Luk. 8: 43, 44, 47, 48; 3. Mos. 15: 25—27; Matt. 9: 12, 13; Kol. 3: 12—14)

 2. Les Lukas 7: 11—17.

  Hvorfor kan de som har mistet en av sine nærmeste, finne stor trøst i å tenke på hvordan Jesus reagerte da han traff enken fra Nain? (Luk. 7: 13; 2. Kor. 1: 3, 4; Hebr. 4: 15)

 3. Les Johannes 11: 17—44.

  Hvordan viste Jesus at det er normalt å sørge når en har mistet en som en er glad i? (Joh. 11: 33—36, 38; 2. Sam. 18: 33; 19: 1—4)

Fortelling 93

Jesus gir mat til mange

 1. Hva har skjedd med døperen Johannes, og hvordan reagerer Jesus da han får høre om det?

 2. Hvordan sørger Jesus for at en stor folkemengde får mat, og hvor mye mat blir det til overs?

 3. Hva er det som skjer midt på natten som gjør at disiplene blir redde, og hva skjer med Peter?

 4. Hvordan sørger Jesus enda en gang for at flere tusen mennesker får mat?

 5. Hvorfor kan vi glede oss til at Jesus hersker som Konge over hele jorden?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 14: 1—32.

  1. Hva lærer vi om Peters personlighet i Matteus 14: 23—32?

  2. Hvordan antyder Bibelen at Peter ble mer moden og ikke lenger var så impulsiv? (Matt. 14: 27—30; Joh. 18: 10; 21: 7; Apg. 2: 14, 37—40; 1. Pet. 5: 6, 10)

 2. Les Matteus 15: 29—38.

  Hvordan viste Jesus respekt for de materielle gavene som kom fra hans Far? (Matt. 15: 37; Joh. 6: 12; Kol. 3: 15)

 3. Les Johannes 6: 1—21.

  Hvordan kan kristne i vår tid følge Jesu eksempel med hensyn til respekt for myndighetene? (Joh. 6: 15; Matt. 22: 21; Rom. 12: 2; 13: 1—4)

Fortelling 94

Jesus er glad i små barn

 1. Hva er det apostlene diskuterer mens de er på vei hjem fra en lang reise?

 2. Hvorfor roper Jesus på et lite barn som han så stiller midt iblant apostlene?

 3. På hvilken måte må apostlene lære å være som barn?

 4. Hvordan viser Jesus noen måneder senere at han er glad i barn?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 18: 1—4.

  Hvorfor brukte Jesus illustrasjoner i undervisningen? (Matt. 13: 34, 36; Mark. 4: 33, 34)

 2. Les Matteus 19: 13—15.

  Hvilke egenskaper som små barn har, må også voksne ha for å få del i Rikets velsignelser? (Sal. 25: 9; 138: 6; 1. Kor. 14: 20)

 3. Les Markus 9: 33—37.

  Hva lærte Jesus disiplene om det å ønske seg en fremtredende stilling? (Mark. 9: 35; Matt. 20: 25, 26; Gal. 6: 3; Fil. 2: 5—8)

 4. Les Markus 10: 13—16.

  Hvor tilnærmelig var Jesus, og hva kan kristne eldste lære av hans eksempel? (Mark. 6: 30—34; Fil. 2: 1—4; 1. Tim. 4: 12)

Fortelling 95

Hvordan Jesus underviser

 1. Hva spør en mann Jesus om, og hvorfor?

 2. Hva bruker Jesus noen ganger når han skal lære andre noe spesielt, og hva har vi allerede lært om jøder og samaritaner?

 3. Hva skjer med den jøden Jesus forteller om, som går på veien til Jeriko?

 4. Hva gjør den jødiske presten og levitten som kommer på den samme veien?

 5. Hvem er han på bildet som hjelper jøden?

 6. Hva spør Jesus om etter at han har fortalt dette, og hva svarer mannen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Lukas 10: 25—37.

  1. Hva gjorde Jesus istedenfor å gi et direkte svar for å hjelpe en lovkyndig til å resonnere? (Luk. 10: 26; Matt. 16: 13—16)

  2. Hvordan brukte Jesus illustrasjoner for å hjelpe sine tilhørere til å bli kvitt fordommer? (Luk. 10: 36, 37; 18: 9—14; Tit. 1: 9)

Fortelling 96

Jesus helbreder syke

 1. Hva gjør Jesus mens han reiser rundt om i landet?

 2. Hva forteller Jesus apostlene omkring tre år etter at han ble døpt?

 3. Hvem er det vi ser på bildet, og hva gjør Jesus for kvinnen?

 4. Hva er det Jesus sier som får de religiøse lederne til å skamme seg?

 5. Hva gjør Jesus for to blinde tiggere som han og apostlene treffer i nærheten av Jeriko?

 6. Hvorfor gjør Jesus mirakler?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 15: 30, 31.

  Hva lærer vi om Jehovas store makt når vi leser om Jesus, og hva har dette å si for vår forståelse av det Jehova har lovt om den nye verden? (Sal. 37: 29; Jes. 33: 24)

 2. Les Lukas 13: 10—17.

  Jesus gjorde noen av sine største mirakler på sabbaten. Hva viser dette angående den lindring og hvile han kommer til å gi menneskene under sitt tusenårige styre? (Luk. 13: 10—13; Sal. 46: 9; Matt. 12: 8; Kol. 2: 16, 17; Åp. 21: 1—4)

 3. Les Matteus 20: 29—34.

  Hvordan viser denne beretningen at Jesus aldri hadde det for travelt til å hjelpe folk, og hva kan vi lære av det? (5. Mos. 15: 7; Jak. 2: 15, 16; 1. Joh. 3: 17)

Fortelling 97

Jesus kommer som Konge

 1. Hva gir Jesus to av disiplene beskjed om å gjøre da de kommer til en liten landsby i nærheten av Jerusalem?

 2. Hva skjer da Jesus nærmer seg Jerusalem? (Se bildet.)

 3. Hva gjør barna da de ser at Jesus helbreder folk som er blinde og uføre?

 4. Hva sier Jesus til de sinte prestene?

 5. Hvordan kan vi være som de barna som lovpriser Jesus?

 6. Hva vil disiplene gjerne vite?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 21: 1—17.

  1. Hvordan var den måten Jesus kom inn i Jerusalem som Konge på, forskjellig fra den måten seierrike feltherrer i romersk tid opptrådte på? (Matt. 21: 4, 5; Sak. 9: 9; Fil. 2: 5—8; Kol. 2: 15)

  2. Hva kan barn lære av de israelittiske guttene som siterte fra Salme 118 da Jesus gikk inn i templet? (Matt. 21: 9, 15; Sal. 118: 25, 26; 2. Tim. 3: 15; 2. Pet. 3: 18)

 2. Les Johannes 12: 12—16.

  De som hyllet Jesus, brukte palmegrener. Hva er det et symbol på? (Joh. 12: 13; Fil. 2: 10; Åp. 7: 9, 10)

Fortelling 98

På Oljeberget

 1. Hvem på bildet er Jesus, og hvem er de andre?

 2. Hva prøvde prestene å gjøre med Jesus i templet, og hva sa han til dem?

 3. Hva spør apostlene Jesus om?

 4. Hvorfor forteller Jesus apostlene om noe av det som kommer til å skje på jorden når han har begynt å herske som Konge i himmelen?

 5. Hva sier Jesus kommer til å skje før han fjerner alt det onde på jorden?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 23: 1—39.

  1. Hva viser Jesu ord i Matteus 23: 8—11 om bruk av smigrende titler i den kristne menighet, selv om Bibelen antyder at titler kan være passende i verdslig sammenheng? (Apg. 26: 25; Rom. 13: 7; 1. Pet. 2: 13, 14)

  2. Hva brukte fariseerne for å prøve å hindre folk i å bli kristne, og hvordan har religiøse ledere i vår tid brukt lignende taktikker? (Matt. 23: 13; Luk. 11: 52; Joh. 9: 22; 12: 42; 1. Tess. 2: 16)

 2. Les Matteus 24: 1—14.

  1. Hvordan framhever Matteus 24: 13 at det er viktig å være utholdende?

  2. Hva ligger det i uttrykket «enden» i Matteus 24: 13? (Matt. 16: 27; Rom. 14: 10—12; 2. Kor. 5: 10)

 3. Les Markus 13: 3—10.

  Hva i Markus 13: 10 viser at det haster med å forkynne det gode budskap, og hvordan bør Jesu ord virke på oss? (Rom. 13: 11, 12; 1. Kor. 7: 29—31; 2. Tim. 4: 2)

Fortelling 99

I et hus i Jerusalem

 1. Hvorfor er Jesus og de tolv apostlene i et stort rom i andre etasje? (Se bildet.)

 2. Hvem er han som går ut av døren, og hva har han tenkt å gjøre?

 3. Hvilket spesielt måltid innstifter Jesus etter at påskemåltidet er over?

 4. Hva minnet påskemåltidet israelittene om, og hva minner dette nye, spesielle måltidet Jesu etterfølgere om?

 5. Hva sier Jesus til apostlene etter Herrens aftensmåltid, og hva gjør de?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 26: 14—30.

  1. Hvordan viser Matteus 26: 15 at Judas forrådte Jesus med vilje?

  2. Hvilket dobbelt formål tjente Jesu utøste blod? (Matt. 26: 27, 28; Jer. 31: 31—33; Ef. 1: 7; Hebr. 9: 19, 20)

 2. Les Lukas 22: 1—39.

  I hvilken forstand var det Satan gikk inn i Judas? (Luk. 22: 3; Joh. 13: 2; Apg. 1: 24, 25)

 3. Les Johannes 13: 1—20.

  1. Kan Judas klandres for det han gjorde, i betraktning av det som står i Johannes 13: 2, og hva kan Guds tjenere lære av dette? (1. Mos. 4: 7; 2. Kor. 2: 11; Gal. 6: 1; Jak. 1: 13, 14)

  2. Hvilken viktig ting lærte Jesus apostlene ved hjelp av anskuelsesundervisning? (Joh. 13: 15; Matt. 23: 11; 1. Pet. 2: 21)

 4. Les Johannes 17: 1—26.

  Hva var det Jesus mente da han bad om at hans etterfølgere måtte være «ett»? (Joh. 17: 11, 21—23; Rom. 13: 8; 14: 19; Kol. 3: 14)

Fortelling 100

Jesus i Getsemane hage

 1. Hvor går Jesus og apostlene etter at de har gått ned fra rommet i andre etasje, og hva gir han apostlene beskjed om å gjøre?

 2. Hva oppdager Jesus da han kommer tilbake til apostlene, og hvor mange ganger skjer dette?

 3. Hvem kommer inn i hagen, og hva gjør Judas Iskariot? (Se bildet.)

 4. Hvorfor kysser Judas Jesus, og hva gjør Peter?

 5. Hva sier Jesus til Peter, men hvorfor ber ikke Jesus Gud om å sende noen engler?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 26: 36—56.

  1. Hvordan er den måten Jesus veiledet disiplene på, et godt eksempel for kristne eldste i vår tid? (Matt. 20: 25—28; 26: 40, 41; Gal. 5: 17; Ef. 4: 29, 31, 32)

  2. Hvordan så Jesus på det å bruke våpen mot sin neste? (Matt. 26: 52; Luk. 6: 27, 28; Joh. 18: 36)

 2. Les Lukas 22: 39—53.

  Da Jesus var i Getsemane, viste en engel seg for ham og styrket ham. Betyr dette at Jesus vaklet i troen? Begrunn svaret. (Luk. 22: 41—43; Jes. 49: 8; Matt. 4: 10, 11; Hebr. 5: 7)

 3. Les Johannes 18: 1—12.

  Hvordan beskyttet Jesus disiplene mot sine motstandere, og hva kan vi lære av dette eksemplet? (Joh. 10: 11, 12; 18: 1, 6—9; Hebr. 13: 6; Jak. 2: 25)

Fortelling 101

Jesus blir drept

 1. Hvem er det som først og fremst har skylden for at Jesus blir drept?

 2. Hva gjør apostlene da de religiøse lederne tar Jesus og fører ham bort?

 3. Hva skjer i huset til Kaifas, øverstepresten?

 4. Hvorfor går Peter ut og gråter?

 5. Hva roper overprestene da Jesus er blitt sendt tilbake til Pilatus?

 6. Hva skjer med Jesus tidlig fredag ettermiddag, og hva lover han en forbryter som henger på en pæl ved siden av ham?

 7. Hvor kommer det paradiset som Jesus snakket om, til å være?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 26: 57—75.

  På hvilken måte viste medlemmene av den høyeste jødiske domstol at de hadde et ondt hjerte? (Matt. 26: 59, 67, 68)

 2. Les Matteus 27: 1—50.

  Hvorfor kan vi si at Judas’ samvittighetsnag ikke var ekte? (Matt. 27: 3, 4; Mark. 3: 29; 14: 21; 2. Kor. 7: 10, 11)

 3. Les Lukas 22: 54—71.

  Hva kan vi lære av det at Peter fornektet Jesus den natten han ble forrådt og arrestert? (Luk. 22: 60—62; Matt. 26: 31—35; 1. Kor. 10: 12)

 4. Les Lukas 23: 1—49.

  Hvordan reagerte Jesus på den urett som ble begått mot ham, og hva kan vi lære av dette? (Luk. 23: 33, 34; Rom. 12: 17—19; 1. Pet. 2: 23)

 5. Les Johannes 18: 12—40.

  Selv om Peter midlertidig ble lammet av menneskefrykt, overvant han frykten og ble en fremtredende apostel. Hva kan vi lære av det? (Joh. 18: 25—27; 1. Kor. 4: 2; 1. Pet. 3: 14, 15; 5: 8, 9)

 6. Les Johannes 19: 1—30.

  1. Hvordan vet vi at Jesus hadde et likevektig syn på materielle ting? (Joh. 2: 1, 2, 9, 10; 19: 23, 24; Matt. 6: 31, 32; 8: 20)

  2. Hvordan gav Jesus rett før han døde, uttrykk for at han hadde seiret og forsvart Jehovas overherredømme? (Joh. 16: 33; 19: 30; 2. Pet. 3: 14; 1. Joh. 5: 4)

Fortelling 102

Jesus lever

 1. Hvem er de tre vi ser på bildet, og hvor er de?

 2. Hvorfor gir Pilatus prestene beskjed om å sette soldater til å holde vakt ved graven?

 3. Hva gjør en engel tidlig den tredje dagen etter at Jesus døde, og hva gjør prestene?

 4. Hva blir noen kvinner overrasket over da de kommer til Jesu grav?

 5. Hvorfor løper Peter og Johannes til Jesu grav, og hva oppdager de der?

 6. Hva var det som skjedde med Jesu legeme, men hva gjør han for å vise disiplene at han lever?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Matteus 27: 62—66; 28: 1—15.

  Hvordan syndet overprestene, fariseerne og de eldste mot den hellige ånd på den tiden da Jesus ble oppreist? (Matt. 12: 24, 31, 32; 28: 11—15)

 2. Les Lukas 24: 1—12.

  Hvordan viser beretningen om Jesu oppstandelse at Jehova betrakter kvinner som pålitelige vitner? (Luk. 24: 4, 9, 10; Matt. 28: 1—7)

 3. Les Johannes 20: 1—12.

  Hvordan hjelper Johannes 20: 8, 9 oss til å se at vi må være tålmodige hvis vi ikke fullt ut forstår hvordan en bibelsk profeti skal gå i oppfyllelse? (Ordsp. 4: 18; Matt. 17: 22, 23; Luk. 24: 5—8; Joh. 16: 12)

Fortelling 103

Gjennom låste dører

 1. Hva sier Maria til en mann som hun tror er gartneren, men hvordan skjønner hun at det er Jesus?

 2. Hva opplever to disipler som går på veien til Emmaus?

 3. Hva skjer mens de to disiplene forteller apostlene at de har sett Jesus?

 4. Hvor mange ganger har Jesus vist seg for disiplene nå?

 5. Hva sier Tomas da han får vite at disiplene har sett Herren, men hva skjer åtte dager senere?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Johannes 20: 11—29.

  Betyr det som Jesus sa i Johannes 20: 23, at mennesker har fått myndighet til å tilgi synder? Begrunn svaret. (Sal. 49: 2, 7; Jes. 55: 7; 1. Tim. 2: 5, 6; 1. Joh. 2: 1, 2)

 2. Les Lukas 24: 13—43.

  Hvordan kan vi berede vårt hjerte slik at det er mottagelig for sannhetene i Bibelen? (Luk. 24: 32, 33; Esra 7: 10; Matt. 5: 3; Apg. 16: 14; Hebr. 5: 11—14)

Fortelling 104

Jesus farer opp til himmelen

 1. Hvor mange disipler viser Jesus seg for på én gang, og hva snakker han med dem om?

 2. Hva er Guds rike, og hvordan kommer det til å være på jorden når Jesus hersker som Konge i tusen år?

 3. I hvor mange dager har Jesus vist seg for disiplene, men hva er nå tiden inne til at han skal gjøre?

 4. Hva sier Jesus før han forlater disiplene, at de skal gjøre?

 5. Hva ser vi på bildet, og hva er det som gjør at disiplene ikke ser ham mer?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les 1. Korinter 15: 3—8.

  Hvorfor kunne apostelen Paulus så tillitsfullt snakke om Jesu oppstandelse, og hvilke ting kan de kristne i vår tid snakke tillitsfullt om? (1. Kor. 15: 4, 7, 8; Jes. 2: 2, 3; Matt. 24: 14; 2. Tim. 3: 1—5)

 2. Les Apostlenes gjerninger 1: 1—11.

  I hvilken grad ble forkynnelsesarbeidet utbredt, slik det var forutsagt i Apostlenes gjerninger 1: 8? (Apg. 6: 7; 9: 31; 11: 19—21; Kol. 1: 23)

Fortelling 105

De venter i Jerusalem

 1. Hva opplever Jesu disipler i Jerusalem? (Se bildet.)

 2. Hvilken overraskelse får de som har kommet til Jerusalem fra andre land?

 3. Hva forklarer Peter for folket?

 4. Hva føler mange etter at de har hørt på Peter, og hva sier han at de skal gjøre?

 5. Hvor mange er det som blir døpt denne dagen, som er pinsedagen i år 33?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 2: 1—47.

  1. Hvordan viser Peters ord i Apostlenes gjerninger 2: 23, 36 at hele den jødiske nasjon var medansvarlig for Jesu død? (1. Tess. 2: 14, 15)

  2. Hvordan var Peter et godt eksempel når det gjelder å resonnere ut fra Skriftene? (Apg. 2: 16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4: 6)

  3. Hvordan brukte Peter den første av «himlenes rikes nøkler», som Jesus hadde lovt å gi ham? (Apg. 2: 14, 22—24, 37, 38; Matt. 16: 19)

Fortelling 106

Utfridd av fengselet

 1. Hva opplevde Peter og Johannes en ettermiddag da de gikk til templet?

 2. Hva sa Peter til en ufør mann, og hva gav Peter ham som er mer verdifullt enn penger?

 3. Hvorfor ble de religiøse lederne sinte, og hva gjorde de med Peter og Johannes?

 4. Hva sa Peter til de religiøse lederne, og hvilken advarsel fikk apostlene?

 5. Hvorfor ble de religiøse lederne misunnelige, men hva skjedde da apostlene ble kastet i fengsel for andre gang?

 6. Hva svarer apostlene da de er blitt ført inn i sanhedrinsalen?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 3: 1—10.

  Hvordan hjelper Peters ord i Apostlenes gjerninger 3: 6 oss til å forstå hvor verdifullt budskapet om Riket er, selv om vi ikke har fått makt til å utføre mirakler i vår tid? (Joh. 17: 3; 2. Kor. 5: 18—20; Fil. 3: 8)

 2. Les Apostlenes gjerninger 4: 1—31.

  På hvilken måte bør vi etterligne våre kristne brødre i det første århundre når vi møter motstand i tjenesten? (Apg. 4: 29, 31; Ef. 6: 18—20; 1. Tess. 2: 2)

 3. Les Apostlenes gjerninger 5: 17—42.

  Hvordan har noen som ikke har vært vitner for Jehova, både før i tiden og i nyere tid, vist rimelighet i forbindelse med forkynnelsesarbeidet? (Apg. 5: 34—39)

Fortelling 107

Stefanus blir steinet

 1. Hvem er Stefanus, og hva har Gud hjulpet ham til å gjøre?

 2. Hva sier Stefanus som gjør de religiøse lederne rasende?

 3. Hva gjør mennene med Stefanus etter at de har slept ham med seg utenfor byen?

 4. Hvem er den unge mannen på bildet som står og passer på kappene?

 5. Hva ber Stefanus Jehova om like før han dør?

 6. Hvordan kan vi etterligne Stefanus når noen gjør oss noe vondt?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 6: 8—15.

  Hvilke bedragerske metoder har religiøse ledere brukt for å forsøke å sette en stopper for Jehovas vitners forkynnelsesarbeid? (Apg. 6: 9, 11, 13)

 2. Les Apostlenes gjerninger 7: 1—60.

  1. Hva var det som hjalp Stefanus til å forsvare det gode budskap overfor Sanhedrinet på en god måte, og hva kan vi lære av hans eksempel? (Apg. 7: 51—53; Rom. 15: 4; 2. Tim. 3: 14—17; 1. Pet. 3: 15)

  2. Hvilken holdning bør vi ha til dem som er motstandere av vårt arbeid? (Apg. 7: 58—60; Matt. 5: 44; Luk. 23: 33, 34)

Fortelling 108

På veien til Damaskus

 1. Hva gjorde Saulus etter at Stefanus var drept?

 2. Hva skjer mens Saulus er på vei til Damaskus?

 3. Hva gir Jesus Saulus beskjed om å gjøre?

 4. Hva sier Jesus at Ananias skal gjøre, og hvordan får Saulus synet igjen?

 5. Hva blir Saulus kjent som, og hva blir han brukt til?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 8: 1—4.

  Hvordan bidrog forfølgelsen av den nyopprettede kristne menighet til at kristendommen ble utbredt, og hvordan har det skjedd noe lignende i nyere tid? (Apg. 8: 4; Jes. 54: 17)

 2. Les Apostlenes gjerninger 9: 1—20.

  Hvilket tredelt oppdrag sa Jesus at han ville gi Saulus? (Apg. 9: 15; 13: 5; 26: 1; 27: 24; Rom. 11: 13)

 3. Les Apostlenes gjerninger 22: 6—16.

  Hvordan kan vi være som Ananias, og hvorfor er det viktig at vi er det? (Apg. 22: 12; 1. Tim. 3: 7; 1. Pet. 1: 14—16; 2: 12)

 4. Les Apostlenes gjerninger 26: 8—20.

  Hvordan er det at Saulus ble omvendt til kristendommen, til oppmuntring for dem i vår tid som har en ikke-troende ektefelle? (Apg. 26: 11; 1. Tim. 1: 14—16; 2. Tim. 4: 2; 1. Pet. 3: 1—3)

Fortelling 109

Peter besøker Kornelius

 1. Hvem er han på bildet som har lagt seg ned på kne?

 2. Hva sa en engel til Kornelius?

 3. Hva sørget Gud for at Peter fikk se mens han var på taket på huset til Simon i Joppe?

 4. Hvorfor sier Peter til Kornelius at han ikke må bøye seg ned og tilbe ham?

 5. Hvorfor blir de jødiske disiplene som er sammen med Peter, forbauset?

 6. Hvilken viktig ting kan vi lære av Peters besøk hos Kornelius?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 10: 1—48.

  Hva viser Peters ord i Apostlenes gjerninger 10: 42 om forkynnelsen av det gode budskap om Riket? (Matt. 28: 19; Mark. 13: 10; Apg. 1: 8)

 2. Les Apostlenes gjerninger 11: 1—18.

  Hvilken holdning viste Peter at han hadde da det ble tydelig for ham hva Jehova ville at han skulle gjøre for ikke-jøder, og hvordan kan vi etterligne ham? (Apg. 11: 17, 18; 2. Kor. 10: 5; Ef. 5: 17)

Fortelling 110

Timoteus hjelper Paulus

 1. Hvem er den unge mannen på bildet, hvor bor han, og hva heter moren og bestemoren hans?

 2. Hva svarer Timoteus da Paulus spør om han vil bli med ham og Silas for å forkynne på fjerne steder?

 3. Hvor var det Jesu disipler for første gang ble kalt kristne?

 4. Nevn navnet på noen av de byene Paulus, Silas og Timoteus kommer til etter at de drar fra Lystra.

 5. Hvordan hjelper Timoteus Paulus, og hvilket spørsmål bør barn i vår tid stille seg selv?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 9: 19—30.

  Hvordan viste apostelen Paulus at han var forsiktig når det gode budskap ble møtt med motstand? (Apg. 9: 22—25, 29, 30; Matt. 10: 16)

 2. Les Apostlenes gjerninger 11: 19—26.

  Hvordan viser beretningen i Apostlenes gjerninger 11: 19—21, 26 at Jehovas ånd leder forkynnelsesarbeidet?

 3. Les Apostlenes gjerninger 13: 13—16, 42—52.

  Hvordan viser Apostlenes gjerninger 13: 51, 52 at disiplene ikke mistet motet selv om de møtte motstand? (Matt. 10: 14; Apg. 18: 6; 1. Pet. 4: 14)

 4. Les Apostlenes gjerninger 14: 1—6, 19—28.

  Hvordan kan uttalelsen om at ’de overgav dem til Jehova’, bidra til at vi ikke bekymrer oss unødig når vi hjelper nye? (Apg. 14: 21—23; 20: 32; Joh. 6: 44)

 5. Les Apostlenes gjerninger 16: 1—5.

  Hvordan kan det at Timoteus var villig til å la seg omskjære, lære oss at det er viktig å ’gjøre alt for det gode budskaps skyld’? (Apg. 16: 3; 1. Kor. 9: 23; 1. Tess. 2: 8)

 6. Les Apostlenes gjerninger 18: 1—11, 18—22.

  Hva antyder Apostlenes gjerninger 18: 9, 10 angående Jesu personlige engasjement i forkynnelsesarbeidet, og hva kan vi derfor ha tillit til? (Matt. 28: 20)

Fortelling 111

Gutten som sovnet

 1. Hvem er han på bildet som ligger på bakken, og hva er det som har skjedd med ham?

 2. Hva gjør Paulus da han ser at gutten er død?

 3. Hvor skal Paulus, Timoteus og de andre som reiser sammen med dem, og hva gjør Paulus da de stopper i Milet?

 4. Hvilken advarsel gir profeten Agabus Paulus, og går det slik som han forutsa?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 20: 7—38.

  1. Hvordan kan vi holde oss ’rene for alles blod’, ifølge det Paulus sa i Apostlenes gjerninger 20: 26, 27? (Esek. 33: 8; Apg. 18: 6, 7)

  2. Hvorfor bør de eldste ’nøye holde fast ved det troverdige ord’ når de underviser? (Apg. 20: 17, 29, 30; Tit. 1: 7—9; 2. Tim. 1: 13)

 2. Les Apostlenes gjerninger 26: 24—32.

  Hvordan brukte Paulus sin romerske borgerrett for å fullføre det forkynnelsesoppdraget Jesus hadde gitt ham? (Apg. 9: 15; 16: 37, 38; 25: 11, 12; 26: 32; Luk. 21: 12, 13)

Fortelling 112

Paulus lider skipbrudd

 1. Hva skjer med den båten Paulus reiser med, da den seiler langs Kreta?

 2. Hva sier Paulus til dem som er om bord i båten?

 3. Hva er det som gjør at båten blir slått i stykker?

 4. Hva sier den offiseren som har ansvaret, og hvor mange kommer trygt i land?

 5. Hva heter den øya de har kommet til, og hva skjer med Paulus da været blir bedre?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 27: 1—44.

  Hvordan blir vår tillit til Bibelens nøyaktighet styrket når vi leser beretningen om Paulus’ reise til Roma? (Apg. 27: 16—19, 27—32; Luk. 1: 3; 2. Tim. 3: 16, 17)

 2. Les Apostlenes gjerninger 28: 1—14.

  De hedenske innbyggerne på Malta behandlet apostelen Paulus og de andre som hadde lidd skipbrudd, med «usedvanlig menneskevennlighet». Hva bør derfor de kristne vise, og spesielt på hvilken måte? (Apg. 28: 1, 2; Hebr. 13: 1, 2; 1. Pet. 4: 9)

Fortelling 113

Paulus i Roma

 1. Hvem forkynner Paulus for mens han er fange i Roma?

 2. Hvem er han på bildet som sitter ved bordet, og hva er det han gjør for Paulus?

 3. Hvem er Epafroditus, og hva tar han med seg da han drar tilbake til Filippi?

 4. Hvorfor skriver Paulus et brev til sin gode venn Filemon?

 5. Hva gjør Paulus da han er blitt løslatt, men hva skjer med ham senere?

 6. Hvem er det Jehova bruker til å skrive noen av de siste bøkene i Bibelen, og hva forteller Åpenbaringen om?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Apostlenes gjerninger 28: 16—31 og Filipperne 1: 13.

  Hvordan brukte Paulus tiden mens han var fange i Roma, og hvordan virket det at han hadde en urokkelig tro, på den kristne menighet? (Apg. 28: 23, 30; Fil. 1: 14)

 2. Les Filipperne 2: 19—30.

  Hva sa Paulus som viste at han satte pris på Timoteus og Epafroditus, og hvordan kan vi følge hans eksempel? (Fil. 2: 20, 22, 25, 29, 30; 1. Kor. 16: 18; 1. Tess. 5: 12, 13)

 3. Les Filemon 1—25.

  1. På hvilket grunnlag oppfordret Paulus Filemon til å gjøre det som var riktig, og hvordan er dette en rettesnor for eldste i vår tid? (Filem. 9; 2. Kor. 8: 8; Gal. 5: 13)

  2. Hvordan viser det Paulus sa i Filemon 13, 14, at han tok hensyn til samvittigheten til andre i menigheten? (1. Kor. 8: 7, 13; 10: 31—33)

 4. Les 2. Timoteus 4: 7—9.

  Hvordan kan vi i likhet med apostelen Paulus ha tillit til at Jehova skal lønne oss hvis vi forblir trofaste til enden? (Matt. 24: 13; Hebr. 6: 10)

Fortelling 114

Slutten på alt det onde

 1. Hvorfor sier Bibelen at det er hester i himmelen?

 2. Hva heter Guds krig mot de onde menneskene på jorden, og hvorfor vil han krige mot dem?

 3. (Se bildet.) Hvem er han som fører an i krigen, hvorfor har han en krone på hodet, og hva betyr det at han har et sverd i hånden?

 4. Hvorfor bør vi ikke bli overrasket over at Gud skal fjerne onde mennesker, når vi husker det vi har lært i fortellingene 10, 15 og 33?

 5. Hvordan viser fortellingene 36 og 76 at Gud vil utslette onde mennesker selv om de sier at de tilber ham?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Åpenbaringen 19: 11—16.

  1. Hvordan viser Bibelen at det er Jesus Kristus som rir på den hvite hesten? (Åp. 1: 5; 3: 14; 19: 11; Jes. 11: 4)

  2. Hvordan bekrefter blodet på Jesu ytterkledning at hans seier er avgjørende og fullstendig? (Åp. 14: 18—20; 19: 13)

  3. Hvem er sannsynligvis med i de hærene som følger etter Jesus på hans hvite hest? (Åp. 12: 7; 19: 14; Matt. 25: 31, 32)

Fortelling 115

Et nytt paradis på jorden

 1. Hvordan kommer det til å bli på jorden når den er blitt et paradis?

 2. Hva lover Bibelen dem som skal få leve i paradiset?

 3. Når skal Jesus sørge for at det blir slutt på sorg og skrik og smerte?

 4. Hva var det Jesus gjorde da han levde på jorden, for å vise hva han skulle gjøre som Konge i Guds rike?

 5. Hva skal Jesus og de som hersker sammen med ham i himmelen, gjøre for dem som bor på jorden?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Åpenbaringen 5: 9, 10.

  Hvorfor kan vi ha tillit til at de som hersker over jorden i tusenårsriket, vil være medfølende og barmhjertige konger og prester? (Ef. 4: 20—24; 1. Pet. 1: 7; 3: 8; 5: 6—10)

 2. Les Åpenbaringen 14: 1—3.

  Hva betyr det at Faderens og Lammets navn står skrevet på pannen til de 144 000? (1. Kor. 3: 23; 2. Tim. 2: 19; Åp. 3: 12)

Fortelling 116

Hvordan vi kan få evig liv

 1. Hvem må vi lære om for å få evig liv?

 2. Hvordan kan vi lære om Jehova Gud og Jesus, slik barna på bildet gjør?

 3. Hvilken annen bok ser du på bildet, og hvorfor bør vi lese den ofte?

 4. Hva mer må vi gjøre for å få evig liv enn å lære om Jehova og Jesus?

 5. Hva lærer vi av fortelling 69, der det står om Gehasi?

 6. Hva kan vi lære av lille Samuels eksempel, som vi leste om i fortelling 55?

 7. Hvordan kan vi følge Jesu eksempel, og hva kan vi få oppleve i framtiden hvis vi gjør det?

Tilleggsspørsmål:

 1. Les Johannes 17: 3.

  Hvordan viser Bibelen at det å ta til seg kunnskap om Jehova Gud og Jesus Kristus innebærer mer enn bare å lære ting utenat? (Matt. 7: 21; Jak. 2: 18—20; 1. Joh. 2: 17)

 2. Les Salme 145: 1—21.

  1. Nevn noen av alle de grunnene vi har til å lovprise Jehova. (Sal. 145: 8—11; Åp. 4: 11)

  2. Hvordan er Jehova «god mot alle», og hvordan bør dette dra oss enda nærmere ham? (Sal. 145: 9; Matt. 5: 43—45)

  3. Hva vil vi bli motivert til å gjøre hvis vi elsker Jehova? (Sal. 119: 171, 172, 175; 145: 11, 12, 21)