Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORTELLING 98

På Oljeberget

På Oljeberget

HER ser du Jesus på Oljeberget. De som er sammen med ham, er fire av apostlene. Det er brødrene Andreas og Peter og brødrene Jakob og Johannes. I det fjerne ser du Guds tempel i Jerusalem.

Det er to dager siden Jesus red inn i Jerusalem på et esel. Det er tirsdag. Tidligere på dagen har Jesus vært i templet. Der prøvde prestene å ta ham for å få ham drept. Men samtidig var de redd for å gjøre det, for folket liker Jesus.

Jesus sa til de religiøse lederne: «Dere er slanger og hoggormyngel!» Så sa han at Gud kom til å straffe dem på grunn av alt det gale de hadde gjort. Det var etter dette at Jesus gikk opp på Oljeberget, og der begynte disse fire apostlene å stille ham spørsmål. Vet du hva de spør Jesus om?

Apostlene spør om hva som skal skje i framtiden. De vet at Jesus skal fjerne alt det onde på jorden. Men de vil vite når han skal gjøre det. Når skal Jesus komme igjen for å herske som Konge?

Jesus vet at hans disipler på jorden ikke vil kunne se ham når han kommer igjen. Han kommer nemlig til å være i himmelen, og de vil ikke kunne se ham der. Jesus forteller derfor apostlene om noe av det som skal skje på jorden når han har begynt å herske som Konge i himmelen. Hva er det som skal skje?

Jesus sier at det skal komme store kriger, at mange kommer til å sulte og være syke, at det vil bli begått mange forbrytelser, og at det skal komme store jordskjelv. Jesus sier også at det gode budskap om Guds rike skal bli forkynt over hele jorden. Har dette skjedd i vår tid? Ja! Vi vet derfor at Jesus nå hersker i himmelen. Snart skal han fjerne alt det onde på jorden.