Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

DEL 6

Fra Jesu fødsel til Jesu død

Fra Jesu fødsel til Jesu død

Engelen Gabriel ble sendt til en ung kvinne som het Maria. Han sa til henne at hun skulle føde et barn som skulle herske som konge i all evighet. Barnet, Jesus, ble født i en stall, og noen gjetere kom for å se det. Senere ble noen menn fra Østen ledet av en stjerne til barnet. Vi får vite hvem som lot dem se denne stjernen, og hvordan Jesus unngikk å bli drept.

Da Jesus var tolv år, snakket han med lærerne i templet. Atten år senere, da han var omkring 30 år, ble han døpt, og da begynte han med det arbeidet som Gud hadde sendt ham til jorden for å utføre, nemlig å forkynne om Guds rike og undervise folk. Jesus valgte ut tolv menn som skulle hjelpe ham med dette arbeidet. De ble hans apostler.

Jesus utførte også mange mirakler. Han mettet flere tusen mennesker med bare noen små fisker og noen få brød. Han helbredet syke og oppreiste døde. Til slutt får vi vite om alt det som skjedde med Jesus den siste dagen han levde, og hvordan han ble drept. Jesus forkynte i omkring tre og et halvt år, så DEL 6 omspenner en periode på litt over 34 år.

 

I DENNE DELEN

FORTELLING 84

Maria får besøk av en engel

Han kommer med en beskjed fra Gud: Maria skal få et barn, som skal være konge for evig.

FORTELLING 85

Jesus blir født i en stall

Hvorfor ble en framtidig konge født der man fôrer dyr?

FORTELLING 86

De fulgte en stjerne

Hvem ledet astrologene til Jesus? Du blir kanskje overrasket over svaret.

FORTELLING 87

Jesus i templet som gutt

Han har noe som gjør inntrykk på selv de gamle mennene som er lærere i templet.

FORTELLING 88

Johannes døper Jesus

Johannes har døpt syndere, men Jesus syndet aldri. Hvorfor døpte Johannes ham?

FORTELLING 89

Jesus renser templet

Jesus viser en type kjærlighet som får ham til å bli sint.

FORTELLING 90

Kvinnen ved brønnen

Hvordan kan det vannet Jesus tilbyr, gjøre at hun aldri blir tørst igjen?

FORTELLING 91

Jesu bergpreken

Lær tidløs visdom gjennom Bergprekenen.

FORTELLING 92

Jesus vekker opp døde

Jesus sa to enkle ord og med hjelp fra Gud vekket han opp datteren til Jairus.

FORTELLING 93

Jesus gir mat til mange

Hva lærte Jesus oss da han gjorde et mirakel og gav flere tusen mat?

FORTELLING 94

Jesus er glad i små barn

Jesus viser apostlene at de har mye å lære både om barn og av barn.

FORTELLING 95

Hvordan Jesus underviser

Lignelsen om den snille samaritanen er et eksempel på hvordan Jesus ofte underviste.

FORTELLING 96

Jesus helbreder syke

Hva fører alle miraklene Jesus gjør, til?

FORTELLING 97

Jesus kommer som konge

Mange mennesker ønsker ham velkommen, men ikke alle er glade for det.

FORTELLING 98

På Oljeberget

Jesus forteller fire av apostlene sine om ting som skulle skje i vår tid.

FORTELLING 99

I et hus i Jerusalem

Hvorfor sier Jesus til disiplene at de skal ha dette måltidet hvert år?

FORTELLING 100

Jesus i Getsemane hage

Hvorfor forråder Judas Jesus med et kyss?

FORTELLING 101

Jesus blir drept

Mens Jesus holder på å dø på pælen, gir han et løfte om paradiset.