Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORTELLING 78

Skriften på veggen

Skriften på veggen

HVA er det som foregår her? Kongen i Babylon holder en stor fest. Han har invitert tusen betydningsfulle gjester. De bruker gullbegre og sølvbegre og kar som er tatt fra Jehovas tempel i Jerusalem. Men plutselig får de se fingrene av en menneskehånd i luften. Hånden begynner å skrive noe på en av veggene i den store salen. Alle blir fryktelig redde.

Det er Belsasar som er konge nå. Han er sannsynligvis Nebukadnesars dattersønn. Belsasar roper at vismennene hans må føres inn. «Den som kan lese denne skriften og si meg hva den betyr, skal få mange gaver og bli den tredje største herskeren i riket,» sier kongen. Men ingen av vismennene klarer å lese skriften på veggen eller å si hva den betyr.

Dronningen, som kanskje er kongens mor, hører oppstyret og kommer inn i den store spisesalen. «Ikke vær redd,» sier hun til kongen. «Det finnes en mann i ditt rike som kjenner de hellige gudene. Da Nebukadnesar var konge, gjorde han denne mannen til leder for alle vismennene sine. Han heter Daniel. Tilkall ham! Han vil nok si deg hva alt dette betyr.»

Daniel blir straks hentet. Han sier at han ikke vil ta imot noen gaver. Så begynner han med å fortelle hvorfor Jehova tidligere hadde avsatt Nebukadnesar som konge. «Han var veldig stolt,» sier Daniel. «Og Jehova straffet ham.»

«Men du,» sier Daniel til Belsasar, «enda du visste hvordan det gikk med Nebukadnesar, har du vært like stolt som han var. Du har tatt karene fra Jehovas tempel og drukket av dem. Du har lovprist guder av tre og stein, men du har ikke æret vår Store Skaper. Det er derfor Gud har sendt denne hånden og latt den skrive disse ordene her på veggen.

Dette er det som er skrevet,» sier profeten Daniel: «MENE, MENE, TEKEL og PARSIN.

MENE betyr at Gud har telt de dagene ditt rike skal bestå, og bestemt at du ikke skal være konge lenger. TEKEL betyr at du er blitt veid på vekten og funnet for lett. PARSIN betyr at ditt rike er gitt til mederne og perserne.»

Mens Daniel snakker, har mederne og perserne begynt å angripe Babylon. De inntar byen og dreper Belsasar. Allerede samme natt går det slik som det stod skrevet på veggen! Men hva kommer til å skje med israelittene nå? Det skal vi snart få vite. Men først skal vi se hvordan det går med Daniel.