Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORTELLING 79

Daniel i løvegraven

Daniel i løvegraven

NEI, å nei! Dette ser ikke bra ut for Daniel. Men løvene gjør ham ikke noe! Vet du hvorfor? Og hvem er det som har stengt Daniel inne sammen med alle løvene? Jo, nå skal du høre.

Han som nå er konge i Babylon, heter Dareios. Han liker Daniel godt, for Daniel er så snill og klok. Dareios velger Daniel til å være en av de mektigste mennene i riket. Da blir noen andre menn misunnelige på Daniel. Vet du hva de gjør?

De går til Dareios og sier: «Vi er blitt enige om, konge, at du bør lage en lov som sier at ingen skal be til noen gud eller noe menneske utenom deg, konge, i 30 dager. Den som bryter denne loven, skal kastes i løvegraven.» Dareios vet ikke hvorfor de vil ha en slik lov. Men han synes at det er en god idé. Han lar derfor loven bli skrevet. Nå kan den ikke forandres.

Da Daniel får høre om denne loven, går han hjem og ber, slik han alltid har gjort. De onde mennene visste at Daniel ikke ville slutte å be til Jehova. Nå blir de glade, for det ser ut til at de skal klare å bli kvitt Daniel.

Da kong Dareios får vite hvorfor mennene ville ha denne loven, blir han bedrøvet. Men han kan ikke gjøre noe for å forandre loven. Han er nødt til å gi befaling om at Daniel skal kastes i løvegraven. Men han sier til Daniel: «Jeg håper at din Gud, han som du tjener, vil redde deg.»

Dareios er så ute av seg at han ikke får sove den natten. Tidlig neste morgen skynder han seg til løvegraven. Ser du ham? Han roper: «Daniel, du som tjener den levende Gud! Har den Gud som du tjener, kunnet redde deg fra løvene?»

Daniel svarer: «Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke gjorde meg noe.»

Kongen blir veldig glad. Han befaler at Daniel skal hentes opp av løvegraven. Så sier han at de onde mennene som prøvde å bli kvitt Daniel, skal kastes ned til løvene. Allerede før de når bunnen av graven, kaster løvene seg over dem og knuser alle bena i kroppen på dem.

Kong Dareios skriver så til alle i riket: «Jeg befaler at alle skal vise respekt for Daniels Gud. Han gjør store mirakler. Han har reddet Daniel fra løvene.»