Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

DEL 2

Fra vannflommen til utfrielsen av Egypt

Fra vannflommen til utfrielsen av Egypt

Det var bare åtte mennesker som overlevde vannflommen, men etter en tid var de blitt til mange tusen. Så, 352 år etter vannflommen, ble Abraham født. Vi får vite hvordan Gud holdt sitt løfte ved å gi Abraham en sønn, Isak. Av Isaks to sønner ble Jakob utvalgt av Gud.

Jakob fikk en stor familie — tolv sønner og også noen døtre. De ti eldste sønnene hatet sin yngre bror Josef og solgte ham som slave til Egypt. Senere ble Josef en mektig mann i Egypt. Da det kom en stor hungersnød, satte Josef brødrene sine på prøve for å se om de hadde forandret seg. Til slutt flyttet hele Jakobs familie, israelittene, til Egypt. Dette skjedde 290 år etter at Abraham ble født.

I de neste 215 årene bodde israelittene i Egypt. Da Josef var død, ble de slaver. Med tiden ble Moses født, og Gud brukte ham for å utfri israelittene av Egypt. DEL 2 omspenner 857 år.

 

I DENNE DELEN

FORTELLING 11

Den første regnbuen

Når du ser en regnbue, hva minner det deg på?

FORTELLING 12

Et stort tårn

Gud ble sint, og straffen han gav, påvirker folk også i dag.

FORTELLING 13

Abraham – Guds venn

Hvorfor forlot Abraham sitt flotte hjem for å bo resten av livet i telt?

FORTELLING 14

Gud prøver Abrahams tro

Hvorfor bad Gud Abraham om å ofre sønnen sin, Isak?

FORTELLING 15

Lots kone så seg tilbake

Det hun gjorde, kan lære oss noe viktig.

FORTELLING 16

Isak får en god kone

Hvorfor var Rebekka en god kone? Fordi hun var pen, eller noe annet?

FORTELLING 17

Ulike tvillinger

Faren deres, Isak, var mest glad i Esau, men moren deres, Rebekka, var mest glad i Jakob.

FORTELLING 18

Jakob i Karan

Jakob giftet seg med Lea først, selv om han var forelsket i Rakel.

FORTELLING 19

Jakob får en stor familie

Er de 12 stammene oppkalt etter de 12 sønnene til Jakob?

FORTELLING 20

Dina i vanskeligheter

Det begynte med de dårlige vennene.

FORTELLING 21

Josefs brødre hater ham

Hva kunne få noen av dem til å ønske å drepe sin egen bror?

FORTELLING 22

Josef kommer i fengsel

Han ble ikke sendt dit fordi han brøt loven, men fordi han gjorde det som er rett.

FORTELLING 23

Faraos drømmer

De sju kuene og de sju kornaksene har noe felles.

FORTELLING 24

Josefs brødre blir prøvd

Hvordan kan han vite om de virkelig har forandret seg fra den gangen da de solgte ham som slave?

FORTELLING 25

Familien flytter til Egypt

Hvorfor blir medlemmene av familien til Jakob kalt israelitter og ikke jakobitter?

FORTELLING 26

Job er trofast mot Gud

Job mistet alt han eide, helsen sin og barna sine. Straffet Gud ham?

FORTELLING 27

En ond konge i Egypt

Hvorfor bestemte han at alle israelittiske guttebabyer skulle drepes?

FORTELLING 28

Hvordan Moses ble reddet

Moren hans lurer seg unna loven om at alle israelittiske guttebabyer skal drepes.

FORTELLING 29

Hvorfor Moses flyktet

Moses trodde han var klar for å redde israelittene da han var 40 år, men det var han ikke.

FORTELLING 30

Den brennende tornebusken

Gjennom mange mirakler sier Gud til Moses at tiden er inne til at Moses skal lede israelittene ut av Egypt.

FORTELLING 31

Moses og Aron hos farao

Hvorfor hører ikke farao på Moses og frigir israelittene?

FORTELLING 32

De ti plagene

Gud førte 10 ulykker over Egypt. Dette skjedde fordi farao var sta og nektet å la israelittene få dra.

FORTELLING 33

Gjennom Rødehavet

Moses får makt fra Gud til å dele Rødehavet.