Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 4

Apostlenes gjerninger 13:1 til 14:28

«Utsendt av den hellige ånd»

«Utsendt av den hellige ånd»

APOSTLENES GJERNINGER 13:4

I denne delen skal vi følge apostelen Paulus på hans første misjonsreise. I by etter by ble apostelen forfulgt. Men ledet av den hellige ånd fortsatte han å forkynne og opprette nye menigheter. Denne spennende beretningen vil sikkert stimulere oss til å vise enda større iver i forkynnelsen.