Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Et brev fra det styrende råd

Et brev fra det styrende råd

Kjære forkynner av Riket!

Prøv å forestille deg at du er en av apostlene som står på Oljeberget. Jesus viser seg for dere. Idet han skal til å fare opp til himmelen, sier han: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.» (Apg 1:8) Hvordan vil du reagere?

Du føler deg kanskje overveldet over den enorme oppgaven. Du tenker: Hvordan skal vi – en liten gruppe disipler – klare å avlegge et vitnesbyrd «til den fjerneste del av jorden»? Du husker det Jesus sa kvelden før han døde: «En slave er ikke større enn sin herre. Hvis de har forfulgt meg, vil de også forfølge dere; hvis de har holdt mitt ord, vil de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere på grunn av mitt navn, fordi de ikke kjenner ham som har sendt meg.» (Joh 15:20, 21) Med disse ordene i tankene spør du kanskje deg selv: Hvordan skal jeg klare å avlegge et grundig vitnesbyrd under så stor motstand og forfølgelse?

Vi som lever nå, kan stille de samme spørsmålene. Vårt oppdrag som Jehovas vitner krever at også vi avlegger et grundig vitnesbyrd «til den fjerneste del av jorden» for «mennesker av alle nasjonene». (Matt 28:19, 20) Hvordan kan dette arbeidet bli utført, særlig i betraktning av at vi må regne med å møte motstand?

Apostlenes gjerninger inneholder en spennende beretning om hvordan apostlene og deres kristne brødre og søstre i det første århundre med Jehovas hjelp klarte å fullføre sitt oppdrag. Formålet med den publikasjonen du nå leser, er å hjelpe deg til å fordype deg i denne handlingsmettede beretningen og leve deg inn i den. Du vil sikkert bli overrasket over å se hvor mange paralleller det er mellom Guds tjenere i det første århundre og hans folk i dag. Du vil se at disse parallellene ikke bare gjelder det arbeidet vi utfører, men også den måten vi er organisert på for å utføre det. Det at du tenker over disse likhetspunktene, vil styrke din tro på at Jehova Gud fortsetter å lede den jordiske delen av sin organisasjon.

Det er vårt håp og vår bønn at boken Apostlenes gjerninger vil gjøre deg enda mer overbevist om at Jehova vil hjelpe deg, og at hans hellige ånd vil holde deg oppe. Måtte du derved bli oppmuntret til å fortsette å avlegge «et grundig vitnesbyrd om Guds rike» og hjelpe andre til å begynne å gå på veien til frelse. – Apg 28:23; 1. Tim 4:16.

Dine brødre

Jehovas vitners styrende råd