Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er jeg moden nok til å gifte meg?

Er jeg moden nok til å gifte meg?

 Kapittel 30

Er jeg moden nok til å gifte meg?

EKTESKAPET er ingen lek. Guds hensikt var at ektemenn og hustruer skulle knytte varige bånd mellom seg, slik at de blir nærere knyttet til hverandre enn til noe annet menneske. (1. Mosebok 2: 24) En ektefelle er derfor en som du vil binde deg til — eller være bundet til — for resten av livet.

I ethvert ekteskap vil det fra tid til annen oppstå vanskeligheter. (1. Korinter 7: 28) Men Marcia Lasswell, som er professor i atferdsvitenskap, sier: «Hvis det er noe som ikke kan bestrides når det gjelder de opplysninger vi har om hvorvidt et ekteskap vil holde, er det det at de som er svært unge når de gifter seg, befinner seg i en ytterst ugunstig situasjon.»

Hvorfor blir så mange ekteskap som blir inngått mellom unge mennesker, oppløst? Svaret på dette spørsmålet vil være av stor betydning når du skal vurdere hvorvidt du er moden nok til å gifte deg.

Store forventninger

«Vi hadde svært urealistiske forestillinger om hva ekteskapet innebar,» innrømmer en jente i tenårene. «Vi trodde at vi kunne komme og gå som vi ville, gjøre det vi hadde lyst til, vaske opp eller droppe oppvasken, men det er bare ikke slik.» Mange ungdommer har et slikt umodent syn på ekteskapet. De forestiller seg det som en romantisk drøm. Eller de ønsker å gifte seg fordi de vil ha den status som følger med det å være voksen. Atter andre ønsker bare å komme bort fra en vanskelig situasjon hjemme, på skolen eller i lokalsamfunnet. En ung jente  betrodde seg til sin forlovede: «Jeg gleder meg til vi blir gift. Da behøver jeg ikke å treffe noen avgjørelser lenger!»

Men ekteskapet er ingen drømmetilværelse og heller ikke noe universalmiddel som løser alle problemer. Det introduserer snarere et nytt sett problemer som må løses. «Mange tenåringer gifter seg for å leke mor og far,» sier Vicky, som fikk sitt første barn da hun var 20. «Å, det virker så morsomt! Du betrakter et barn som en liten dukke, som noe søtt og morsomt som du kan leke med, men det er ikke slik det er.»

Mange unge har også urealistiske forventninger til det seksuelle samliv. En ung mann som giftet seg da han var 18 år, sa: «Etter at jeg var blitt gift, oppdaget jeg at den store spenningen som er knyttet til sex, avtar svært fort, og da begynte vi å få virkelige problemer.» En undersøkelse blant tenåringsektepar viste at nest etter økonomiske problemer var sex det de kranglet mest om. Det er utvilsomt fordi et tilfredsstillende ekteskapelig samliv er et resultat av uselviskhet og selvkontroll — egenskaper som ungdommer ofte ikke har utviklet. — 1. Korinter 7: 3, 4.

 Bibelen gir de kristne det forstandige råd å gifte seg når de er forbi «ungdommens vår». (1. Korinter 7: 36, NW) Hvis du gifter deg når lidenskapene er på sitt sterkeste, kan det forstyrre din tankegang og gjøre deg blind for din framtidige ektefelles feil og mangler.

Ikke modne nok til å fylle rollene

En tenåringsbrud sier om mannen sin: «Nå som vi er gift, er han bare interessert i meg når han vil ligge med meg. Han synes det er like viktig å være sammen med kameratene som med meg. . . . Jeg trodde jeg skulle være alt for ham, men der tok jeg feil.» Dette retter søkelyset mot en feilaktig oppfatning som er vanlig blant unge menn. De tror at de kan fortsette å leve som ugifte etter at de er gift.

En 19 år gammel hustru peker på et problem som er vanlig blant unge, gifte kvinner: «Jeg har mer lyst til å se på TV og sove enn å gjøre rent i huset og lage mat. Jeg skammer meg når svigerforeldrene mine kommer på besøk, for de har et pent hjem, og hos meg er det alltid så rotete. Jeg er elendig til å lage mat også.» For en påkjenning det kan være på et ekteskap hvis en jente ikke har lært å utføre husarbeid! «Ekteskapet pålegger deg virkelig mange plikter,» sa Vicky (som er sitert tidligere). «Det er ingen lek. Bryllupsfesten er over. Snart begynner den grå hverdagen, og da er det ikke lett.»

 Og hva med forsørgelsesbyrden? Mark, mannen til Vicky, sier: «For å komme tidsnok på den jobben jeg hadde til å begynne med, måtte jeg stå opp klokken seks. Jeg tenkte hele tiden: ’Dette er hardt. Kommer jeg noen gang til å få det litt lettere?’ Og når jeg kom hjem, følte jeg at Vicky ikke forstod hvordan jeg hadde det.»

Økonomiske problemer

Dette fører oss til enda en årsak til uenighet blant unge ektepar, nemlig penger. Førtiåtte tenåringsektepar innrømmet at etter tre måneders ekteskap, var det største problemet «hvordan familiens inntekt skulle brukes». Etter tre år ble 37 av disse parene stilt det samme spørsmålet. Økonomiske problemer var fremdeles det største problemet — og nå var det blitt enda større! «Hvilken glede kan du ha av livet,» spurte Bill, «når du aldri har nok penger til å kjøpe det du trenger for å være tilfreds? . . . Når du ikke tjener nok til at pengene rekker fra den ene lønningsdagen til den neste, kan det være årsak til mange stridigheter og ulykkelige forhold.»

Det er vanlig at tenåringer har økonomiske problemer, siden denne gruppen ofte er rammet av arbeidsledighet og gjerne har lavest lønn. «Fordi jeg ikke kunne forsørge familien min, måtte vi bo hos foreldrene mine,» sa Roy. «Dette skapte et virkelig spent forhold, særlig fordi vi også hadde et barn.» Ordspråkene 24: 27 gir dette rådet: «Fullfør ditt arbeid ute, gjør deg ferdig på åkeren, så kan du bygge ditt hus [din husstand, NW].» I bibelsk tid arbeidet mennene hardt for senere å kunne forsørge en familie. Mange unge ektemenn i dag har ikke forberedt seg godt nok og oppdager at rollen som forsørger blir tyngende.

Men selv en god lønn vil ikke løse de økonomiske problemene hvis et ektepar har et barnslig syn på materielle ting. En undersøkelse viste at «tenåringer ventet straks å kunne kjøpe mange av de ting til sin familie som det sannsynligvis hadde tatt deres foreldre år å skaffe  seg». De har vært fast bestemt på å skaffe seg disse materielle tingene med én gang og har satt seg i stor gjeld. Fordi de ikke har vært modne nok til å være fornøyd med «mat og klær», har de gjort et spent forhold i ekteskapet enda vanskeligere. — 1. Timoteus 6: 8—10.

«Svært forskjellige»

Maureen forteller: «Jeg var forelsket i Don. Han var kjekk, sterk, flink i idrett og veldig populær . . . Vårt ekteskap måtte bli lykkelig.» Men det ble ikke det. Bitterheten bygde seg opp. Maureen sier: «Alt Don gjorde, irriterte meg — til og med den måten han smattet på når han spiste. Til slutt klarte vi ikke mer.» Ekteskapet gikk i oppløsning før det var gått to år.

Hva var problemet? «Vi hadde svært forskjellige mål i livet,» forklarte Maureen. «Jeg innså nå at jeg trengte en som jeg kunne være på bølgelengde med intellektuelt. Men Dons liv dreide seg bare om sport. Det som jeg syntes var viktig da jeg var 18, betydde plutselig ingenting lenger.» Ungdommer har ofte et barnslig syn på hvordan de ønsker at en ektefelle skal være. De legger stor vekt på utseendet. Men Ordspråkene 31: 30 sier: «Ynde svikter, og skjønnhet forgår.»

Gransk deg selv

Bibelen advarer mot å avlegge Gud et forhastet løfte og «først siden tenke seg om». (Ordspråkene 20: 25) Vil det ikke være fornuftig å tenke seg om i lys av Bibelen før du gjør noe så alvorlig som å avlegge et ekteskapsløfte?  Hva er dine mål i livet? Hvordan vil et ekteskap berøre disse målene? Ønsker du å gifte deg bare for å oppleve det seksuelle samliv eller for å komme unna problemer?

I hvilken grad er du forberedt på rollen som ektemann eller hustru? Er du i stand til å stå for en husholdning eller til å forsørge en familie? Hvis du har stadige konflikter med foreldrene dine, vil du da komme godt ut av det med en ektefelle? Kan du ta de vanskeligheter som ekteskapet fører med seg, på rette måte? Har du virkelig lagt av «det barnslige» i økonomiske spørsmål? (1. Korinter 13: 11) Foreldrene dine vil sannsynligvis kunne si mye om hvorvidt du strekker til.

Ekteskapet kan være en kilde til stor glede eller til mange sorger. Mye avhenger av din grad av modenhet. Hvis du er tenåring, hvorfor ikke da vente en stund før du begynner å ha følge? Du vil ikke ta skade av å vente. Det vil bare gi deg den tiden du trenger for å bli moden nok til eventuelt å ta det alvorlige — og bindende — skrittet det er å gifte seg.

Spørsmål til drøftelse

□ Hvordan viser noen unge at de har et umodent syn på ekteskapet?

□ Hvorfor mener du det er kortsynt å gifte seg bare for å få dekket det seksuelle behov?

□ Hvordan har det vist seg at noen ungdommer ikke har vært forberedt på rollen som ektemann eller hustru?

□ Hvorfor har unge ektepar ofte alvorlige økonomiske problemer?

□ Hvilke feil gjør noen unge når de skal finne en ektefelle?

□ Hvilke spørsmål kan du stille deg selv for å finne ut om du er moden nok til å gifte deg? Når du har tenkt over disse faktorene, føler du da at du er moden nok til å gifte deg?

[Uthevet tekst på side 240]

«Hvis det er noe som ikke kan bestrides når det gjelder de opplysninger vi har om hvorvidt et ekteskap vil holde, er det det at de som er svært unge når de gifter seg, befinner seg i en ytterst ugunstig situasjon.» — Marcia Lasswell, professor i atferdsvitenskap

[Bilde på side 237]

Mange ungdommer er ikke stort mer forberedt enn disse når de gifter seg