Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan jeg bli flinkere på skolen?

Hvordan kan jeg bli flinkere på skolen?

 KAPITTEL 13

Hvordan kan jeg bli flinkere på skolen?

 TENK deg at du befinner deg i en tett, mørk jungel. Det tette løvtaket over deg hindrer praktisk talt alt sollys i å trenge igjennom. All vegetasjonen rundt deg gjør at du nesten ikke kan røre deg, og du føler deg fanget. For å komme ut derfra må du hogge deg vei med en machete.

Noen opplever skolen som en slik jungel. På en måte er man fanget fordi man må være på skolen hele dagen og så sitte med masse lekser om kvelden. Er det slik du føler det? Og sliter du med noen fag? Skriv her hvilket fag du synes er den største utfordringen.

․․․․․

Kanskje foreldrene og lærerne dine mange ganger har bedt deg om å jobbe mer med dette faget. De sier det i så fall ikke for å gjøre livet surt for deg! De ønsker bare at du skal bruke evnene dine fullt ut. Hva kan du gjøre hvis presset til å gjøre det bra gjør at du får mest lyst til å gi opp? Med riktig verktøy kan du rydde vei gjennom «jungelen». Vi skal nå se på tre nyttige verktøy.

Verktøy nr. 1: En positiv innstilling til det å lære. Det er vanskelig å være motivert til å gjøre det bedre på skolen hvis man har en negativ innstilling til det å lære. Prøv derfor å se det hele i et større perspektiv. Apostelen Paulus skrev: «Den som pløyer, bør pløye i håp, og den som tresker, bør gjøre det i håp om å få en andel.» – 1. Korinter 9: 10.

Det er kanskje ikke alltid lett å se verdien av å jobbe hardt med visse fag – ’pløye og treske’, for å si det slik. Hvorfor? Det kan være at ikke hele  pensumet virker like relevant – i hvert fall ikke akkurat nå. Men det at du får undervisning i flere forskjellige fag, vil gjøre at du bedre forstår verden rundt deg. Det vil hjelpe deg til å bli «alt for alle slags mennesker» og bli flinkere til å snakke med folk med forskjellig bakgrunn. (1. Korinter 9: 22) Om ikke annet utvikler du din tenkeevne, noe du så absolutt vil ha nytte av i det lange løp.

Verktøy nr. 2: Et positivt syn på dine evner. Skolen kan få fram dine skjulte talenter. Paulus skrev til Timoteus at han skulle ’oppflamme lik en ild den Guds gave som var i ham’. (2. Timoteus 1: 6) Timoteus var tydeligvis blitt utnevnt til å utføre en spesiell tjeneste i den kristne menighet. Men hans gudgitte evne til å gjøre dette – hans «gave» – måtte bli utviklet for at den skulle komme ordentlig til nytte. Det er selvfølgelig ikke slik at de evnene du gjør bruk av i forbindelse med skolearbeidet, er noe Gud har gitt deg direkte. De evnene du har, er likevel unike for deg. Skolen kan hjelpe deg til å oppdage og utvikle evner som du ikke ante at du hadde.

 Ikke ødelegg for deg selv ved å tenke at du rett og slett ikke er i stand til å gjøre det bedre. Når du sliter med negative tanker om at du ikke er flink nok, så prøv å tenke positivt isteden. En som gjorde det, var Paulus. Når folk, kanskje uberettiget, kritiserte Paulus for hans evner som taler, svarte han: «Selv om jeg er ulærd i tale, er jeg det så visst ikke i kunnskap.» (2. Korinter 10: 10; 11: 6) Paulus visste hva som var vanskelig for ham. Men han visste også hva han var flink til.

Hvordan er det med deg? Hva er du flink til? Hvis du ikke er sikker, kan du kanskje spørre en voksen som kjenner deg godt. En slik venn kan hjelpe deg til å bli oppmerksom på dine sterke sider og hvordan du kan bruke evnene dine fullt ut.

Verktøy nr. 3: Gode lese- og studievaner. Det finnes ingen snarvei til å gjøre det bra på skolen. Før eller senere må du lese og studere. Det høres kanskje kjedelig ut. Men det er nyttig, og med litt innsats kan det være at du faktisk vil like det.

 For å utvikle gode lese- og studievaner må du organisere tiden din. Husk at så lenge du går på skolen, er skolearbeidet noe du bør prioritere. Bibelen sier riktignok at det er «en tid til å le» og «en tid til å springe omkring». (Forkynneren 3: 1, 4; 11: 9) Som de fleste andre ungdommer har du sannsynligvis lyst til å ha noe fritid. * Men Forkynneren 11: 4 gir denne advarselen: «Den som akter på vinden, kommer ikke til å så; og den som ser på skyene, kommer ikke til å høste.» Hva lærer vi? Lekser først, så fritidsaktiviteter. Ikke vær redd – du kan få tid til begge deler!

Nyttig når du skal gjøre lekser

Men hva om du føler at du rett og slett drukner i lekser? Kanskje du har det slik som Sandrine på 17 år, som sa: «Jeg  bruker mellom to og tre timer på lekser hver kveld i tillegg til helgene.» Hva kan du gjøre hvis du også har masse lekser? Prøv å følge de forslagene som blir gitt på side 119.

Du kan klare å «rydde vei»

I forbindelse med det å gjøre framskritt åndelig sett skrev Paulus til Timoteus: «Grunn på disse ting; gå helt opp i dem, for at din framgang kan være tydelig for alle.» (1. Timoteus 4: 15) På lignende måte vil din framgang på skolen bli tydelig når du gjør deg samvittighetsfulle anstrengelser.

Tenk på den illustrasjonen som ble brukt i begynnelsen av kapitlet. Hvis du var fanget i en tett jungel, ville du trenge et godt verktøy – en machete – for å rydde vei. Man kan i grunnen si det samme om det å gå på skolen. Istedenfor å føle deg håpløst fanget av de forventningene dine foreldre og lærere har til deg, bør du prøve å bruke de tre verktøyene som er beskrevet i dette kapitlet. Etter hvert som du gjør det bedre på skolen, vil du være glad for at du brukte dem!

LES MER OM DETTE EMNET I BIND 1, KAPITTEL 18

I NESTE KAPITTEL

Som om du ikke hadde nok problemer på skolen fra før, blir du nå mobbet eller trakassert også. Hva kan du gjøre med det?

[Fotnote]

^ avsn. 13 Du kan lese mer om fritidsaktiviteter i del 8 i denne boken.

NØKKELSKRIFTSTED

«Den som akter på vinden, kommer ikke til å så; og den som ser på skyene, kommer ikke til å høste.» – Forkynneren 11: 4.

TIPS

Litt om studieteknikk: Ta først et overblikk over stoffet, slik at du vet hva det handler om. Lag så noen spørsmål ut fra overskriftene. Les deretter stoffet, og vær på utkikk etter svarene. Test til slutt om du kan huske det du har lest.

VISSTE DU . . . ?

Hvis du jukser, kan det føre til at andre ikke stoler på deg lenger, og til at du hindrer deg selv i å utvikle din læreevne. Framfor alt vil det skade ditt forhold til Gud. – Ordspråkene 11: 1.

HANDLINGSPLAN!

Neste gang jeg får terminkarakterer, ønsker jeg å få karakteren ․․․․․ i dette faget: ․․․․․

Jeg skal prøve å bli flinkere i det faget ved å ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor bør du ta skolearbeidet alvorlig?

● Hva slags plan for å gjøre lekser vil fungere bra for deg?

● Hvor hjemme hos deg er det best å sitte og gjøre lekser?

● Hvordan kan du sørge for at hobbyer og fritidsaktiviteter ikke går ut over karakterene dine?

[Uthevet tekst på side 117]

«Jeg ser det hos andre unge på min alder. De studievanene de hadde på skolen, har smittet over på bibelstudievanene deres. De som ikke lærte seg å bli glad i å lese og studere mens de gikk på skolen, er heller ikke blitt så interessert i personlig bibelstudium.» – Sylvie

 [Ramme/bilde på side 119]

Finn et passende sted å sitte, et sted der det ikke er noe som distraherer deg. Sitt helst ved et skrivebord. Ikke ha på TV-en.

Prioriter riktig. Skolegangen din er viktig, så bestem deg for at du ikke skal slå på TV-en før du er ferdig med leksene.

Ikke utsett det. Bestem deg for når du skal gjøre lekser, og hold deg til det.

Sett opp en plan. Bestem hvilken oppgave du skal gjøre først, hvilken du skal ta etterpå, og så videre. Skriv oppgavene opp på en liste, og sett tidsfrister. Merk av på listen etter hvert som du blir ferdig.

Ta pauser. Ta en kort pause hvis du merker at du blir ukonsentrert. Men kom i gang med leksene igjen så fort som mulig.

Ha tro på deg selv. Husk at forskjellen mellom en elev som gjør det bra, og en som gjør det dårlig, vanligvis har mer med arbeidsomhet enn intelligens å gjøre. Du kan gjøre det bra på skolen. Anstreng deg, og du får lønn for strevet!

[Bilde på side 116]

Å komme seg gjennom skolen kan være som å hogge seg fram gjennom tett jungel – men begge deler er mulig ved hjelp av riktig verktøy