Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva om familien min er fattig?

Hva om familien min er fattig?

 KAPITTEL 20

Hva om familien min er fattig?

Gregory, som bor i Øst-Europa, har ikke råd til slike klær eller slikt elektronisk utstyr som mange unge i Vesten kan skaffe seg. Han er så lei av sine leveforhold at han har tenkt å flytte til Østerrike. Vil du si at Gregory er fattig?

□ Ja □ Nei

I en annen del av verden, i en landsby i det sørlige Afrika, bor Loyiso i en liten hytte sammen med familien sin. Han er misunnelig på ungdommene i en by i nærheten, for de har innlagt vann og strøm – en utrolig «luksus». Vil du kalle Loyiso fattig?

□ Ja □ Nei

«FATTIG» er tydeligvis et relativt begrep som har forskjellig betydning alt etter hvilket land man bor i. Gregory, for eksempel, synes kanskje selv at han er veldig fattig, men sammenlignet med Loyiso lever han i luksus. Det er verdt å ha i tankene at uansett hvor fattig du er, finnes det sannsynligvis noen som er verre stilt enn deg. Men hvis du ikke har skikkelige klær å ha på deg på skolen eller er uten visse goder som de fleste tar som en selvfølge, for eksempel innlagt vann, er det nok en mager trøst å få høre at andre er enda fattigere.

Noen ungdommer som vokser opp i fattigdom, føler seg ubetydelige og mindreverdige, og de prøver kanskje å glemme situasjonen ved å bruke alkohol eller narkotika. Men  en slik virkelighetsflukt gjør bare saken verre. De som misbruker alkohol, oppdager at alkoholen ’biter som en slange og utskiller gift som en hoggorm’. (Ordspråkene 23: 32) Maria, som har vokst opp i en fattig aleneforelderfamilie i Sør-Afrika, sier: «Å prøve å flykte fra virkeligheten skaper flere problemer enn det løser.»

Du tyr kanskje ikke til alkohol eller narkotika, men har kanskje lite håp om at din lodd i livet noen gang skal bli bedre. Hvor kan du finne hjelp? Bibelens fornuftige veiledning kan være som en nøkkel som kan befri deg fra håpløshetens lenker. Den kan hjelpe deg til å ha en sunn holdning. La oss se hvordan.

Tenk over hvilke goder du har

Ett positivt skritt du kan ta, er å fokusere på det du har, ikke på det du ikke har. Slike goder som et hjem og en kjærlig familie er verd mye mer enn penger! Et bibelsk ordspråk sier: «Bedre er en grønnsakrett hvor det er kjærlighet, enn en gjødd okse med hat.» (Ordspråkene 15: 17) Kristne ungdommer har et spesielt verdifullt gode – støtten fra «hele samfunnet av brødre». – 1. Peter 2: 17.

Kanskje du dessuten kan prøve å se mer positivt på din materielle situasjon. Det kan være at du bor i et veldig enkelt hjem. Du går kanskje med gamle og utslitte eller reparerte klær. Og du skulle kanskje ønske at du hadde mer variert mat. Men er du nødt til å ha moteklær eller et flott hjem for å gjøre Guds vilje? Trenger du fin mat for å opprettholde livet og ha god helse? Egentlig ikke. Apostelen Paulus lærte noe verdifullt i forbindelse med dette. Han erfarte både rikdom og  fattigdom. (Filipperne 4: 12) Hvilken konklusjon kom han til? «Når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» – 1. Timoteus 6: 8.

Eldred, en sørafrikansk mann som vokste opp i en fattig familie, sier: «Vi bare aksepterte at familien hadde et stramt budsjett, og at vi ikke kunne få alt vi ønsket oss.» Eldred husker at moren lappet skolebuksen hans når den ble tynnslitt – igjen og igjen og igjen! «Jeg måtte tåle litt erting,» forteller Eldred. «Men det viktigste var at klærne våre var rene og praktiske.»

Bygg opp selvrespekten

James på elleve år bodde sammen med moren og søsteren i et slumområde utenfor Johannesburg i Sør-Afrika. Materielt sett hadde de nesten ingenting. Men James hadde likevel noen verdifulle ressurser – tid og krefter – og han likte å bruke dette til å hjelpe andre. Da det skulle bygges en Rikets sal i nærheten av der han bodde, stilte han opp hver helg for å hjelpe til. På den måten fikk han ikke bare tiden til å gå, men han fikk også en følelse av å ha utrettet  noe, og det betydde mye for selvrespekten. Han sa: «Etter en dag med Rikets sal-bygging føler jeg meg skikkelig glad og fornøyd!»

Noe annet som er meningsfylt, er å delta i det bibelske undervisningsarbeidet fra dør til dør. (Matteus 24: 14) Unge blant Jehovas vitner er regelmessig med på dette arbeidet. På den måten gir de andre håp om et bedre liv i framtiden, og dessuten øker de sin egen følelse av selvrespekt og verdighet. De tjener riktignok ikke penger på dette arbeidet. Men husk hva Jesus sa til de kristne i menigheten i Smyrna i gammel tid. De var ganske fattige materielt sett, men på grunn av deres sterke åndelighet kunne Jesus likevel si til denne menigheten: «Jeg vet om din trengsel og fattigdom – men du er rik.» Fordi de aktivt viste tro på Jesu utøste blod, ville de til slutt bli svært rike  – de ville få «livets krone» ved å oppnå udødelighet. – Åpenbaringen 2: 9, 10.

Se framover

Du kan utvikle et nært forhold til Jehova enten du er rik eller fattig. Bibelen sier: «Den rike og småkårsmannen har møtt hverandre. Den som har dannet dem alle, er Jehova.» (Ordspråkene 22: 2) Denne kjensgjerningen har hjulpet tusener av unge vitner for Jehova til å takle det å være fattig. De skjønner at ens lykke ikke er avhengig av å eie materielle ting, men av å bli Jehova Guds venn, han som tar imot alle som ønsker å tjene ham. Gud gir håp om liv i en framtidig, ny verden, der ingen kommer til å være fattig. – 2. Peter 3: 13; Åpenbaringen 21: 3, 4.

Bruk i mellomtiden de ressursene du har, på en fornuftig måte. Se framover. Samle deg åndelige skatter. (Matteus 6: 19–21) Se på fattigdom som en utfordring som du kan mestre!

NØKKELSKRIFTSTED

«Selv om noen har overflod, kommer ikke hans liv av de ting han eier.» – Lukas 12: 15.

TIPS

Hold deg unna pengespill, røyking og misbruk av alkohol. Hvis andre i familien har slike dårlige vaner, så vær et godt eksempel for dem ved din oppførsel.

VISSTE DU . . . ?

Det at du følger prinsippene i Bibelen, kan hjelpe deg til å være fornøyd, selv om familien din er fattig. – Filipperne 4: 12, 13; 1. Timoteus 6: 8; Hebreerne 13: 5.

HANDLINGSPLAN!

Verdifulle goder og ressurser jeg har, er ․․․․․

Jeg skal bruke dette til å hjelpe andre ved å ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor kan man si at «fattig» er et relativt begrep?

● Hvorfor er det ufornuftig å bruke narkotika, alkohol eller andre rusmidler for å flykte fra virkeligheten?

● Hvilke praktiske skritt kan du ta for å mestre situasjonen hvis du er fattig?

[Uthevet tekst på side 168]

«Selv om jeg følte meg fanget av fattigdommen, skjønte jeg at det ikke ville være til noen hjelp å bli med i en gjeng eller begynne å stjele. Mange av mine jevnaldrende som gjorde dette, er i dag enten sosiale tapere, avhengige av alkohol og narkotika eller i fengsel.» – George

 [Ramme/bilder på side 164]

Arbeidsark

Bør jeg flytte til et annet land?

Noen ungdommer har lyst til å flytte til et annet land for å tjene penger, enten til seg selv eller for å hjelpe familien sin økonomisk. Andre flytter for å lære seg et nytt språk, for å få en bedre utdannelse eller for å komme bort fra problemer hjemme. Noen kristne ungdommer har flyttet til land der det er stort behov for forkynnere. Å bestemme seg for å flytte til et annet land er en stor avgjørelse som man ikke bør ta lett på. Hvis du vurderer å flytte til et annet land, bør du derfor lese og tenke over de skriftstedene som det er henvist til nedenfor. Still deg selv spørsmålene, og skriv svarene dine på et ark. Treff så avgjørelsen etter å ha bedt til Jehova om saken.

□ Hvilke lover og regler er inne i bildet? – Romerne 13: 1.

□ Hva vil de totale økonomiske kostnadene bli hvis jeg flytter til et annet land? – Lukas 14: 28.

□ Hva gjør jeg nå som viser at jeg vil klare å dekke mine fysiske behov hvis jeg flytter? – Ordspråkene 13: 4.

□ Hvilke råd har jeg fått av modne personer som har bodd utenlands? – Ordspråkene 1: 5.

□ Hva mener foreldrene mine om dette? – Ordspråkene 23: 22.

□ Hvilket motiv har jeg for å ville flytte? – Galaterne 6: 7, 8.

□ Vil de jeg eventuelt skal bo sammen med, oppmuntre meg til å fortsette å ha gode åndelige vaner? – Ordspråkene 13: 20.

□ Hvilke moralske, fysiske og åndelige farer kan det være at jeg møter? – Ordspråkene 5: 3, 4; 27: 12; 1. Timoteus 6: 9, 10.

□ Hvis jeg skal være realistisk, hvilke fordeler venter jeg å oppnå ved å bo i et annet land? – Ordspråkene 14: 15.

[Bilde på side 167]

Bibelens veiledning kan være som en nøkkel som befrir deg fra håpløshetens lenker