Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Penger

Penger

 DEL 5

Penger

Hvor viktig er penger for at du skal føle deg lykkelig?

□ Ikke viktig

□ Betyr en del

□ Helt avgjørende

Hvor ofte snakker du om penger eller om hva du kan kjøpe for penger?

□ Sjelden

□ Av og til

□ Ofte

Som foreldrene dine antagelig har gjentatt for deg utallige ganger, vokser ikke penger på trær. Og de har helt rett. Det er derfor viktig at du håndterer penger på en ansvarlig måte. Samtidig som penger tjener en viktig hensikt, kan de også forårsake stress, skade vennskap og ødelegge ditt forhold til Gud. Ja, det har mye å si hva slags holdning du har til penger. Kapitlene 18 til 20 viser hvordan du kan klare å ha et balansert syn på penger.

 [Helsides bilde på sidene 148 og 149]