Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Noen ord til foreldre

Noen ord til foreldre

 Noen ord til foreldre

For mange unge kan det å gå igjennom ungdomstiden føles som å gå på line. Man er usikker – kanskje også redd – for hvert skritt man tar. Som forelder skulle du kanskje av og til ønske at du kunne spare barna dine for akkurat dette kunststykket. Det kan du jo ikke, men du kan være balansestangen deres. Du er i en unik posisjon når det gjelder å hjelpe barna dine til å trå riktig i løpet av ungdomstiden og bli ansvarsbevisste voksne.

Lettere sagt enn gjort? Helt klart. Det føles kanskje som om det var i går at sønnen din var en energisk liten krabat som skravlet i vei – nå er han en innesluttet tenåring som helst ikke snakker med deg. Og det er ikke lenge siden den lille datteren din ville være med deg overalt – nå virker det som om hun ikke engang orker tanken på å bli sett sammen med foreldrene sine!

Men når du merker disse forandringene, trenger du ikke å føle at du ikke strekker til. Du har tilgang til en kilde til visdom som kan gi deg og barna dine pålitelig veiledning. Denne kilden til visdom er Guds Ord, Bibelen.

Tanken med boken De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 2, er å vise til Bibelens fornuftige veiledning og hjelpe de unge til å resonnere over den. Som du ser av innholdsfortegnelsen på sidene 4 og 5, er det mange forskjellige temaer som blir tatt opp. Men denne boken gjør mer enn bare å presentere fakta. Tenk over dette:

1) Boken er interaktiv – mange steder blir sønnen eller datteren din bedt om å skrive ned svar på spørsmål og ta stilling til forskjellige påstander. Et eksempel er «Grep mot gruppepress» på sidene 132 og 133, som vil hjelpe den unge til å tenke over konkrete utfordringer som han eller hun møter, og måter å reagere på. I slutten av hver av bokens ni deler  er det dessuten en side som heter «Mine tanker», der den unge kan skrive hva han eller hun tenker og føler omkring det som er tatt opp i den delen.

2) Boken oppmuntrer til kommunikasjon. På sidene 63 og 64 er det for eksempel en ramme med overskriften «Hvordan kan jeg snakke med mamma eller pappa om sex?» Og i slutten av hvert kapittel er det en ramme som heter «Hva mener du?» Denne rammen er ikke ment bare som en hjelp til å repetere, men kan også brukes som grunnlag for samtaler i familien. Hvert kapittel inneholder dessuten en «Handlingsplan!» Det siste punktet i den er «Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette». Dette vil oppmuntre de unge til å gå til foreldrene sine for å få balanserte råd mens de «går på line» gjennom ungdomstiden.

En liten advarsel: For at barna dine skal føle seg fri til å skrive hva de egentlig tenker og mener, må du respektere at boken deres er privat. Det kan godt tenkes at de senere en gang vil åpne seg for deg og snakke om det de har skrevet.

Skaff deg ditt eget eksemplar av denne boken, og bli godt kjent med innholdet i den. Prøv mens du leser, å huske all dramatikken, forvirringen og engstelsen fra din egen ungdomstid. Når det passer, kan du fortelle sønnen eller datteren din om hva du selv opplevde og erfarte. Det kan føre til at barna dine vil betro seg til deg. Hør etter når de snakker! Hvis det virker som om du ikke når fram når du prøver å kommunisere med dem, så gi ikke opp. Barn og unge setter gjerne større pris på de rådene de får av foreldrene sine, enn de rådene de får av sine jevnaldrende, selv om de skulle gi inntrykk av noe annet.

Vi er glad for å kunne gi både deg og barna dine bibelsk veiledning gjennom denne boken, og det er vår bønn at den må bli til velsignelse for familien deres.

Utgiverne