Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Forsatsblad

Forsatsblad

Forsatsblad

Kjære leser!

Den vise kong Salomo skrev: «Gled deg, unge mann [eller kvinne], i din ungdom, og la ditt hjerte gjøre deg vel til mote i din unge manndoms dager, og gå på ditt hjertes veier og etter de ting dine øyne ser.» (Forkynneren 11: 9) Når man er ung, kan livet være veldig interessant og spennende, og vi ønsker at du skal glede deg over livet. Men vi oppmuntrer deg til å gjøre det på en måte som er i samsvar med Jehova Guds vilje. Glem aldri at han kan se hva du gjør med livet ditt, og at han vil dømme deg ut fra det. Det er derfor klokt å følge det rådet Salomo deretter kom med: «Tenk på din Store Skaper i din unge manndoms dager.» – Forkynneren 12: 1.

Det er vår oppriktige bønn at denne boken må hjelpe deg til å stå imot det presset og de fristelsene som de unge møter i dag, og vise deg hvordan du kan treffe avgjørelser som er i harmoni med Guds vilje. Når du gjør dette, gleder du Jehovas hjerte. – Ordspråkene 27: 11.

Jehovas vitners styrende råd