Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Forbilde — Paulus

Forbilde — Paulus

 Forbilde — Paulus

Apostelen Paulus er realistisk når det gjelder sine følelser. Han innrømmer åpent: «Når jeg ønsker å gjøre det som er rett, er det onde til stede hos meg.» Men Paulus har egentlig et godt hjerte. «Jeg gleder meg virkelig over Guds lov etter det menneske jeg er i det indre,» skriver han. Hva er så problemet? Paulus sier: «Jeg [ser] en annen lov, som fører krig mot mitt sinns lov og tar meg til fange under syndens lov, som er i mine lemmer.» Paulus blir nedtrykt på grunn av feilene sine. «Jeg elendige menneske!» utbryter han. – Romerne 7: 21–24.

Føler du deg elendig på grunn av de feilene du gjør? Husk i så fall at til og med Paulus følte det sånn av og til. Men Paulus visste også at Kristus døde for slike som ham, og det fikk ham til å si: «Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre!» (Romerne 7: 25) Paulus så på Kristi gjenløsningsoffer som en personlig gave. Han skrev: «Guds Sønn . . . elsket meg og overgav seg selv for meg.» (Galaterne 2: 20) Når du føler deg nedtrykt, så reflekter over gjenløsningen. Og hvis feilene dine gjør deg motløs, så glem aldri at Kristus døde for syndere, ikke for feilfrie mennesker.