Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva om moren eller faren min er rusmisbruker?

Hva om moren eller faren min er rusmisbruker?

 KAPITTEL 23

Hva om moren eller faren min er rusmisbruker?

«Pappa sa at han skulle dra og fikse på bilen, men vi hørte ikke noe fra ham hele dagen. Mamma prøvde å ringe til ham. Ikke noe svar. Litt senere la jeg merke til at mamma så bekymret ut, og at hun gjorde seg klar til å dra. ’Jeg skal gå og se etter ham,’ sa hun til meg.

Senere kom mamma tilbake – alene. ’Pappa var ikke der, eller?’ spurte jeg. ’Nei,’ svarte hun.

Da skjønte jeg at pappa hadde begynt med løgnene sine igjen. Det var akkurat som forrige gang. Pappa er nemlig stoffmisbruker. Da han endelig kom hjem, var mamma og jeg nervevrak. Hele neste dag ignorerte jeg ham stort sett – noe jeg har kjempedårlig samvittighet for.» – Karen, 14 år.

 MILLIONER av ungdommer føler utrygghet hver dag fordi en av foreldrene deres misbruker alkohol, medikamenter eller narkotika. Hvis en av foreldrene dine er avhengig av et rusmiddel, gjør han eller hun deg kanskje flau, frustrert eller til og med sint.

Mary vokste opp med en far som virket veldig hyggelig når han var sammen med andre. Men i det skjulte var han alkoholiker, og hjemme utsatte han familien for verbal og fysisk mishandling. «Folk kom bort til oss barna og fortalte oss hvor heldige vi var som hadde en så fantastisk far,» sier Mary bittert. *

Hvis moren eller faren din er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, hvordan kan du da takle situasjonen?

Hva som kan ligge bak avhengigheten

I første omgang kan det være nyttig å få en viss innsikt i det problemet som din forelder har. «En forstandig mann er den som skaffer seg kyndig veiledning,» sies det i Ordspråkene 1: 5. Det kan derfor være til hjelp for deg at du lærer litt om hva avhengighet er, hvem som blir avhengige av alkohol eller andre rusmidler, og hvorfor de blir det.

En alkoholiker er for eksempel ikke rett og slett en som drikker for mye av og til. Han har tvert imot et kronisk drikkeproblem. * Han er veldig opptatt av alkohol – ja besatt av det – og klarer ikke å ha kontroll over sitt alkoholforbruk når han først begynner å drikke. Avhengigheten er årsak til vonde problemer som berører hans familie, arbeid og helse.

Det kan være at noen er fysisk disponert for alkoholisme, men det ser ut til at følelsesmessige faktorer også er inne i bildet. Mange alkoholikere har ofte negative tanker om seg selv.  (Ordspråkene 14: 13) Noen av dem har selv vokst opp i en familie der en av foreldrene var alkoholiker. De drikker kanskje for å døyve den smerten som de følelsesmessige arrene fra barndommen forårsaker. De samme faktorene kan spille inn når en person blir avhengig av narkotika eller medikamenter.

En rusmisbruker gjør selvfølgelig bare problemene sine større. Hans tankegang og følelser blir enda mer forvrengt. Din forelder trenger derfor kanskje omfattende profesjonell hjelp for å klare å slutte med sitt rusmisbruk.

Demp dine forventninger

Problemet forsvinner selvfølgelig ikke bare fordi du forstår hvorfor din forelder oppfører seg så dårlig. Men når du har litt innsikt i hans avhengighet, kan du kanskje klare å ha en viss grad av medfølelse med din forelder.

Ville du for eksempel forvente at faren din skulle spille fotball med deg hvis han hadde brukket benet? Hva om du visste at skaden var selvforskyldt – at han hadde gjort et eller annet dumt? Du ville uten tvil være skuffet. Uansett ville du innse at fram til skaden ble leget, ville hans evne til å spille fotball med deg være svært begrenset. Det at du forstod dette, ville hjelpe deg  til ikke å ha for store forventninger.

En forelder som misbruker alkohol eller andre rusmidler, har på lignende måte fått en «skade», følelsesmessig og mentalt sett. Den er riktignok selvforskyldt. Og kanskje du, med rette, er opprørt over at din forelder oppfører seg så dumt. Men inntil han søker hjelp for sin avhengighet, vil hans evne til å ta seg av deg være svært begrenset. Det at du ser på avhengigheten som en skade som hemmer ham, kan hjelpe deg til å dempe dine forventninger.

Hva du kan gjøre

Det er ikke til å komme bort fra at fram til din forelder får orden på livet sitt, må du leve med konsekvensene av hans oppførsel. Hva kan du gjøre i mellomtiden?

Ikke påta deg skylden for din forelders misbruk. Det er din forelder – og ingen annen – som er ansvarlig for sitt misbruk. «Hver enkelt skal bære sin egen bør,» sier Galaterne 6: 5. Det er derfor ikke din jobb å kurere din forelder, og du er heller ikke forpliktet til å beskytte ham mot konsekvensene av misbruket. Du trenger for eksempel ikke å lyve for ham overfor sjefen hans eller slepe ham inn hvis han ligger utenfor døren etter å ha drukket seg full.

 Oppmuntre din forelder til å søke hjelp. Hans største problem er kanskje det å innrømme at han har et problem. En gang han er rusfri og rolig, kan kanskje den andre av foreldrene dine sammen med de eldste barna fortelle ham hvordan oppførselen hans går ut over familien, og hva han må gjøre med det.

Det vil dessuten være bra om din rusmisbrukende forelder skriver ned svarene på disse spørsmålene: Hvordan vil det gå med meg og familien min hvis jeg fortsetter med rusmisbruket? Hvordan vil det gå hvis jeg slutter? Hva må jeg gjøre for å få hjelp?

Gå din vei hvis det ser ut til å bli bråk. «Trekk deg . . . tilbake før tretten bryter ut,» sier Ordspråkene 17: 14. Ikke utsett deg selv for fare ved å blande deg inn i en krangel. Hvis det er mulig, så gå på rommet ditt eller hjem til en venn. Når det er fare for vold, kan det være nødvendig med hjelp utenfra.

Aksepter følelsene dine. Noen ungdommer har dårlig samvittighet fordi de føler sinne og bitterhet overfor sin rusavhengige forelder. Det er bare normalt å føle et visst sinne, spesielt hvis rusmisbruket gjør at forelderen ikke klarer å gi barna den kjærlighet og støtte som de trenger. Det er sant at Bibelen sier at du skal ære din  forelder. (Efeserne 6: 2, 3) Men «å ære» betyr å respektere hans myndighet, omtrent på samme måte som man skal respektere en politimann eller en dommer. Det betyr ikke at du skal godkjenne rusmisbruket. (Romerne 12: 9) Du er heller ikke et dårlig menneske fordi du føler avsky for rusmisbruket, for misbruk av alkohol og andre rusmidler er avskyelig! – Ordspråkene 23: 29–35.

Vær sammen med slike som virker oppbyggende på deg. Når livet hjemme er et eneste kaos, kan du kanskje glemme hva som er normalt. Det er derfor viktig at du er sammen med noen som er sunne og friske både åndelig og følelsesmessig. Venner i den kristne menighet kan gi deg mye oppmuntring og støtte og innimellom også et pusterom fra de vanskelige forholdene hjemme. (Ordspråkene 17: 17) Ved at du er sammen med familier i menigheten, kan du se hvordan et familieliv egentlig skal være, noe som kan rette på den feilaktige oppfatningen du får ved å se på din egen familie.

 Søk selv hjelp. Det hjelper virkelig å ha en moden og pålitelig voksen å snakke med om sine følelser. De eldste i menigheten vil gjerne hjelpe deg når du trenger dem. Bibelen sier at de kan være «som et ly mot vinden og et skjul mot det kraftige regnværet, som strømmer av vann i et vannløst land, som skyggen av en veldig, steil klippe i et utpint land». (Jesaja 32: 2) Vær derfor ikke redd for eller flau over å gå til dem for å få trøst og gode råd.

Skriv hvilket av de seks skrittene som er nevnt her, som du vil prøve å ta først. ․․․․․

Om du ikke kan forandre situasjonen hjemme, kan du forandre den virkningen den har på deg. Istedenfor å prøve å ha kontroll over din forelder, bør du fokusere på den ene personen som du kan kontrollere – deg selv. ’Fortsett å arbeide på deres egen frelse,’ skrev apostelen Paulus. (Filipperne 2: 12) Det at du gjør det, vil hjelpe deg til å ha et positivt syn på tilværelsen, og det kan til og med motivere din forelder til å søke hjelp for sitt rusmisbruk.

I NESTE KAPITTEL

Hva om det virker som om foreldrene dine krangler hele tiden? Hvordan kan du takle den uroen du føler inni deg på grunn av det?

[Fotnoter]

^ avsn. 7 Hvis du blir mishandlet av en alkoholisert forelder, bør du søke hjelp. Betro deg til en voksen som du stoler på. Er du et av Jehovas vitner, kan du snakke med en av de eldste i menigheten eller med en annen moden kristen.

^ avsn. 11 Selv om vi omtaler rusmisbrukeren i hankjønn, gjelder de prinsippene som blir drøftet, også kvinner.

NØKKELSKRIFTSTED

«Et menneskes innsikt bremser hans vrede.» – Ordspråkene 19: 11.

TIPS

Istedenfor å hate din forelder bør du utvikle et sunt hat til det gale som han eller hun gjør. – Ordspråkene 8: 13; Judas 23.

VISSTE DU . . . ?

I Bibelen kan «å ære» rett og slett bety å anerkjenne den myndighet som noen med rette har. (Efeserne 6: 1, 2) Det at du skal ære dine foreldre, betyr derfor ikke at du alltid må like deres oppførsel.

HANDLINGSPLAN!

Hvis moren eller faren min blir aggressiv og begynner med fysisk eller verbal mishandling, skal jeg ․․․․․

Jeg kan oppmuntre min forelder til å søke hjelp ved å ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

Hva kan få noen til å bli avhengig av alkohol eller andre rusmidler?

Hvorfor er ikke du ansvarlig for din forelders misbruk?

Hvilke sider ved din situasjon kan du få kontroll over, og hvordan kan du få det?

[Uthevet tekst på side 192]

«Jeg vet at jeg kanskje fortsatt vil skamme meg over foreldrene mine i framtiden, men jeg vet også at når jeg stoler på Jehova, vil han gi meg styrke til å takle det.» – Maxwell

 [Ramme på side 198]

Hvis en forelder slutter å tjene jehova

Hvis en av foreldrene dine slutter å leve etter Bibelen – kanskje til og med sier at han eller hun ikke lenger ønsker å tilhøre den kristne menighet – hva kan du da gjøre?

Husk at Jehova ikke holder deg ansvarlig for det din forelder gjør. Bibelen sier: «Hver enkelt av oss [skal] avlegge regnskap for seg selv overfor Gud.» – Romerne 14: 12.

Unngå å sammenligne deg med andre ungdommer som er i en lettere situasjon. (Galaterne 5: 26) En ung mann som opplevde at faren gikk fra familien, sier: «Istedenfor å dvele ved slike tanker er det bedre å konsentrere seg om hvordan man kan mestre situasjonen.»

Fortsett å vise respekt for din forelder, og rett deg etter det han eller hun sier, så lenge det ikke er i strid med Guds normer. Jehovas påbud om at barn skal ære sine foreldre, gjelder også hvis foreldrene ikke tilber Jehova. (Efeserne 6: 1–3) Når du ærer og er lydig mot foreldrene dine, til tross for deres feil og mangler, viser du at du er glad i Jehova. – 1. Johannes 5: 3.

Hold deg nær til den kristne menighet. Denne store åndelige familien kan være en god støtte for deg. (Markus 10: 30) En ung mann som heter David, var redd for at de andre i menigheten kanskje ville unngå ham og resten av familien fordi faren hadde sluttet å tjene Jehova. Men David oppdaget at han ikke hadde noen grunn til å bekymre seg. «De fikk oss aldri til å føle oss utenfor,» sier han. «Da skjønte jeg at menigheten virkelig brydde seg om oss.»

[Bilde på side 194]

Det at du ser på din forelders misbruk som en skade som hemmer ham, kan hjelpe deg til å justere dine forventninger