Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dine følelser

Dine følelser

 DEL 7

Dine følelser

Hvilken av disse uttalelsene passer best på deg?

□ Jeg synes det er vanskelig å styre temperamentet mitt.

□ Jeg føler meg totalt mislykket – jeg klarer ikke å gjøre noe riktig.

□ Jeg er alltid trist. Jeg føler ingen glede i livet.

□ Jeg tenker på det annet kjønn hele tiden.

□ Noen ganger føler jeg meg tiltrukket av en av samme kjønn.

Hvis du krysset av for en av disse uttalelsene, så fortvil ikke! Kapitlene 26 til 29 vil hjelpe deg til å lære hvordan du kan ha kontroll over følelsene dine, slik at følelsene dine ikke har kontroll over deg.

[Helsides bilde på sidene 216 og  217]