Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan skal jeg bruke livet mitt?

Hvordan skal jeg bruke livet mitt?

 KAPITTEL 38

Hvordan skal jeg bruke livet mitt?

«Før bekymret jeg meg ikke for framtiden. Men etter hvert som det siste skoleåret nærmet seg slutten, gikk det opp for meg at jeg snart skulle ut i den virkelige verden – med jobb og regninger.» – Alex.

TENK deg at du planlegger å reise til et sted langt hjemmefra. Du vil sannsynligvis begynne med å se på et kart for å finne ut hvilken vei det lønner seg å ta. Du bør gjøre noe lignende for å planlegge din framtid. «Det er mange valgmuligheter,» sier Michael, en ung mann som nå tjener ved et av Jehovas vitners avdelingskontorer. Hvordan kan du finne fram til et godt valg blant alle de forskjellige mulighetene? «Det handler om å sette seg mål,» sier Michael.

Tenk på et mål som et bestemmelsessted. Du vil sannsynligvis ikke komme dit du har tenkt deg, ved bare å vandre omkring på måfå. Det er mye bedre å ta fram et kart og legge opp en reiserute, for å si det sånn. Når du gjør det, følger du oppfordringen i Ordspråkene 4: 26: «Gjør din fots sti jevn.» En annen oversettelse har denne ordlyden: «Vit hvor du skal.» – Contemporary English Version.

 I årene som kommer, vil du treffe mange viktige avgjørelser som gjelder din tjeneste for Gud, arbeid, ekteskap, familie og andre betydningsfulle ting. Det vil være lettere å treffe kloke valg hvis du først vet hvor du skal. Og når du legger planer for livet ditt, er det én faktor du absolutt ikke må se bort fra.

«Tenk på din skaper»

For å være virkelig lykkelig må du legge deg på hjertet disse ordene av den vise kong Salomo: «Tenk på din skaper i ungdommens år.» (Forkynneren 12: 1, NO 1978/85) De valgene du treffer i livet, bør med andre ord bli styrt av ditt ønske om å gjøre Guds vilje.

Hvorfor er det så viktig at du prioriterer slik? Bibelen sier i Åpenbaringen 4: 11: «Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje var de til og ble de skapt.» Alle  levende skapninger i himmelen og på jorden står i takknemlighetsgjeld til Skaperen. Er du takknemlig for at han har gitt deg «liv og ånde og alle ting»? (Apostlenes gjerninger 17: 25) Har du ikke lyst til å gi noe tilbake til Jehova Gud som takk for alt det han har gitt deg?

Mange unge blant Jehovas vitner som tenker på sin Skaper, har gått inn for heltidstjenesten. Tenk over noen av de spennende formene for tjeneste som kanskje står åpne for deg.

Pionertjeneste. Alminnelige pionerer bruker ekstra mye tid i forkynnelsesarbeidet. Gjennom opplæring og erfaring blir pionerene flinkere til å undervise ut fra Bibelen.

Tjeneste der behovet er større. Noen flytter til et område der det ikke er så mange forkynnere. Andre lærer seg et nytt språk og tjener i en fremmedspråklig menighet i nærheten, eller de flytter til og med til et annet land. *

Misjonærtjeneste. Kvalifiserte pionerer som har god helse og er utholdende, får opplæring med tanke på å tjene i fremmede land. Misjonærer lever et spennende liv som gir dem mye.

 Betel-tjeneste. Medlemmene av Betel-familien tjener ved Jehovas vitners avdelingskontorer. I noen land omfatter slik tjeneste å framstille og sende ut bibelsk litteratur.

Internasjonal tjeneste. Internasjonale tjenere reiser til andre land for å hjelpe til med å bygge Rikets saler, stevnehaller og avdelingskontorer.

Tjenesteopplæringsskolen. Kvalifiserte ugifte eldste og menighetstjenere får opplæring i organisasjonsmessige spørsmål og i å tale til en forsamling. Noen får i oppdrag å tjene i utlandet.

Planlegg din «reiserute»

Heltidstjenesten er et flott mål, og den fører til mange velsignelser. Men for å nå det målet må du tenke framover. Du kan for eksempel spørre deg selv: «Hvilke evner og ferdigheter har jeg som jeg kan bruke for å forsørge meg selv?»

Kelly hadde et klart mål, nemlig å begynne som pioner. Det at hun visste hvor hun ville, virket inn på hennes yrkesvalg. «Jeg måtte velge noe som ville gjøre det mulig for meg å forsørge meg selv som pioner,» sier hun.

 Kelly tok en yrkesrettet utdannelse. Dette hjalp henne til å nå sitt viktigste mål. «Det jeg ville, var å begynne i heltidstjenesten,» sier hun. «Alt annet kom i annen rekke.» Kelly er glad for det valget hun tok. «Jeg føler at det er den beste avgjørelsen jeg kunne ha tatt,» sier hun.

Spør andre til råds

Hvis du reiser i et område du ikke har vært i før, er det sannsynlig at du før eller senere må spørre noen om veien. Du kan gjøre det samme når du legger planer for din framtid. Spør andre til råds. Ordspråkene 20: 18 sier: «Ved rådslagning blir planer fastlagt.»

Foreldrene dine kan helt sikkert gi deg nyttig veiledning. Men du kan også søke råd hos andre modne kristne  som ved sitt liv viser at de har visdom fra Gud. «Se på voksne som er gode eksempler i din egen menighet eller i menigheter i nærheten,» foreslår Roberto, som er i 20-årene og tjener på Betel.

Jehova Gud ønsker mer enn noen annen å hjelpe deg til å treffe valg i livet som vil gjøre deg så lykkelig som mulig. Be ham derfor om hjelp til å ’fortsette å forstå hva hans vilje er’ i forbindelse med din framtid. (Efeserne 5: 17) Følg oppfordringen i Ordspråkene 3: 5, 6 på alle områder i livet: «Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen forstand. Gi akt på ham på alle dine veier, og han skal gjøre dine stier rette.»

Se også DVD-en «De unge spør – hvordan skal jeg bruke livet mitt?» Den finnes på over 30 språk

[Fotnote]

NØKKELSKRIFTSTED

«’Prøv meg . . . ,’ har hærstyrkenes Jehova sagt, ’om jeg ikke skal åpne himlenes sluser for dere og tømme ut velsignelse over dere til det ikke lenger er noe behov.’» – Malaki 3: 10.

TIPS

Snakk med noen som har vært i heltidstjenesten i mange år. Spør dem hvorfor de har valgt å bruke livet sitt på den måten, og hvordan de føler at de er blitt velsignet.

VISSTE DU . . . ?

Elektrisitet kan få et apparat til å virke. På lignende måte kan Guds hellige ånd få deg til å utrette mye i tjenesten for ham. – Apostlenes gjerninger 1: 8.

HANDLINGSPLAN!

For å få hjelp til å få større glede i tjenesten skal jeg snakke med ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvilke evner og ferdigheter har du?

● På hvilke måter kan du bruke dine evner til å lovprise Jehova?

● Hvilken av de formene for heltidstjeneste som er nevnt i dette kapitlet, synes du virker mest spennende?

[Uthevet tekst på side 313]

«Jeg beundrer foreldrene mine. Den iveren de fortsatt viser i tjenesten, den måten de har taklet økonomiske problemer på, og den oppmuntringen de har gitt meg om å satse på heltidstjenesten, har alt sammen hatt god virkning på meg.» – Jarrod

 [Ramme på side 314]

Arbeidsark

Mine mål

Kryss av for hvilke mål du har lyst til å sette deg. Bruk den ledige plassen til å skrive dine personlige mål.

Forkynnelsen

□ Øke min tid i tjenesten til ․․․․․ timer i måneden

□ Levere til sammen ․․․․․ blad, bøker og brosjyrer hver måned

□ Bruke Bibelen når jeg snakker om min tro

□ Foreta ․․․․․ gjenbesøk hver måned

□ Starte et bibelstudium

Andre mål: ․․․․․

Studium

□ Lese ․․․․․ sider i Bibelen hver dag

□ Forberede meg til de ukentlige møtene

□ Undersøke disse bibelske emnene: ․․․․․

Menigheten

□ Kommentere minst én gang på hvert møte

□ Ta initiativet til å prate med en voksen som jeg har lyst til å bli bedre kjent med

□ Besøke en i menigheten som er eldre eller har dårlig helse

Andre mål: ․․․․․

Dagens dato ․․․․․

Ta en titt på denne siden igjen om et halvt år og se om du har nådd målene dine. Juster målene eller legg til nye – alt etter hva det er behov for.

[Bilde på side 312]

Det at du har satt deg mål, vil hindre deg i å bruke opp kreftene dine uten å komme noen vei