Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan jeg forsvare min tro på Gud?

Hvordan kan jeg forsvare min tro på Gud?

 KAPITTEL 36

Hvordan kan jeg forsvare min tro på Gud?

Hvis du lar være å snakke med en skolekamerat om din tro, hva er da sannsynligvis grunnen?

□ Har ikke nok bibelkunnskap

□ Er redd for å bli ertet

□ Er usikker på hvordan jeg skal få i gang en samtale om det

Hvordan ville du synes det var lettest å fortelle om din tro?

□ På tomannshånd med en elev

□ Foran hele klassen

□ Skriftlig i en skoleoppgave

Skriv navnet på en medelev du tror ville like å snakke om Bibelen, hvis du hadde visst hvordan du skulle komme inn på emnet.

 GUD er sannsynligvis ikke det mest populære samtaleemnet blant de andre på skolen. Kom inn på nesten hva som helst annet – sport, klær eller det annet kjønn – og du setter i gang en livlig samtale. Men nevn Gud, og det kan fort oppstå en pinlig taushet.

Dette trenger ikke å bety at skolekameratene dine ikke tror på Gud. Mange ungdommer tror på Gud. Men noen synes det er flaut å snakke om det. «Det er rett og slett ikke kult,» tenker de kanskje.

Hva med deg?

Det er forståelig hvis du ikke har så lyst til å snakke med skolekameratene dine om Gud. Det er ingen som liker å bli avvist, og å bli ledd av er enda verre! Kan dette skje hvis du snakker om det du tror på? Det kan det. På den annen side kan det tenkes at skolekameratene dine overrasker deg. Mange av dem vil gjerne ha svar på slike spørsmål som: Hvordan kommer det til å gå med jorden? Hvorfor er det så mange problemer i verden? Skolekameratene dine vil sannsynligvis heller snakke med en på sin egen alder om slike spørsmål enn med en voksen.

 Likevel synes du kanskje at det virker skummelt å snakke med andre på din alder om religion. Men du trenger ikke å bli oppfattet som fanatisk, og du trenger heller ikke å bekymre deg for at du må ordlegge deg helt riktig. Det å snakke om sin tro kan være litt som å spille et instrument. Vanskelig i begynnelsen? Sannsynligvis. Men med øvelse blir det lettere, og man vil få lønn for strevet. Hvordan kan du så få i gang en samtale?

Ofte kan du komme inn på emnet på en naturlig måte. Hvis dere på skolen for eksempel snakker om noe som for tiden er framme i nyhetene, kan du nevne hvordan du ser på det fra ditt bibelske ståsted. Eller du kan prøve å snakke med en skolekamerat på tomannshånd. Noe som kanskje er enda enklere, og som noen ungdommer har gjort, er rett og slett å legge en bibelsk publikasjon på pulten og se om noen i klassen blir nysgjerrige. Ofte er det en som blir det, og så kommer samtalen i gang!

Hvilken av disse metodene kan du prøve? ․․․․․

Kan du komme på en annen situasjon du kan bruke for å snakke med noen i klassen om din tro? Skriv det i så fall her.

․․․․․

Noen ganger kan du få mulighet til å fortelle om din tro i  forbindelse med et skoleprosjekt. Og hva kan du gjøre når for eksempel utviklingslæren blir diskutert i klassen? Hvordan kan du forsvare din tro på skapelsen?

Å forsvare skapelsen

«Da vi hadde om evolusjon på skolen, følte jeg at alt jeg hadde lært, ble snudd opp ned på,» sier Ryan. «Evolusjon ble framstilt som et faktum, og jeg ble skremt.» En jente som heter Raquel, sier noe av det samme. «Jeg fikk helt panikk da samfunnsfaglæreren min sa at det neste vi skulle ha om, var evolusjon,» sier hun. «Jeg visste at jeg ville bli nødt til å forklare for klassen hvor jeg stod i dette kontroversielle spørsmålet.»

Hvordan føler du det når utviklingslæren blir tatt opp i klassen? Du tror at Gud «har skapt alle ting». (Åpenbaringen 4: 11) Du ser eksempler på intelligent design overalt rundt deg. Men lærebøkene sier at livet er et resultat av en utvikling, og det samme sier læreren din. Skulle så du si imot «ekspertene»?

Ta det med ro – du er ikke alene om ikke å tro på evolusjonsteorien. Det er til og med en del vitenskapsfolk som ikke godtar den. Mange lærere og elever tror heller ikke på den.

Men for å kunne forsvare din tro på skapelsen må du vite hva Bibelen egentlig lærer om dette emnet. Det er ikke nødvendig  å gjøre et stort nummer av noe som Bibelen ikke sier noe konkret om. Tenk over noen eksempler:

I læreboken min står det at jorden og solsystemet har eksistert i milliarder av år. Bibelen sier at jorden og resten av universet eksisterte før den første skapelsesdagen. Det kan derfor godt tenkes at jorden og solsystemet har eksistert i milliarder av år. – 1. Mosebok 1: 1.

Læreren min sier at jorden ikke kan ha blitt skapt på bare seks dager. Bibelen sier ikke at de seks skapelsesdagene var bokstavelige døgn på 24 timer.

I klassen har vi diskutert flere eksempler på forandringer som har skjedd hos dyr og mennesker i tidens løp. Bibelen sier at Gud skapte de levende organismene «etter deres slag». (1. Mosebok 1: 20, 21) Den støtter ikke tanken om at livet oppstod av livløst stoff, eller at Gud satte i gang en evolusjonsprosess med utgangspunkt i én enkelt celle. Hvert «slag» har likevel potensial for stor variasjon. Bibelen gir derfor rom for at det kan finne sted forandringer innenfor hvert «slag».

I betraktning av det som står i dette kapitlet, hvordan ville du da svare hvis en lærer eller skolekamerat sa:

 «Vitenskapen har bevist at vi er blitt til ved en utvikling.» ․․․․․

«Jeg tror ikke på Gud, for jeg kan ikke se ham.» ․․․․․

Vær trygg på det du tror på!

Hvis du har kristne foreldre, kan det være at du tror på skapelsen bare fordi det er det du har lært er riktig. Men nå som du er litt eldre, ønsker du å tilbe Gud ’med din fornuft’ og ha et solid grunnlag for det du tror på. (Romerne 12: 1) Spør derfor deg selv: «Hva er det som overbeviser meg om at det finnes en Skaper?» For Sam, 14 år, er det menneskekroppen. Han sier: «Den består av så mange deler og er så komplisert, og alle delene fungerer så godt sammen. Menneskekroppen kan ikke ha blitt til ved en utvikling!» Holly på 16 år er enig.  «Etter at jeg fikk vite at jeg har diabetes, har jeg lært mye om hvordan kroppen fungerer,» sier hun. «Det er for eksempel utrolig at bukspyttkjertelen – et lite organ som ligger gjemt bak magesekken – kan gjøre en slik kjempejobb for at blodet og andre organer skal fungere.»

Skriv opp tre ting som overbeviser deg om at det finnes en Skaper:

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

Du har ingen grunn til å føle deg dum eller flau fordi du tror på Gud og skapelsen. Når man tenker over kjensgjerningene, er det helt fornuftig å tro at vi mennesker er et resultat av intelligent design.

Når det kommer til stykket, er det utviklingslæren, ikke skapelsen, som krever en god porsjon tro – i virkeligheten tro på at det kan skje mirakler uten at noen utfører dem! Når du har tenkt igjennom saken ved å bruke din fornuft, kommer du til å føle deg tryggere på det å forsvare din tro på Gud.

I NESTE KAPITTEL

Du ser at andre på din alder blir døpt. Er du klar for dette skrittet?

NØKKELSKRIFTSTED

«Jeg skammer meg ikke over det gode budskap; det er jo Guds kraft til frelse for enhver som har tro.» – Romerne 1: 16.

TIPS

Vær bevisst på hvordan andre oppfatter deg når du snakker om det du tror på. Hvis det virker som du er flau, er det nesten som å be om å bli gjort narr av. Men hvis du snakker med selvtillit – slik som de andre på skolen snakker om sine meninger – er det mer sannsynlig at de får respekt for deg.

VISSTE DU . . . ?

Noen ganger når lærere blir bedt om å bevise at det har foregått en evolusjon, oppdager de at de ikke kan det, og det går opp for dem at de godtar denne teorien bare fordi det er den de har lært om.

HANDLINGSPLAN!

For å få i gang en samtale om Bibelen med en på skolen kan jeg ․․․․․

Hvis jeg blir spurt om hvorfor jeg tror på en Skaper, skal jeg si ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor er det viktig at du snakker med andre om det du tror på?

● På hvilke måter kan det være lettest for deg å fortelle lærere og klassekamerater om din tro på skapelsen?

● Hvordan kan du vise at du er takknemlig mot Ham som har skapt alt? – Apostlenes gjerninger 17: 26, 27.

[Uthevet tekst på side 299]

«Skolen er et forkynnerdistrikt som bare vi kan nå.» – Iraida

[Bilde på side 298]

Å snakke om sin tro er omtrent som å spille et instrument – øvelse gjør mester

[Bilde på sidene 300 og 301]

Du kan overvinne frykten for å forsvare det du tror på