Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bør jeg bli døpt?

Bør jeg bli døpt?

 KAPITTEL 37

Bør jeg bli døpt?

Kryss av for riktig eller galt:

Dåpen er et krav til de kristne.

□ Riktig

□ Galt

Hovedhensikten med dåpen er at den skal beskytte deg mot å gi etter for synd.

□ Riktig

□ Galt

Dåpen gjør det mulig for deg å bli frelst.

□ Riktig

□ Galt

Hvis du ikke er døpt, trenger du ikke å stå til ansvar overfor Gud for det du gjør.

□ Riktig

□ Galt

Hvis vennene dine blir døpt, betyr det at du også er klar for dåpen.

□ Riktig

□ Galt

HVIS du lever etter Guds normer, går inn for å være Guds venn og snakker med andre om din tro, er det naturlig at du tenker på om du skal bli døpt. Men hvordan kan du vite om du er klar til å ta dette skrittet? For å hjelpe deg til å finne ut av det skal vi se nærmere på påstandene ovenfor.

 Dåpen er et krav til de kristne.

Riktig. Jesus gav påbud om at hans etterfølgere skulle bli døpt. (Matteus 28: 19, 20) Jesus ble selv døpt. For å følge Kristus må du bli døpt når du er moden nok til å ta denne avgjørelsen og har et oppriktig ønske om å gjøre det.

Hovedhensikten med dåpen er at den skal beskytte deg mot å gi etter for synd.

Galt. Dåpen er en offentlig handling som er et symbol på at du har innviet deg til Jehova. Din innvielse er ikke en upersonlig, kald avtale som hindrer deg i å gjøre noe som du innerst inne egentlig har lyst til å gjøre. Nei, du innvier ditt liv til Jehova fordi du ønsker å leve etter hans normer.

Dåpen gjør det mulig for deg å bli frelst.

Riktig. Bibelen sier at dåpen er et viktig skritt man må ta for å bli frelst. (1. Peter 3: 21) Men dette betyr ikke at dåpen er som en forsikring som du tegner for å beskytte deg i tilfelle du skulle bli utsatt for en ulykke. Du blir døpt fordi du elsker Jehova og ønsker å tjene ham av hele ditt hjerte i all evighet. – Markus 12: 29, 30.

 Hvis du ikke er døpt, trenger du ikke å stå til ansvar overfor Gud for det du gjør.

Galt. Det står i Jakob 4: 17: «Hvis noen vet hvordan han skal gjøre det som er rett, og likevel ikke gjør det, da er det en synd for ham» – dette gjelder enten man er døpt eller ikke. Så hvis du vet hva som er rett, og er moden nok til å tenke alvorlig over livet ditt, er tiden kanskje inne til at du snakker med en av foreldrene dine eller en annen moden kristen om saken. På den måten kan du finne ut hvordan du kan gjøre framskritt mot dåpen.

Hvis vennene dine blir døpt, betyr det at du også er klar for dåpen.

Galt. Hvis du bestemmer deg for å bli døpt, må det være fordi du selv innerst inne vil det. (Salme 110: 3) Du bør ikke bli døpt før du fullt ut forstår hva det innebærer å være et av  Jehovas vitner, og er sikker på at du er klar til å påta deg dette ansvaret. – Forkynneren 5: 4, 5.

Et skritt som forandrer ditt liv

Dåpen er et skritt som forandrer ditt liv og fører til mange velsignelser. Samtidig innebærer dette et stort ansvar – du må leve opp til en personlig innvielse til Jehova.

Nærmer du deg dette punktet? Du har i så fall god grunn til å være glad. Foran deg har du det aller største privilegium – det å tjene Jehova helhjertet og leve på en måte som viser at du virkelig vier ditt liv til ham. – Matteus 22: 36, 37.

I NESTE KAPITTEL

Les om hvordan du kan sette deg mål som hjelper deg til å bruke livet på beste måte.

NØKKELSKRIFTSTED

«[Framstill] deres legemer som et levende, hellig offer som er antagelig for Gud – en hellig tjeneste med deres fornuft.» – Romerne 12: 1.

TIPS

Finn, sammen med foreldrene dine, noen i menigheten som kan hjelpe deg til å gjøre åndelige framskritt. – Apostlenes gjerninger 16: 1–3.

VISSTE DU . . . ?

Det at du blir døpt, er en svært viktig del av det «merket» du må ha for å bli frelst. – Esekiel 9: 4–6.

HANDLINGSPLAN!

For å gjøre framskritt mot dåpen skal jeg prøve å forstå bedre det Bibelen lærer om disse emnene: ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor er dåpen et så alvorlig skritt?

● Hva kan få en ung person til å ta dette skrittet for tidlig?

● Hva kan være ufornuftige grunner til at en ung person lar være å innvie seg og bli døpt?

[Uthevet tekst på side 306]

«Det at jeg hadde i tankene at jeg var døpt, hjalp meg til å ta kloke avgjørelser og hindret meg i å treffe valg som kunne ha fått dårlige konsekvenser.» – Holly

 [Ramme/bilde på side 307]

Vanlige spørsmål om dåpen

Hva er dåpen et symbol på? Det at man blir neddukket i vann og så blir reist opp av det, betyr at man har dødd fra sin tidligere selviske levemåte og nå blir gjort levende for å gjøre Jehovas vilje.

Hva innebærer det at man innvier sitt liv til Jehova? Det innebærer at man gir avkall på eiendomsretten over seg selv, at man lover at det å gjøre Guds vilje skal komme foran alt annet. (Matteus 16: 24) Det er passende at man foretar en høytidelig innvielse til Jehova i bønn en stund før man blir døpt.

Hvordan må man leve før man blir døpt? Man må leve i harmoni med Guds Ord og snakke med andre om sin tro. Man må bygge opp og ta vare på et vennskap med Gud ved å be til ham og studere hans Ord. Man må tjene Jehova fordi man selv velger å gjøre det – ikke fordi andre presser en.

Bør man ha blitt døpt innen en viss alder? Det er ikke alderen som er det viktigste. Men man må være gammel nok – og moden nok – til å forstå hva det innebærer å innvie seg til Jehova.

Hva om du ønsker å bli døpt, men foreldrene dine sier at du bør vente? Kanskje de vil at du skal få mer erfaring i det å leve som en kristen. Sett pris på deres råd, og bruk tiden til å utvikle et nærere vennskap med Jehova. – 1. Samuelsbok 2: 26.

 [Ramme på sidene 308 og 309]

Arbeidsark

Tenker du på å bli døpt?

Sjekk din åndelige utvikling ved å tenke over spørsmålene på disse to sidene. Slå opp de skriftstedene det er henvist til, før du skriver svarene dine.

På hvilke måter viser du nå at du har tillit til Jehova? – Salme 71: 5. ․․․․․

Hvordan har du vist at dine ’oppfatningsevner er oppøvd til å skjelne mellom rett og urett’? – Hebreerne 5: 14. ․․․․․

Hvor ofte ber du? ․․․․․

Hvor konkrete er bønnene dine, og hva forteller de om din kjærlighet til Jehova? – Salme 17: 6. ․․․․․

Hvilke mål ønsker du å sette deg når det gjelder dine bønner? ․․․․․

Hvor regelmessig studerer du Bibelen for deg selv? – Josva 1: 8. ․․․․․

Hva omfatter ditt personlige bibelstudium? ․․․․․

 Hvilke mål ønsker du å sette deg når det gjelder ditt personlige studium? ․․․․․

Er din felttjeneste meningsfylt? (For eksempel: Kan du forklare Bibelens grunnleggende lære for andre? Går du tilbake til dem som viser interesse? Har du som mål å lede et studium med noen?)

□ Ja □ Nei

Deltar du i felttjenesten også når foreldrene dine ikke gjør det? – Apostlenes gjerninger 5: 42.

□ Ja □ Nei

Hvilke mål ønsker du å sette deg når det gjelder felttjenesten? – 2. Timoteus 2: 15. ․․․․․

Vil du si at du går regelmessig på menighetens møter, eller er det mer tilfeldig om du er der? – Hebreerne 10: 25. ․․․․․

På hvilke måter deltar du i møtene? ․․․․․

Går du på møtet selv om foreldrene dine ikke kan (hvis de gir deg lov til det)?

□ Ja □ Nei

Kan du si at du virkelig gleder deg over å gjøre Guds vilje? – Salme 40: 8.

□ Ja □ Nei

Kan du skrive opp noen konkrete eksempler på at du har stått imot gruppepress? – Romerne 12: 2. ․․․․․

Hvordan har du tenkt å holde din kjærlighet til Jehova sterk? – Judas 20, 21. ․․․․․

Ville du tjene Jehova selv om foreldrene og vennene dine skulle slutte å gjøre det? – Matteus 10: 36, 37.

□ Ja □ Nei

[Bilde på side 310]

I likhet med det å gifte seg er det å bli døpt noe som forandrer ens liv – et skritt man ikke kan ta lett på