Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er jeg moden nok til å ha kjæreste?

Er jeg moden nok til å ha kjæreste?

 KAPITTEL 1

Er jeg moden nok til å ha kjæreste?

«Jeg føler at jeg burde få meg kjæreste. Det er et kjempepress fra alle kanter! Og det kryr av kjekke gutter.» – Whitney.

«Noen jenter er veldig frampå, og jeg har lyst til å si ja. Men jeg vet hva foreldrene mine hadde svart, hvis jeg hadde spurt dem.» – Phillip.

ØNSKET om å være sammen med en man liker godt – og som gjengjelder ens følelser – kan være utrolig sterkt, allerede i veldig ung alder. «Jeg begynte å merke presset til å bli sammen med en da jeg var elleve år,» sier Jenifer. Brittany sier: «På skolen føler du deg som et halvt menneske hvis du ikke har kjæreste – samme hvem det er!»

 Hvordan er det med deg? Er du moden nok til å ha kjæreste? For å svare på det må du først se på et mer grunnleggende spørsmål: Når begynner et vennskap å utvikle seg til noe mer?

Er det noe mellom dere?

Merk av svarene dine på disse spørsmålene:

Dere har følelser for hverandre og er mye sammen. Er det noe mellom dere?

□ Ja

□ Nei

Dere er tiltrukket av hverandre, og flere ganger om dagen sender dere tekstmeldinger til hverandre eller snakker sammen i telefonen. Er det noe mellom dere?

□ Ja

□ Nei

Hver gang dere er ute med vennene deres, holder dere to sammen. Er det noe mellom dere?

□ Ja

□ Nei

Sannsynligvis hadde du ikke noe problem med å svare på det første spørsmålet. Men kanskje du måtte tenke deg om før du svarte på det andre og det tredje spørsmålet. Når er det snakk om mer enn bare vennskap? Det er det når din romantiske interesse er fokusert på én bestemt person og denne personens romantiske interesse er fokusert på deg. Svaret på alle de tre spørsmålene er derfor ja. Enten dere snakker sammen i telefonen eller ansikt til ansikt, og enten andre vet om det, eller dere holder det hemmelig, er det noe mer mellom dere enn vanlig vennskap hvis dere begge er klar over at dere har romantiske følelser for hverandre, og dere har regelmessig kontakt. Men er du moden nok til å ha kjæreste? Du vil få hjelp til å finne ut av det ved å se nærmere på tre spørsmål.

Hvorfor vil du ha kjæreste?

I mange kulturer blir det å ha følge sett på som en helt akseptabel måte for to personer å bli bedre kjent på. Men det bør ha en dypere hensikt – å hjelpe en ung mann og en ung kvinne til  å finne ut om de vil gifte seg med hverandre.

Noen av dine jevnaldrende tar antagelig lett på det å ha kjæreste. Kanskje de rett og slett liker å være sammen med en spesiell venn av det annet kjønn, uten tanke på å gifte seg. Noen ser kanskje på en slik person som et slags trofé som de kan vise seg sammen med og brife med overfor andre, for å øke sin egen selvfølelse. Men slike overfladiske forhold er ofte kortvarige. «Mange ungdommer som blir sammen med noen, slår opp etter en uke eller to,» sier Heather. «Etter hvert betrakter de slike forhold som noe midlertidig og kortvarig – og på en måte forbereder det dem mer på skilsmisse enn på ekteskap.»

Det sier seg selv at når du er sammen med en, har du innvirkning på hans eller hennes følelser. Vær derfor sikker på at du har seriøse hensikter. Tenk over dette: Ville du likt at noen lekte med dine følelser, som om de var et leketøy – som noe et barn leker med en kort stund, men snart kaster fra seg? Chelsea sier: «Noen ganger tenker jeg at man kan være sammen med noen bare for moro skyld, men det er ikke noe moro når den ene tar det alvorlig og den andre ikke.»

Men hvor gammel er du?

Hvor gammel synes du man må være før man blir sammen med en? ․․․․․

Still så en av foreldrene dine, eller begge, det samme spørsmålet, og skriv svaret her. ․․․․․

 Det er stor sjanse for at det første tallet du skrev, er lavere enn det andre. Eller kanskje ikke! Kanskje du er en av de mange ungdommene som skjønner at det er klokt å vente med å få seg kjæreste til de er blitt så gamle at de kjenner seg selv bedre. Det har Danielle, 17 år, bestemt seg for. Hun sier: «Det jeg ville sett etter hos en mulig ektefelle for to år siden, er noe helt annet enn det jeg ville sett etter i dag. Selv nå stoler jeg egentlig ikke helt på at jeg kan treffe en slik avgjørelse. Jeg vil ikke tenke på å bli sammen med noen før jeg har merket at det har gått et par år uten at jeg har forandret meg noe særlig.»

Det er også en annen grunn til at det er fornuftig å vente. Bibelen bruker uttrykket «ungdommens blomstring» for å beskrive den perioden i livet da seksuelle og romantiske følelser begynner å bli sterke. (1. Korinter 7: 36) Hvis du er mye sammen med én av det annet kjønn mens du fortsatt er i «ungdommens blomstring», kan de seksuelle lystene flamme opp, og det kan føre til at du gjør noe galt. Andre på din alder ser kanskje ikke så alvorlig på dette. Mange av dem eksperimenterer mer enn gjerne med sex. Men du kan heve deg over en slik holdning! (Romerne 12: 2) Bibelen kommer jo med denne formaningen: «Flykt fra seksuell umoral.» (1. Korinter 6: 18, New International Version) Ved at du venter med å ha følge til du er forbi «ungdommens blomstring», kan du ’holde ulykke borte’. – Forkynneren 11: 10.

Er du voksen nok til å gifte deg?

For å kunne svare på det spørsmålet må du foreta en ærlig vurdering av deg selv. Her er noe å tenke over:

 Forholdet til andre. Hvordan behandler du foreldrene og søsknene dine? Mister du ofte selvkontrollen overfor dem? Snakker du til dem på en krass eller spydig måte? Hva ville de si om deg når det gjelder dette? Den måten du behandler familien din på, kan gi deg en idé om hvordan du kommer til å behandle en ektefelle. – Les Efeserne 4: 31.

Personlighet og væremåte. Er du positiv eller pessimistisk? Er du rimelig, eller insisterer du alltid på at ting skal gjøres på en bestemt måte – din måte? Klarer du å bevare roen når du er under press? Er du tålmodig? Det at du utvikler Guds ånds frukt nå, vil hjelpe deg til å bli en god ektemann eller kone senere. – Les Galaterne 5: 22, 23.

Økonomi. Hvor flink er du med penger? Skylder du ofte penger? Kan du holde på en jobb? Hvis ikke, hva er årsaken? Selve jobben? Arbeidsgiveren? Eller skyldes det en eller annen egenskap eller uvane du har, som du trenger å gjøre noe med? Hvis du har problemer med å styre din egen økonomi, hvordan kan du da styre en families økonomi? – Les 1. Timoteus 5: 8.

Åndelighet. Hvis du er et av Jehovas vitner, bør du spørre deg selv hvordan det er med dine åndelige egenskaper og vaner. Tar du selv initiativet til å lese Guds Ord, engasjere deg i forkynnelsesarbeidet  og delta i møtene? Den du gifter deg med, fortjener å ha en partner som er åndelig sterk. – Les Forkynneren 4: 9, 10.

Hva du kan gjøre

Hvis du skulle bli presset til å få deg kjæreste før du er klar til det, ville det være omtrent som om du ble tvunget til å ta eksamen i et fag som du bare så vidt har begynt å lære noe om. Det ville jo være urettferdig! Du trenger tid til å studere faget. På den måten kan du sette deg inn i hva slags problemstillinger eksamensprøven kan by på.

Slik er det egentlig også med det å ha følge. Som vi har sett, er ikke det noe man kan ta lett på. Før du er klar til å fokusere på én bestemt person, trenger du å bruke tid på å lære et veldig viktig «fag» – hvordan man bygger opp vennskap. Når du så senere  treffer en som passer for deg, vil du være bedre i stand til å bygge opp et solid forhold. Et godt ekteskap er tross alt et samliv mellom to gode venner.

Det at du venter med å få kjæreste, kveler ikke friheten din. Det gir deg tvert imot mer frihet til å ’glede deg i din ungdom’. (Forkynneren 11: 9) Og du får tid til å forberede deg ved å utvikle din personlighet og framfor alt din åndelighet. – Klagesangene 3: 27.

I mellomtiden kan du glede deg over å omgås personer av det annet kjønn. Hva er den beste måten å gjøre det på? Vær sammen i gruppe – med både gutter og jenter og ansvarlige voksne. Tammy sier om dette: «Det er morsommere på den måten, synes jeg. Det er bedre å ha mange venner.» Monica er enig. Hun sier: «Det å være sammen i gruppe er veldig lurt, for da møter man folk med forskjellig personlighet.»

Hvis du på den annen side fokuserer på én person for tidlig, risikerer du å oppleve hjertesorg. Tenk derfor ikke at du har dårlig tid. Bruk denne perioden i livet til å lære hvordan du kan få og beholde venner. Hvis du senere velger å bli bedre kjent med én bestemt, vet du mer om deg selv og om hva du vil se etter hos en som skal være din partner gjennom hele livet.

LES MER OM DETTE EMNET I BIND 1, KAPITLENE 29 OG 30

I NESTE KAPITTEL

Er du fristet til å ha en kjæreste bak ryggen på foreldrene dine? Det er flere farer forbundet med det enn du kanskje er klar over.

NØKKELSKRIFTSTED

«Den kloke gir akt på sine skritt.» – Ordspråkene 14: 15.

TIPS

Forberedelse til det å ha følge og til ekteskapet: Velg én av egenskapene i 2. Peter 1: 5–7 som du trenger å jobbe med. Vurder etter en måned hvor mye du har lært angående den egenskapen, og hvilke framskritt du har gjort.

VISSTE DU . . . ?

Flere undersøkelser viser at det er stor sannsynlighet for at et par som gifter seg før de har fylt 20, blir skilt innen fem år.

HANDLINGSPLAN!

For å forberede meg til å bli en god kone/ektemann trenger jeg å arbeide med disse egenskapene: ․․․․․

Jeg kan arbeide med disse egenskapene ved å ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

Hva kan være passende måter å treffes på når man vil være sammen med ungdommer av begge kjønn?

Hvis du har en bror eller søster som har lyst til å få seg kjæreste, men som er for ung til det, hvordan vil du da resonnere med ham eller henne?

Hvis du har følge uten tanke på å gifte deg, hvilken virkning kan det da ha på den andres følelser?

[Uthevet tekst på side 18]

Jeg synes man kan få følge når man er blitt kjent med en som virkelig betyr noe for en, og som man føler man kan dele framtiden med. Man liker personen, ikke bare tanken på å ha en kjæreste.» – Amber

[Bilde på sidene 16 og 17]

Hvis du er sammen med en uten tanke på å gifte deg, oppfører du deg som et barn som leker med en ny leke og så kaster den bort