Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva er galt med å drikke bare for å bli full?

Hva er galt med å drikke bare for å bli full?

 KAPITTEL 34

Hva er galt med å drikke bare for å bli full?

Hvordan vil du svare på disse spørsmålene? Sett en ✔ ved svaret ditt.

Vet du om noen unge som drikker selv om de ikke er gamle nok, eller som drikker bare for å bli fulle?

□ Ja □ Nei

Har andre unge noen gang presset deg til å drikke alkohol?

□ Ja □ Nei

Har du drukket bare for å bli full?

□ Ja □ Nei

 DET å drikke bare for å bli full blir også omtalt som binge-drikking og blir gjerne forbundet med festdrikking eller helgefyll. Men hva er egentlig binge-drikking? I en rapport fra det amerikanske National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism forsøkte man å være mer konkret. Der sies det at binge-drikking «vanligvis blir definert som det å drikke fem eller flere alkoholenheter rett etter hverandre for menn og fire eller flere alkoholenheter rett etter hverandre for kvinner».

Hvis du har vært fristet til enten å drikke for mye eller til å drikke selv om du ikke er gammel nok til det, er du ikke alene om det. Det er mange unge som misbruker alkohol. * Men spør deg selv: «Hva vet jeg egentlig om hvorfor jeg har lyst til å drikke, og om hvilke virkninger alkohol kan ha på meg?» Hva vil du for eksempel svare på disse påstandene – riktig eller galt? Sett en ✔ ved det du svarer, og tenk så over informasjonen.

a. Tenåringer drikker bare fordi de liker smaken.

□ Riktig □ Galt

b. Fordi tenåringer er unge og har bedre helse, har alkoholmisbruk færre skadelige virkninger på dem enn på voksne.

□ Riktig □ Galt

c. Man kan ikke dø av å drikke seg full.

□ Riktig Galt

d. Bibelen fordømmer all bruk av alkohol.

□ Riktig □ Galt

e. Dårlig helse er den eneste konsekvensen av å drikke seg full.

□ Riktig Galt

a. Tenåringer drikker bare fordi de liker smaken. Svar – Galt. I en australsk undersøkelse om folks alkoholvaner sa 36 prosent av de unge som ble spurt, at de først og fremst drakk for å passe inn sosialt. I en undersøkelse i USA sa  66 prosent at de drakk på grunn av gruppepress. Over halvparten sa at de drakk for å prøve å glemme problemer.

b. Fordi tenåringer er unge og har bedre helse, har alkoholmisbruk færre skadelige virkninger på dem enn på voksne. Svar – Galt. «Nyere forskning viser at unge som drikker, utsetter seg for fare», sier en artikkel i bladet Discover. Hvorfor? «Tenåringer som drikker for mye, kan ødelegge mye av sin mentale kapasitet.»

Stadig alkoholforbruk kan også føre til flere kviser, rynker før tiden, vektøkning og avhengighet av alkohol og narkotika. Det kan dessuten gi alvorlige skader på nervesystemet, leveren og hjertet.

c. Man kan ikke dø av å drikke seg full. Svar – Galt. Store mengder alkohol reduserer oksygentilførselen til hjernen, og viktige kroppsfunksjoner kan begynne å svikte. Symptomene kan innbefatte oppkast, bevisstløshet og langsomt eller uregelmessig åndedrett. Noen har til og med dødd.

d. Bibelen fordømmer all bruk av alkohol. Svar – Galt. Bibelen fordømmer ikke det å drikke alkohol og heller ikke det at ungdommer har det gøy. (Salme 104:15; Forkynneren 10:19) Du må imidlertid følge loven når det gjelder aldersgrensen for alkohol. – Romerne 13:1.

Men Bibelen advarer mot å drikke for mye. «Vinen er en  spotter, rusdrikken er støyende, og ingen som farer vill ved den, er vis», sier Ordspråkene 20:1. Alkohol kan få deg til å oppføre deg tåpelig! Alkohol kan nok gi deg glede i øyeblikket, men hvis du drikker for mye, «biter den som en slange» og gir deg mange problemer. – Ordspråkene 23:32.

e. Dårlig helse er den eneste konsekvensen av å drikke seg full. Svar – Galt. Hvis du blir full, gjør du deg selv mer sårbar for alle slags overfall – til og med voldtekt. Samtidig kan du også bli en fare for andre ved at du oppfører deg på en helt annen måte enn det du ellers ville ha gjort. Bibelen sier advarende at hvis du drikker for mye, vil du «ikke være i stand til å tenke eller snakke klart». (Ordspråkene  23:33, Today’s English Version) Det vil kort sagt få deg til å virke tåpelig! Andre sørgelige konsekvenser kan være ødelagte vennskap, dårlige prestasjoner på skolen og på jobben, et kriminelt rulleblad og fattigdom. – Ordspråkene 23:21.

Det du først og fremst bør tenke over, er hvordan overdreven drikking kan skade din åndelighet. Jehova Gud vil at du skal tjene ham av «hele ditt sinn» – ikke et sinn som er blitt skadet av for mye alkohol! (Matteus 22:37) Guds Ord fordømmer ikke bare «overdreven nytelse av vin», men også «drikkelag». (1. Peter 4:3) Å drikke seg full er derfor i strid med Skaperens vilje og vil hindre deg i å ha et nært forhold til Gud.

Hva vil du velge?

Vil du rett og slett gjøre det samme som det en god del av dine jevnaldrende gjør – misbruke alkohol? Bibelen sier: «Vet dere ikke at hvis dere fortsetter å framstille dere for noen som slaver for å adlyde ham, er dere slaver for ham fordi dere adlyder ham?» (Romerne 6:16) Ønsker du virkelig å bli en slave enten for andre på din alder eller av alkohol?

 Hva bør du gjøre hvis binge-drikking er blitt et problem for deg? Sørg for å få hjelp med én gang ved å snakke med en av foreldrene dine eller en moden venn. Vend deg til Jehova Gud i bønn og be om hans hjelp, for han er «en hjelp som i trengsler er lett å finne». (Salme 46:1) Siden det ofte er gruppepress som får unge til å drikke seg fulle eller drikke før de er gamle nok, må du kanskje gjøre store forandringer når det gjelder hvem du velger som venner. * Det vil ikke være lett å gjøre slike forandringer, men med Jehovas hjelp kan du klare det.

I NESTE KAPITTEL

Stoffmisbruk kan overvinnes. Les om hvordan.

[Fotnoter]

^ avsn. 11 Se rammen « Hvem er det som gjør det?» på side 249.

^ avsn. 32 Du kan lese mer om dette i kapitlene 8 og 9 i denne boken og i kapittel 15 i bind 2.

NØKKELSKRIFTSTED

«Drankeren . . . blir fattig.» – Ordspråkene 23:21.

TIPS

Finn ut hva som er grunnene til at du har lyst til å drikke alkohol. Prøv å komme på andre, sunnere måter du kan ha det gøy eller stresse ned på.

VISSTE DU . . . ?

En amerikansk undersøkelse viste at det «var åtte ganger mer sannsynlig at de som ofte drakk seg fulle, skulle være borte fra skolen, bli hengende etter med leksene, bli skadet eller drive hærverk enn de som ikke drakk seg fulle».

HANDLINGSPLAN!

Hvis andre unge vil at jeg skal drikke sammen med dem, skal jeg si ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor vil andre unge at du skal være med dem for å drikke sammen med dem?

● Vil det at du misbruker alkohol, gjøre deg mer tiltrekkende på det motsatte kjønn? Begrunn svaret.

[Uthevet tekst på side 250]

«Når andre på skolen tilbyr meg alkohol, sier jeg at jeg ikke trenger å drikke for å ha det gøy.» – Mark

[Ramme på side 249]

 Hvem er det som gjør det?

En undersøkelse blant skoleelever i England, Skottland og Wales viste at opptil en fjerdedel av 13- og 14-åringene «sa at de hadde helt i seg minst fem alkoholholdige enheter rett etter hverandre». Omtrent halvparten av alle 15- og 16-åringene som ble spurt, sa at de hadde gjort det samme. Ifølge det amerikanske Department of Health and Human Services «sa omkring 10,4 millioner ungdommer mellom 12 og 20 år at de drakk alkohol. Av disse drakk 5,1 millioner seg fulle, og 2,3 millioner av disse igjen drakk seg fulle i hvert fall fem ganger i måneden». En undersøkelse som ble gjort i Australia, viste at det der er flere jenter enn gutter som drikker seg fulle – de drikker mellom 13 og 30 alkoholenheter hver gang!

[Bilde på side 251]

Alkohol kan bite som en slange