Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Skal jeg slutte på skolen?

Skal jeg slutte på skolen?

 KAPITTEL 19

Skal jeg slutte på skolen?

Hvor lenge mener du at du bør gå på skolen? ․․․․․

Hvor lenge mener foreldrene dine at du bør gå på skolen? ․․․․․

STEMMER de to svarene med hverandre? Selv om de gjør det, og du fortsatt går på skolen, er det kanskje noen dager da du skulle ønske at du kunne slutte. Kjenner du deg igjen i disse uttalelsene?

«Noen ganger har jeg vært så stresset at jeg ikke har orket å komme meg opp av sengen. Jeg har tenkt: ’Hvorfor må jeg gå på skolen og lære ting som jeg aldri får bruk for?’» – Rachel.

«Mange ganger har jeg vært så lei av skolen at jeg bare har hatt lyst til å slutte og få meg en jobb. Jeg har følt at det ikke er  noen vits i å gå på skolen, og at jeg heller skulle ha brukt tiden til å tjene penger.» – John.

«Jeg gikk på high school i sentrum av byen og hadde problemer med å passe inn blant de andre. Det gikk bra med skolearbeidet, men jeg ble ikke akseptert og var mye alene. Ikke engang andre som var i samme situasjon, ville snakke med meg! Jeg hadde mest lyst til bare å slutte på skolen.» – Ryan.

«Jeg kunne ha så mye som fire timer med lekser hver kveld! Det var så mange oppgaver, prosjekter og prøver – det ene etter det andre – at jeg følte at jeg ikke kunne klare å takle det og måtte ut av det.» – Cindy.

«Vi har hatt en bombetrussel, tre selvmordsforsøk, et selvmord og problemer med gjengvold. Noen ganger ble det bare for mye, og det eneste jeg ville, var å slutte!» – Rose.

Har du opplevd lignende utfordringer? Hva var det i så fall som fikk deg til å ville slutte på skolen?

․․․․․

Du tenker kanskje alvorlig på å slutte. Men hvordan kan du vite om du slutter fordi tiden er moden for det, eller fordi du bare er lei av skolen og ikke orker mer? For å få svar på det må vi først finne ut hva som ligger i det å slutte på skolen.

Å gjøre seg ferdig med skolen eller å slutte på skolen?

Hvordan vil du beskrive forskjellen mellom å gjøre seg ferdig med skolen og å slutte på skolen?

․․․․․

Visste du at det i noen land er vanlig at en ungdom er ferdig med skolen etter mellom fem og åtte år? I andre land forventes det at man går på skolen i minst ti år. Så det er ikke en bestemt alder eller et bestemt antall år som gjelder for alle verden over.

 I noen land tillater man dessuten at en elev tar enkelte eller alle fag hjemme, uten å gå på en vanlig skole. Elever som har hjemmeskole – med foreldrenes tillatelse og assistanse, naturligvis – har ikke sluttet på skolen.

Men hvis du tenker på å avslutte skolegangen før du er ferdig med den – enten det gjelder vanlig skole eller hjemmeskole – må du tenke over disse spørsmålene:

Hva krever loven? Som vi har sett, varierer de lovene som bestemmer hvor mye skolegang en elev skal ha, fra land til land. Hva er minimumskravet til skolegang der du bor? Har du kommet så langt? Vil det være riktig av deg å ignorere Bibelens råd om å «underordne [deg] under de høyere myndigheter» ved å slutte på skolen? – Romerne 13:1.

Har jeg nådd målene mine når det gjelder utdanning? Hvilke mål vil du at utdanningen din skal hjelpe deg til å nå? Er du ikke sikker? Det må du være! Hvis ikke, er du som en togpassasjer som ikke har peiling på hvor han eller hun skal. Sett deg derfor ned sammen med foreldrene dine og fyll ut arbeidsarket « Målene mine når det gjelder utdanning» på side 139. Det vil gjøre det lettere for deg å fokusere riktig og hjelpe deg og foreldrene dine til å planlegge hvor lenge du bør gå på skolen. – Ordspråkene 21:5.

Lærerne dine og andre vil helt sikkert gi deg råd om hvor mye skolegang du bør ha. Men det er likevel foreldrene dine som har rett til å ta den endelige avgjørelsen. (Ordspråkene 1:8; Kolosserne 3:20) Vil det være riktig av deg å slutte på skolen før du når de målene du og foreldrene dine er blitt enige om?

Hva er motivene mine for å slutte på skolen? Pass på at du ikke lurer deg selv. (Jeremia 17:9) Vi mennesker har lett for å komme med overbevisende argumenter for å gjøre selviske ting. – Jakob 1:22.

 Skriv ned de gode grunnene du kan ha for å slutte på skolen før tiden.

․․․․․

Skriv ned noen selviske grunner til å slutte.

․․․․․

Hvilke gode grunner skrev du ned? Det kan for eksempel være å hjelpe familien din med økonomien eller å engasjere deg i frivillig arbeid. Selviske grunner kan være at du vil slippe lekser og prøver. Utfordringen er å finne ut hva som egentlig er motivasjonen din – om du har gode eller selviske grunner for det du vil.

Se en gang til på det du skrev, og nummerer grunnene etter hvor viktige de er, med tallene fra 1 til 5 (1 står for lite viktig, og 5 står for viktigst), og vær ærlig når du gjør det. Hvis du slutter på skolen bare for å slippe problemer, vil du sannsynligvis få litt av et sjokk.

Hva er galt med å slutte på skolen?

Det å slutte på skolen er som å hoppe av toget før du er kommet dit du skal. Det er ikke sikkert det er så komfortabelt på toget, og passasjerene er kanskje ikke så vennlige. Men hvis du hopper av toget, kommer du jo ikke dit du skal, og du vil trolig bli alvorlig skadet. Hvis du slutter på skolen, kan det være at du på lignende måte ikke når målene dine når  det gjelder utdanning, og du vil få problemer både umiddelbart og på lang sikt, som for eksempel:

Umiddelbare problemer: Du kommer nok til å få større problemer med å få deg en jobb. Og hvis du får en, vil den antagelig være dårligere betalt enn en du kunne ha fått hvis du hadde fullført skolegangen. For å få dekket dine grunnleggende behov må du kanskje jobbe lengre dager i et miljø som til og med kan være mindre hyggelig enn det miljøet du er i på skolen.

Langsiktige utfordringer: Forskning viser at de som kutter ut skolen, oftere får dårligere helse, havner i fengsel og blir avhengige av sosialhjelp.

Det at du fullfører skolegangen, er naturligvis ikke noen garanti for at du unngår slike problemer. Men hvorfor skulle du gjøre det unødvendig vanskelig for deg selv ved å slutte på skolen?

Fordeler ved å fullføre

Hvis du akkurat har gjort det dårlig på en prøve, eller har hatt en vanskelig dag på skolen, har du kanskje lyst til å gi opp – ethvert framtidig problem kan virke ubetydelig sammenlignet med det du sliter med nå. Men før du velger den «enkle» løsningen, så  tenk på hva de elevene som er sitert i begynnelsen av dette kapitlet, sier om hva de hadde igjen for å fullføre skolegangen.

«Jeg har lært utholdenhet, å være psykisk sterk. Jeg har også lært at hvis du vil at noe skal være morsomt, må du gjøre noe for at det skal bli det. I løpet av skoleårene er jeg blitt bedre i formgivning, noe jeg kommer til å få bruk for når jeg er ferdig med skolen.» – Rachel.

«Nå vet jeg at hvis jeg jobber hardt, kan jeg nå målene mine. Jeg har lyst å jobbe som mekaniker på trykkpresser, og derfor tar jeg en praktisk, teknisk utdanning på high school.» – John.

«Fordi jeg ikke sluttet på skolen, har jeg lært det grunnleggende når det gjelder å lese og skrive. På skolen har jeg lært  hvilken nytte jeg kan ha av konstruktiv kritikk, og hvordan jeg skal uttrykke meg klart og logisk – noe som er nyttig i forkynnelsesarbeidet.» – Ryan.

«Skolen har gjort meg flinkere til å løse problemer, både i klasserommet og ellers. Det at jeg har funnet måter å takle teoretiske, sosiale og fysiske utfordringer på, har virkelig hjulpet meg til å bli mer moden.» – Cindy.

«Skolen har hjulpet meg til å bli forberedt på de utfordringene jeg kan møte på arbeidsplassen. Jeg har også vært i mange situasjoner som har gjort at jeg er blitt nødt til å undersøke grunnlaget for det jeg tror på, så det å gå på skolen har styrket min religiøse overbevisning.» – Rose.

Den vise kong Salomo skrev: «Bedre er enden på en sak enn dens begynnelse. Bedre er en som er tålmodig, enn en som har en hovmodig ånd.» (Forkynneren 7:8) Så istedenfor å slutte på skolen bør du tålmodig jobbe deg igjennom de problemene du møter der. Hvis du gjør det, vil du oppleve at «enden på en sak» vil være mye bedre for deg.

I NESTE KAPITTEL

Hva om en av grunnene til at du ikke kan fordra skolen, er at du ikke har noe godt forhold til læreren din?

NØKKELSKRIFTSTED

«Enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» – Ordspråkene 21:5.

TIPS

Hvis du synes det er vanskelig å takle skolemiljøet, så snakk med foreldrene dine om hva du kan gjøre for at hverdagen skal bli lettere, slik at du kan fullføre skolegangen.

VISSTE DU . . . ?

Det er større sannsynlighet for at ungdommer som skulker, ender opp med å slutte på skolen.

HANDLINGSPLAN!

Istedenfor å slutte på skolen hvis jeg har problemer med et fag, skal jeg ․․․․․

Hvis jeg er så sliten at jeg har lyst til å slutte på skolen, kan jeg takle det hvis jeg ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor er det helt nødvendig at du lærer å mestre det å lese, skrive og regne?

● Hvordan kan det å ha kortsiktige mål i forbindelse med utdanning hjelpe deg til å få mest mulig ut av den tiden du går på skolen?

● Hvorfor er det viktig at du allerede nå har en viss peiling på hva du kunne tenke deg å jobbe med når du er ferdig med skolen?

[Uthevet tekst på side 140]

«Du kan ikke flykte fra problemene dine. Det å gå på skolen hjelper deg til å forsvare det du står for, noe du kommer til å ha nytte av på arbeidsplassen og ellers.» – Ramona

 [Ramme på side 139]

 Arbeidsark

Målene mine når det gjelder utdanning

Det en utdanning først og fremst skal hjelpe deg til, er å finne en jobb som gjør at du kan forsørge deg selv og en eventuell familie. (2. Tessaloniker 3:10, 12) Har du bestemt deg for hva slags jobb du vil ha, og tenkt over hvordan den tiden du går på skolen, kan forberede deg med tanke på det? Som en hjelp til å se om utdanningen din leder deg i riktig retning, kan du svare på disse spørsmålene:

Hvilke sterke sider har jeg? (For eksempel: Går du godt sammen med andre? Liker du å jobbe med hendene eller å lage eller reparere ting? Er du flink til å analysere og løse problemer?) ․․․․․

I hva slags jobber kan jeg bruke de sterke sidene mine? ․․․․․

Hvilke jobbmuligheter finnes det der jeg bor? ․․․․․

Hvilke fag som jeg tar nå, forbereder meg på arbeidsmarkedet? ․․․․․

Hvilke av de alternativene jeg har nå når det gjelder utdanning, kan best hjelpe meg til å nå målene mine? ․․․․․

Husk at målet ditt er å gå ut av skolen med en utdanning du kan bruke. Gå derfor ikke til den andre ytterligheten og bli en evig student – en som blir «på toget» i det uendelige bare for å slippe unna det ansvaret som følger med voksenlivet. *

[Fotnote]

^ avsn. 69 Du kan lese mer om dette i bind 2, kapittel 38.

[Bilde på sidene 138 og 139]

Det å slutte på skolen er som å hoppe av toget før du er kommet dit du skal