Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor har mamma og pappa gått fra hverandre?

Hvorfor har mamma og pappa gått fra hverandre?

 KAPITTEL 4

Hvorfor har mamma og pappa gått fra hverandre?

«Mamma og jeg var hjemme den dagen da pappa reiste fra oss. Jeg var bare seks år, så jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg satt på gulvet og så på TV, og jeg kunne høre at mamma gråt og tryglet pappa om å bli. Han kom ned trappen med en koffert, bøyde seg ned, gav meg et kyss og sa: ’Pappa kommer alltid til å være glad i deg.’ Så gikk han ut døren. Det gikk lang tid før jeg så ham igjen. Etter det var jeg redd for at mamma også skulle dra.» – Elaine, 19 år.

 HVIS foreldrene dine blir skilt, kan det virke som om verden raser sammen – en katastrofe som medfører så mye vondt at det aldri vil gå over. En skilsmisse fører ofte til at man blir overveldet av skamfølelse, sinne, engstelse, frykt for å bli forlatt, skyldfølelse, depresjon og dypt savn – og noen ganger også hevnlyst.

Hvis det ikke er så lenge siden foreldrene dine gikk fra hverandre, har du kanskje lignende følelser, og det er ikke unormalt, for Skaperen ville jo at barn skulle bli oppdratt av både en mor og en far. (Efeserne 6:1–3) Nå kan du ikke lenger være sammen med den ene av foreldrene dine hver dag, og du var kanskje veldig glad i ham eller henne. «Jeg så virkelig opp til faren min og ville gjerne være sammen med ham», sier Daniel, som var sju år da foreldrene hans gikk fra hverandre. «Men det var moren min som fikk foreldreansvaret.»

Hvorfor noen foreldre går fra hverandre

Et brudd kommer ofte som en overraskelse på barna fordi foreldrene har holdt problemene sine godt skjult. «Jeg var i sjokk», sier Rachel, som var 15 år da foreldrene hennes ble skilt. «Jeg hadde alltid trodd at de var ordentlig glad i hverandre.» Også når foreldrene krangler, kan det komme som et sjokk når de går fra hverandre.

I mange tilfeller går de fra hverandre fordi en av dem har gjort seg skyldig i seksuell umoral. I slike tilfeller tillater Gud at den uskyldige ektefellen tar ut skilsmisse, og han eller hun er da fri til å gifte seg igjen. (Matteus 19:9) I andre tilfeller har «vrede og skriking og spottende tale» ført til vold, noe som gjør at den ene av foreldrene frykter for sin og barnas sikkerhet. – Efeserne 4:31.

Nå er det nok slik at noen par skiller lag av mindre alvorlige grunner. Noen er egoistiske og skiller seg fordi de hevder at de er «ulykkelige» eller «ikke er glad i hverandre lenger», istedenfor å prøve å løse problemene. Dette er selvfølgelig noe Gud er imot, for han «hater skilsmisse» av det slaget. (Malaki 2:16,  fotnote) Noen familier kan dessuten bli splittet når en av ektefellene blir en kristen, slik Jesus antydet. – Matteus 10:34–36.

Men uansett hva som måtte være grunnen, betyr ikke foreldrenes taushet og unnvikende svar når du spør dem om skilsmissen, at de ikke er glad i deg. De er kanskje så opptatt av sine egne sårede følelser at de synes det er vanskelig å snakke om skilsmissen. (Ordspråkene 24:10) De synes kanskje også det er både flaut og ubehagelig å innrømme at de begge har kommet til kort.

Hva du kan gjøre

Finn ut hva du er redd for. En skilsmisse kan snu livet ditt opp ned. Det gjør at du kanskje bekymrer deg for ting som du før tok som en selvfølge. Du kan likevel klare å redusere bekymringene dine ved at du først finner ut hva du er redd for. Sett en ✔ ved det du er mest redd for, eller skriv det ved siden av «Annet».

□ At den andre av foreldrene mine også skal reise fra meg

□ At familien min ikke skal ha nok penger til å klare seg

□ At skilsmissen på en eller annen måte er min skyld

□ At jeg, hvis jeg gifter meg, skal få et mislykket ekteskap

□ Annet ․․․․․

Snakk om det du er bekymret for. Kong Salomo sa at det er «en tid til å tale». (Forkynneren 3:7) Prøv å finne det rette tidspunktet til å snakke med foreldrene dine om det du har merket av. Fortell dem hvor ulykkelig og forvirret du er. De vil kanskje kunne forklare deg hva som skjer, og dermed hjelpe deg til å være mindre bekymret. Hvis foreldrene dine ikke vil eller kanskje ikke kan gi deg den støtten du trenger akkurat nå, kan du kanskje betro deg til en moden venn. Ta initiativet til å ta kontakt med en slik person. Bare det å ha en som vil lytte til deg, kan være en enorm lettelse. – Ordspråkene 17:17.

 Ikke glem at din himmelske Far vil høre på deg, for han er den «som hører bønner». (Salme 65:2) Fortell ham om dine innerste tanker, «for han har omsorg for [deg]». – 1. Peter 5:7.

Hva du ikke bør gjøre

Ikke gå rundt og vær sint og bitter. «Foreldrene mine var egoistiske», sier Daniel, som er sitert tidligere. «De tenkte egentlig ikke på oss og hvordan det de gjorde, virket inn på oss.» Daniels følelser er forståelige, og det kan kanskje være noe i det han sier. Men hva vil du svare på de spørsmålene som står nedenfor? Skriv svarene på den linjen som er satt av til det.

Hvilke negative følger kunne det få for Daniel hvis han ikke sluttet å være sint og bitter? (Les Ordspråkene 29:22.) ․․․․․

Hvorfor kan det være bra for Daniel å prøve å tilgi foreldrene sine selv om det de har gjort, har gått ut over ham, og selv om det ikke vil være så lett? (Les Efeserne 4:31, 32.) ․․․․․

Hvordan kan den grunnleggende sannheten i Romerne 3:23 hjelpe Daniel til å ha et realistisk syn på foreldrene sine? ․․․․․

Unngå å gjøre noe som vil skade deg. «Jeg var ulykkelig og deprimert etter at foreldrene mine ble skilt», sier Denny. «Jeg begynte å få problemer på skolen, og ett år strøk jeg.  Etter det . . . ble jeg klassens klovn og kom opp i mange slåsskamper.»

Hva tror du Denny prøvde å oppnå ved å bli klassens klovn? ․․․․․

Hva kan grunnen ha vært til at han kom opp i mange slåsskamper? ․․․․․

Hvis du har hatt lyst til å straffe foreldrene dine ved å oppføre deg dårlig, hvordan kan da prinsippet i Galaterne 6:7  hjelpe deg til å se tingene i det rette perspektiv? ․․․․․

Hva du kan vente deg framover

Det kan ta uker eller måneder før en fysisk skade, for eksempel et brudd, er blitt helt bra. På lignende måte tar det tid å bli kvitt følelsesmessige sår. Noen fagfolk mener at den verste tiden i forbindelse med en skilsmisse er over i løpet av tre år. Det kan virke lenge, men husk at det er mye som må falle på plass før alt kan stabilisere seg.

Én ting er at rutinene i hjemmet kan ha blitt forstyrret på grunn av skilsmissen, og at man derfor må komme inn i nye rutiner. Det vil også ta tid før foreldrene dine har kommet seg følelsesmessig sett. Først da kan de kanskje gi deg den støtten du trenger. Men når livet etter hvert stabiliserer seg, vil du begynne å føle deg som før igjen.

LES MER OM DETTE EMNET I BIND 2, KAPITTEL 25

I NESTE KAPITTEL

Synes du det er vanskelig at en av foreldrene dine har giftet seg på nytt? Hvordan kan du takle det?

NØKKELSKRIFTSTED

«Det er . . . en tid til å helbrede.» – Forkynneren 3:1, 3.

TIPS

Hvis foreldrene dine er blitt skilt, har den ene eller mest sannsynlig begge gjort feil. Se om du kan identifisere disse feilene, slik at du kan unngå å gjøre de samme feilene hvis du velger å gifte deg. – Ordspråkene 27:12.

VISSTE DU . . . ?

Selv om foreldrene dine ikke har hatt et så godt ekteskap, kan du få et godt ekteskap.

HANDLINGSPLAN!

Jeg kan snakke om det jeg er redd for, med (skriv navnet på en moden person som du kunne tenke deg å snakke med) ․․․․․

Hvis jeg får lyst til å straffe foreldrene mine ved å oppføre meg dårlig, kan jeg beherske meg hvis jeg gjør dette: ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor nøler kanskje foreldrene dine med å snakke med deg om skilsmissen?

● Hvorfor er det viktig å huske at skilsmissen er en konflikt mellom foreldrene dine, ikke mellom dem og deg?

[Uthevet tekst på side 32]

«Etter at moren min hadde reist fra oss, var jeg deprimert og gråt hver dag. Men jeg bad ofte, holdt meg opptatt med å hjelpe andre og fortsatte å ha mye kontakt med modne venner. Jeg føler at det var slik Jehova Gud hjalp meg til å takle situasjonen.» – Natalie

[Bilde på side 33]

Det å komme over foreldrenes skilsmisse er som å bli bra igjen etter et armbrudd – det er en vond prosess, men du vil få det bra igjen