Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er jeg klar til å flytte hjemmefra?

Er jeg klar til å flytte hjemmefra?

 KAPITTEL 7

Er jeg klar til å flytte hjemmefra?

«Av og til føler jeg at andre ser ned på meg fordi jeg er 19 år og fortsatt bor hjemme – som om jeg ikke er voksen før jeg bor for meg selv.» – Katie.

«Jeg er nesten 20 år, og jeg er så lei av at jeg ikke får bestemme over mitt eget liv. Jeg har tenkt på å flytte hjemmefra.» – Fiona.

LENGE før du er klar til å flytte hjemmefra, begynner du kanskje å ønske deg større frihet. Det er helt normalt. Som det sies i kapittel 3, var det jo egentlig Guds hensikt at ungdommer skulle vokse opp og etter hvert «forlate sin far og sin mor» og stifte egen familie. (1. Mosebok 2:23, 24; Markus 10:7, 8) Men hvordan kan du vite når du virkelig er klar til å flytte? Tenk over tre viktige spørsmål som du må ta stilling til. Det første er . . .

 Hva er motivene mine?

Se på listen som står her. Nummerer grunnene til at du vil flytte hjemmefra, etter hvor viktige de er.

․․․․․ Slippe unna problemer hjemme

․․․․․ Få større frihet

․․․․․ Bli mer akseptert av vennene mine

․․․․․ Hjelpe en venn som trenger noen å bo sammen med

․․․․․ Være med på frivillig arbeid et annet sted

․․․․․ Få mer erfaring

․․․․․ Gjøre det lettere for foreldrene mine økonomisk

․․․․․ Annet ․․․․․

Det er ikke nødvendigvis noe galt med de grunnene som er nevnt her. Men spørsmålet er: Hva er motivet ditt? Hvis du for eksempel flytter bare for å slippe unna reglene hjemme, kommer du sannsynligvis til å få deg en overraskelse.

Danielle, som flyttet hjemmefra for en periode da hun var 20 år, lærte mye av det. Hun sier: «Ingen av oss kommer utenom visse regler. Når du bor for deg selv, vil arbeidstiden din eller det at du har dårlig råd, begrense det du kan gjøre.» Carmen, som flyttet til et annet land for å bli der et halvt år, sier: «Jeg syntes det var en god erfaring, men jeg følte ofte at jeg ikke hadde noe fritid. Jeg måtte hele tiden få gjort det vanlige husarbeidet – vaske leiligheten, reparere ting, luke ugress, vaske klær, gå over gulvene, og så videre.»

Ikke la andre få deg til å ta en forhastet avgjørelse. (Ordspråkene 29:20) Selv om du har gode grunner til å flytte hjemmefra og de beste intensjoner, er ikke det nok. Du må kunne ta vare på deg selv. Det fører oss over til det andre spørsmålet . . .

Er jeg forberedt?

Det å flytte for seg selv er som å dra på fottur i ukjent terreng. Ville du legge ut på en tur i slikt terreng uten at du visste  hvordan du skulle sette opp et telt, tenne et bål, lage mat eller lese et kart? Sannsynligvis ikke! Det er likevel mange unge som flytter hjemmefra uten å ha den erfaringen som trengs for at de skal kunne bo for seg selv.

Den vise kong Salomo sa at «den kloke gir akt på sine skritt». (Ordspråkene 14:15) Noe som kan hjelpe deg til å avgjøre om du er klar til å flytte for deg selv, er å tenke over de neste underoverskriftene. Sett en ved det du allerede kan, og et X ved det du trenger å jobbe med.

Å styre penger: «Jeg har aldri måttet betale noen ting selv», sier Serena på 19 år. «Jeg er redd for å flytte hjemmefra og måtte planlegge økonomien min.» Hvordan kan du lære å styre penger?

Et bibelsk ordspråk sier: «Den vise lytter og tar imot mer undervisning.» (Ordspråkene 1:5) Så hvorfor ikke spørre foreldrene dine om hvor mye en person må regne med å bruke hver måned på husleie og mat og på bil eller annen transport? La så foreldrene dine lære deg hvordan du skal planlegge økonomien og betale regningene. *

Praktiske oppgaver: Brian, på 17 år, sier at det han gruer seg mest til ved å flytte hjemmefra, er å  måtte vaske klærne sine selv. Hvordan kan du vite om du er godt nok forberedt til å klare deg selv? Aron, som er 20 år, kommer med dette forslaget: «Prøv i en uke å leve som om du bodde for deg selv. Lag alle måltidene dine, kjøp inn det du trenger til dem, og betal med penger du selv har tjent. Vask og stryk de klærne du skal bruke. Rydd og gjør rent etter deg. Og prøv å komme deg dit du skal, uten at noen henter eller kjører deg.» Hvis du følger dette forslaget, vil det føre til to ting: Du vil (1) få mange nyttige erfaringer og (2) sette større pris på det foreldrene dine gjør.

Sosiale ferdigheter: Kommer du godt overens med foreldrene og søsknene dine? Hvis ikke, kan det være at du mener at det å bo sammen med en venn eller en venninne, vil gjøre livet lettere. Men tenk på det Eve på 18 år sier: «To venninner av meg flyttet inn sammen. De var bestevenninner før de begynte å dele leilighet, men de klarte bare ikke å bo sammen. Den ene var et ordensmenneske, og den andre var en rotekopp. Den ene var opptatt av åndelige ting, mens den andre var mindre opptatt av slike ting. Det fungerte rett og slett ikke!»

Hva er løsningen? Erin, som også er 18 år, sier: «Du kan lære mye om det å komme overens  med andre mens du bor hjemme. Du lærer å løse problemer og å strekke deg langt. Jeg har lagt merke til at de som flytter hjemmefra for å slippe unna uoverensstemmelser med foreldrene, lærer å flykte fra konflikter, ikke å løse dem.»

Egne åndelige rutiner: Noen flytter hjemmefra fordi de vil komme bort fra foreldrenes åndelige rutiner. Andre er fast bestemt på å fortsette å ha et godt personlig program for bibelstudium og det som ellers har med deres forhold til Gud å gjøre, men snart kommer de ut av de gode vanene. Hvordan kan du unngå ’å lide skipbrudd på din tro’? * – 1. Timoteus 1:19.

Jehova Gud ønsker at vi alle sammen skal ’prøve for oss selv’ hva vi tror på. (Romerne 12:1, 2) Innarbeid gode personlige rutiner for bibelstudium og andre åndelige aktiviteter, og hold deg så til dem. Du kan kanskje skrive opp de åndelige rutinene dine på en kalender og se om du kan følge dem i en måned uten at foreldrene dine må minne deg om det.

Det tredje spørsmålet du til slutt må stille deg, er . . .

Hva vil jeg?

Har du lyst til å flytte hjemmefra for å flykte fra problemer? Eller vil du frigjøre deg fra foreldrenes myndighet? I så fall fokuserer du på det du drar bort fra, ikke på det du går til. Det  er som å forsøke å kjøre bil mens du bare ser i bakspeilet – du er så opptatt av det du beveger deg bort fra, at du er blind for det som ligger foran deg. Hva kan du lære av det? Ikke bare konsentrer deg om det du legger bak deg når du flytter hjemmefra – rett blikket framover mot et verdifullt mål.

Noen unge voksne blant Jehovas vitner har flyttet for å forkynne andre steder i sitt eget land eller til og med i et annet land. Andre flytter for å hjelpe til med å bygge møtelokaler eller for å arbeide ved et av Jehovas vitners avdelingskontorer. Andre igjen mener at de bør bo for seg selv en stund før de gifter seg. *

Uansett hva målet ditt er, så tenk grundig igjennom det du har tenkt å gjøre. «Den flittiges planer fører visselig til fordeler», sier et bibelsk ordspråk, «men enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» (Ordspråkene 21:5) Hør på det foreldrene dine sier. (Ordspråkene 23:22) Be til Gud om saken. Og når du skal bestemme deg, bør du tenke over de bibelske prinsippene vi har drøftet her.

Spørsmålet er i virkeligheten ikke om du er klar til å flytte hjemmefra, men om du er forberedt på å klare deg selv. Hvis svaret på det siste spørsmålet er ja, kan det godt være at du er klar til å flytte hjemmefra.

[Fotnoter]

^ avsn. 23 Du kan lese mer om dette i bind 2, kapittel 19.

^ avsn. 27 Du kan lese mer om dette i bind 2, kapitlene 34 og 35.

^ avsn. 32 I noen kulturer er det vanlig at barna, spesielt døtre, bor hjemme til de gifter seg. Bibelen gir ingen spesiell veiledning når det gjelder dette.

NØKKELSKRIFTSTED

«En mann [skal] forlate sin far og sin mor.» – Matteus 19:5.

TIPS

I en periode kan du betale alle utgifter til mat, husleie og andre ting som foreldrene dine betaler for deg. Hvis du ikke klarer eller ikke er villig til å betale for deg mens du bor hjemme, vil du være dårlig forberedt på å flytte for deg selv.

VISSTE DU . . . ?

Det motivet du har for å flytte hjemmefra, kan ha mye å si for hvor bra du kommer til å få det når du gjør det.

HANDLINGSPLAN!

Det målet jeg har lyst til å nå ved å flytte hjemmefra, er ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Hvorfor kan det være bra for deg å bli boende hjemme en stund, selv om forholdene i familien er vanskelige?

● Hvordan kan du mens du bor hjemme, være til hjelp for familien din, samtidig som du forbereder deg på å kunne bo for deg selv?

[Uthevet tekst på side 52]

«Det er normalt å ønske å være selvstendig. Men hvis motivet for å flytte hjemmefra bare er å komme bort fra regler, viser det at du egentlig ikke er klar til å flytte.» – Aron

[Bilde på sidene 50 og 51]

Det å flytte hjemmefra er som å dra på fottur i ukjent terreng – før du legger ut på en slik tur, er det visse ting du bør lære deg