Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan jeg nå målene mine?

Hvordan kan jeg nå målene mine?

 KAPITTEL 39

Hvordan kan jeg nå målene mine?

Hva skulle du ønske deg av det som står her?

□ Større selvtillit

□ Flere venner

□ Større lykke

DU KAN faktisk få alt dette! Hvordan? Ved å sette deg mål og nå dem. Tenk over dette:

Større selvtillit. Når du setter deg små mål og når dem, vil du få den selvtilliten du trenger for å sette deg større mål. Du vil også føle deg mer sikker når du møter utfordringer i hverdagen – for eksempel den utfordringen det er å stå imot gruppepress.

Flere venner. Andre liker å være sammen med slike som setter seg rimelige mål – som vet hva de vil, og som er villige til å jobbe for det.

Større lykke. Én ting er sikkert: Det er ikke akkurat morsomt å kjede seg eller å vente på at det skal skje noe i livet. Men når du setter deg mål og når dem, føler du at du presterer noe. Er du klar til å gå i gang? De neste sidene vil være til hjelp for deg! *

 ✔ 1 DEFINER

1. Prøv å komme på mål du kan sette deg. Ha det gøy når du gjør dette! Ikke analyser – bare skriv ned alle de ideene du har. Se om du kan komme på i hvert fall 10 mulige mål.

2. Vurder ideene. Hvilke virker mest spennende? Mest utfordrende? Hvilke mål ville du bli spesielt stolt over å nå? Husk at det er lettere å nå et mål som betyr mye for deg.

3. Prioriter. Nummerer målene i den rekkefølgen du har lyst til å nå dem.

 ✔ 2 PLANLEGG

For hvert av de målene du har valgt, så gjør dette:

Skriv opp målet.

 Lære arabisk for å forkynne for innvandrere

Sett en tidsfrist. Et mål uten en tidsfrist er jo egentlig bare en drøm!

1. juli

Planlegg hva du må gjøre.

Hva jeg må gjøre

1. Få tak i en ordbok.

2. Lære ti nye ord hver uke.

3. Høre på andre som snakker arabisk.

4. Be noen om hjelp til å sjekke grammatikken og uttalen.

Forutse hindringer. Tenk så på hvordan du kan overvinne dem.

Mulige hindringer

Ingen i nærheten snakker arabisk.

Bestem deg. Lov deg selv at du skal gjøre ditt beste for å nå dette målet. Skriv så under og sett dato på arket.

Hvordan jeg kan overvinne dem

Laste ned lydopptak på arabisk fra www.jw.org.

․․․․․ ․․․․․

Underskrift Dato

 ✔ 3 GÅ I GANG!

Begynn straks. Spør deg selv: «Hva kan jeg gjøre i dag for å starte på veien mot målet mitt?» Du har sikkert ikke hver eneste detalj klart for deg, men la ikke det hindre deg i å komme i gang. Bibelen sier: «Den som bare følger med på vinden, kommer ikke til å så, den som bare ser på skyene, kommer ikke til å høste.» (Forkynneren 11:4, Bibelen – Guds Ord [2007]) Tenk på noe du kan gjøre i dag – selv om det er en liten ting – og gjør det.

Repeter målene dine hver dag. Minn deg selv om hvorfor hvert enkelt mål er viktig for deg. Følg med på framgangen ved å sette en ✔ (eller skrive datoen) ved siden av hvert punkt du har satt opp, etter hvert som du blir ferdig med det.

Bruk fantasien. Tenk framover og se for deg at du har nådd målet ditt. Kjenn hvor godt det er å ha klart det. Du kan så tenke over de forskjellige punktene og se hvert av dem for deg. Se til slutt for deg at du gjør deg ferdig med et og et punkt, og forestill deg hvor godt det vil føles når du er i mål. Sett så i gang!

[Fotnote]

^ avsn. 10 Disse forslagene dreier seg om kortsiktige mål, men prinsippene gjelder også langsiktige mål.

NØKKELSKRIFTSTED

«Den flittiges planer fører visselig til fordeler.» – Ordspråkene 21:5.

TIPS

Du er ikke nødt til å følge en plan til punkt og prikke. Vær fleksibel og gjør justeringer på veien mot målet.

VISSTE DU . . . ?

Jo større målet er, jo mer fornøyd vil du føle deg når du har nådd det!

HVA MENER DU?

● Kan man ha for mange mål på én gang? – Filipperne 1:10.

● Betyr det at du setter deg mål, at du må planlegge hvert eneste minutt av livet ditt? – Filipperne 4:5.

[Uthevet tekst på side 283]

«Det er lett å bli nedfor når du ikke har noe å fokusere på eller glede deg til. Men når du setter deg mål og når dem, blir du fornøyd med deg selv.» – Reed

[Ramme/bilde på side 283]

Eksempler på mål

Vennskap Bli venn med en som ikke er på min alder. Gjenoppta kontakten med en venn.

Helse Trene minst 90 minutter hver uke. Få åtte timer med søvn hver natt.

Skole Få bedre mattekarakterer. Stå for det som er riktig når andre vil få meg til å gjøre noe galt.

Åndelighet Lese i Bibelen 15 minutter hver dag. Snakke med en i klassen i løpet av denne uken om det jeg tror på.

[Bilde på sidene 284 og 285]

Mål er som arkitekttegninger – det krever arbeid hvis det skal bli noe konkret ut av dem