Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor ikke bare gjøre slutt på alt?

Hvorfor ikke bare gjøre slutt på alt?

 KAPITTEL 14

Hvorfor ikke bare gjøre slutt på alt?

 «FOR meg er det bedre å være død enn å være i live.» Hvem sa dette? En som ikke trodde på Gud? En som hadde forlatt Gud? En som Gud hadde forlatt? Nei, disse ordene ble uttalt av Jona, en mann som hadde sterk tro på Gud, men som var veldig langt nede. – Jona 4:3, Today’s English Version.

Bibelen sier ikke at Jona hadde tenkt å ta sitt eget liv. Men hans fortvilte bønn forteller oss noe det er viktig å være klar over – selv en tjener for Gud kan fra tid til annen bli overveldet av vonde følelser. – Salme 34:19.

Noen unge føler en så intens smerte at de ikke ser noen grunn til å fortsette å leve. De føler det kanskje som Laura på 16 år, som sier: «I flere år har jeg hatt den ene depresjonen etter den andre. Jeg tenker ofte på å ta mitt eget liv.» Hva kan du gjøre hvis du kjenner en som har sagt at han eller hun vil gjøre slutt på alt – eller hvis du selv har hatt slike tanker? La oss se nærmere på hvorfor slike tanker i det hele tatt oppstår.

Årsaker til fortvilelsen

Hvorfor skulle noen tenke på å ta sitt eget liv? Det kan være flere faktorer inne i bildet. Én ting er at vi lever i «kritiske tider», som er «vanskelige å mestre», og mange ungdommer er veldig følsomme for påkjenninger. (2. Timoteus 3:1) En annen ting er at menneskelig ufullkommenhet kan få noen til å dvele ved negative tanker om seg selv og sine omgivelser. (Romerne 7:22–24) Noen ganger skyldes slike tanker at de har vært utsatt for overgrep. I andre tilfeller kan det dreie seg om helseproblemer. I ett land er det blitt anslått at over 90 prosent av dem som har tatt sitt eget liv, har hatt en eller annen psykisk lidelse. *

Det er ingen som blir spart for motgang. Som Bibelen sier, er det slik at «hele skapningen fortsetter å sukke sammen  og være i smerte sammen». (Romerne 8:22) Det innbefatter også de unge. Det kan faktisk gå sterkt inn på unge mennesker å oppleve slike negative ting som:

En slektning, en venn eller et kjæledyr dør

Konflikter i familien

Dårlige resultater på skolen

Det blir slutt med kjæresten

Mishandling (deriblant fysisk mishandling eller seksuelt misbruk)

Nesten alle ungdommer vil nok før eller senere komme til å oppleve en eller flere av disse situasjonene. Hvorfor er ikke  alle like godt rustet til å takle slike ting? Fagfolk sier at ungdommer som vil gi opp, føler seg fullstendig hjelpeløse og ikke ser noen løsning. Med andre ord: Slike ungdommer ser ikke noe lys i enden av tunnelen. De ønsker egentlig ikke å – det de ønsker, er å få slutt på smerten.

Ingen utvei?

Det kan være at du kjenner en som ønsker å få slutt på smerten – en som ønsker det så sterkt at han eller hun har snakket om å gjøre slutt på livet. Hva kan du i så fall gjøre?

Hvis du har en venn som er dypt ulykkelig og ønsker å dø, må du innstendig oppfordre ham eller henne til å søke hjelp. Uansett hva vennen din mener, bør du så snakke med en voksen som kan gjøre noe med saken. Ikke vær redd for at vennskapet skal bli ødelagt. Det at du sier fra til noen om dette, kan føre til at livet til vennen din blir reddet!

Men hva om det er du selv som tenker på å gjøre slutt på det hele? Ikke hold følelsene dine for deg selv. Snakk med noen – en av foreldrene dine, en venn eller en annen som bryr seg om deg, og som vil høre på bekymringene dine og ta deg alvorlig. Du har ingenting å tape, men alt å vinne på å snakke med noen om problemene dine. *

Problemene dine vil naturligvis ikke forsvinne bare fordi du snakker ut om dem. Men støtten fra en du har tillit til, kan være akkurat det du trenger for å se situasjonen i det rette perspektiv. Det kan til og med hjelpe deg til å finne fram til noen praktiske løsninger.

Tingene forandrer seg

Når du har det vanskelig, må du huske dette: Uansett  hvor håpløs situasjonen kan virke, vil den med tiden forandre seg. På et tidspunkt kunne salmisten David, som hadde opplevd mye motgang, si til Gud i bønn: «Du har forandret min sorg til dans for meg.» – Salme 30:11.

Det er klart at David ikke forventet at hver dag skulle være en dans på roser. Han visste av erfaring at det går opp og ned her i livet. Har du lagt merke til at det er slik med dine problemer? Noen problemer kan virke overveldende, i hvert fall i øyeblikket. Men vær tålmodig! Tingene forandrer seg, ofte til det bedre. Noen ganger kan det være at problemene løser seg på måter du ikke hadde ventet. Andre ganger oppdager du kanskje en måte å mestre situasjonen på som du ikke hadde tenkt på. Poenget er at problemer og vanskeligheter ikke vil vare i all evighet. – 2. Korinter 4:17.

Bønn er viktig

Den viktigste formen for kommunikasjon er bønn. Du kan be slik David gjorde:  «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Gransk meg og kjenn mine foruroligende tanker, og se om det er en smertefull vei i meg, og led meg på den uavgrensede tids vei.» – Salme 139:23, 24.

Bønn er ikke bare en slags terapi. Når du ber, kommuniserer du med din himmelske Far, som ønsker at du skal ’utøse ditt hjerte’ for ham. (Salme 62:8) Tenk over disse grunnleggende sannhetene om Gud:

Han har kjennskap til de forholdene som er med på å gjøre deg fortvilet. – Salme 103:14.

Han kjenner deg bedre enn du selv gjør. – 1. Johannes 3:20.

’Han har omsorg for deg.’ – 1. Peter 5:7.

I sin nye verden skal Gud «tørke bort hver tåre» fra dine øyne. – Åpenbaringen 21:4.

 Når problemet har med sykdom å gjøre

Som nevnt er selvmordstanker ofte knyttet til sykdom. Hvis det er slik i ditt tilfelle, må du ikke være flau over å søke hjelp. Jesus sa at de som er syke, trenger lege. (Matteus 9:12) Det er godt å vite at mange tilstander kan behandles. Og behandling kan hjelpe deg til å føle deg mye bedre! *

Bibelen kommer med et løfte som virkelig er til trøst – i Guds nye verden skal «ingen innbygger . . . si: ’Jeg er syk’». (Jesaja 33:24) Gud sier om den tiden: «De tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet.» (Jesaja 65:17) I mellomtiden bør du gjøre ditt beste for å mestre livets utfordringer, i tillit til at når Guds tid er inne, vil depresjon være noe som hører fortiden til. – Åpenbaringen 21:1–4.

LES MER OM DETTE EMNET I BIND 2, KAPITTEL 9

I NESTE KAPITTEL

Foreldrene dine vil vite alt som skjer i livet ditt – til og med noen ting som du har lyst til å holde for deg selv. Kan du noen gang klare å få litt privatliv?

[Fotnoter]

^ avsn. 7 Det er imidlertid viktig å være klar over at de fleste unge som har en psykisk lidelse, ikke begår selvmord.

^ avsn. 18 I Jehovas vitners menigheter kan de som er fortvilet, dessuten søke hjelp hos kristne eldste. – Jakob 5:14, 15.

^ avsn. 31 Flere opplysninger finnes i kapittel 13 i denne boken.

NØKKELSKRIFTSTED

«La . . . deres anmodninger bli gjort kjent for Gud . . . og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner.» – Filipperne 4:6, 7.

TIPS

Når du føler deg nedtrykt, så gå en tur i raskt tempo. Det at du kommer deg ut og er fysisk aktiv, kan gi deg en følelse av ro og velvære.

VISSTE DU . . . ?

Et selvmord rammer ikke bare dem som tar sitt eget liv, men også deres nærmeste.

HANDLINGSPLAN!

Hvis jeg føler at jeg ikke er noe verd, og at ingen er glad i meg, skal jeg snakke med (skriv navnet på en person du kan betro deg til) ․․․․․

En god ting i livet som jeg kan være takknemlig for, er ․․․․․

Hva jeg vil spørre moren og/eller faren min om i forbindelse med dette: ․․․․․

HVA MENER DU?

● Selv alvorlige problemer er bare midlertidige. Hvordan kan det at du tenker over det, være til hjelp for deg?

● Hvordan kan man si at en som tar sitt eget liv, overfører sine egne problemer til andre?

[Uthevet tekst på side 104]

«Noen ganger var jeg så deprimert at jeg bare hadde lyst til å dø. Men nå har jeg kontroll over livet mitt igjen, takket være at jeg fortsetter å be til Gud, og at jeg får behandling.» – Heidi

[Ramme på side 100]

Hvis du føler at du ikke klarer mer

Til og med noen trofaste menn og kvinner som er omtalt i Bibelen, følte seg av og til overveldet av de problemene de møtte i livet. Tenk på noen eksempler.

Rebekka: «Hvis det er slik, hvorfor er jeg da i live?» – 1. Mosebok 25:22.

Moses: «[Jeg] ber . . . deg heller drepe meg, . . . og la meg ikke se på min ulykke.» – 4. Mosebok 11:15.

Elia: «Ta . . . min sjel bort, Jehova, for jeg er ikke bedre enn mine forfedre.» – 1. Kongebok 19:4.

Job: «Å, om du ville gjemme meg i Sjeol, . . . om du ville sette en tidsfrist for meg og huske på meg!» – Job 14:13.

I hvert av disse tilfellene forandret situasjonen seg med tiden til det bedre – og det på en måte som han eller hun ikke kunne ha visst på forhånd. Du kan være sikker på at du kan oppleve det samme!

[Bilde på side 102]

Følelser av fortvilelse er som mørke skyer – etter hvert kommer de til å forsvinne