Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

Hvilke utfordringer møtte Herodes da han bygde om templet i Jerusalem?

Salomo hadde bygd templet i Jerusalem på en høyde, med støttemurer på øst- og vestsiden av høyden for å lage jevne platåer rundt den hellige bygningen. Herodes ville ha et tempel som var mer storslått enn Salomos, så han gikk i gang med å bygge om og utvide det eksisterende templet.

Herodes’ ingeniører utvidet det flate området nord for templet for å gjøre platåene der større. Mot sør ble platåene utvidet med 32 meter. For å få til dette ble det laget flere hvelvinger i stein og en tykk støttemur. Noen steder var denne muren 50 meter høy.

Herodes prøvde å ikke støte jødene eller forstyrre tempeltjenesten og ofringene. Den jødiske historikeren Josefus sier at Herodes til og med lærte opp jødiske prester som steinhoggere og snekkere, slik at ingen uautoriserte arbeidere skulle komme inn på de hellige områdene.

Herodes levde ikke lenge nok til å fullføre prosjektet. I år 30 evt. hadde byggingen pågått i 46 år. (Johannes 2:20) Arbeidet ble fullført av Herodes’ oldebarn, Agrippa II, i midten av det første århundre.

Hvorfor trodde innbyggerne på Malta at apostelen Paulus var en morder?

Rettferdighetens gudinne slår urettferdighetens gudinne

Noen av innbyggerne på Malta kan ha vært påvirket av gresk religion. Tenk over noe Apostlenes gjerninger forteller skjedde da Paulus led skipbrudd på Malta. Da han la en bunt med kvister på et bål som var blitt tent for at de skipbrudne skulle holde varmen, bet en hoggorm seg fast i hånden hans. Da de som bodde på øya, så det, sa de: «Denne mannen er sikkert en morder, og selv om han kom seg i sikkerhet fra havet, har den hevnende rettferdighet ikke gitt ham lov til å fortsette å leve.» – Apostlenes gjerninger 28:4.

«Hevnende rettferdighet» er her en oversettelse av det greske ordet «dịke». Ordet kan bety rettferdighet i abstrakt forstand. Men i gresk mytologi var Dike navnet på rettferdighetens gudinne. Man trodde at hun fulgte med på hva menneskene gjorde, og at hun fortalte Zevs om urettferdige ting som var holdt skjult, slik at de skyldige kunne bli straffet. Ifølge en kilde kan derfor innbyggerne på Malta ha tenkt: «Selv om Paulus overlevde skipbruddet, er han en merket mann som gudinnen Dike nå har innhentet ... ved hjelp av hoggormen.» Men de forandret mening da de så at Paulus var uskadd.