Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Svar på bibelske spørsmål

Svar på bibelske spørsmål

Er det mulig å få slutt på fattigdom?

Hvordan skal Gud få slutt på fattigdom? – Matteus 6:9, 10.

Hvert år dør millioner av mennesker av feilernæring og sykdom som følge av ekstrem fattigdom. Selv om mange er velstående, lever store deler av verden fortsatt i ekstrem fattigdom. Bibelen viser at fattigdom har vært et vedvarende problem. – Les Johannes 12:8.

Det trengs det en verdensregjering for å få slutt på fattigdom. En slik regjering måtte ha makt til både å fordele verdens ressurser rettferdig og gjøre slutt på krig, for i mange tilfeller er det krig som er årsak til fattigdom. Gud har lovt å danne en slik verdensregjering. – Les Daniel 2:44.

Hvem kan få slutt på fattigdom?

Gud har utnevnt sin Sønn, Jesus, til å herske over menneskeheten. (Salme 2:4–8) Jesus skal utfri de fattige og gjøre slutt på undertrykkelse og vold. – Les Salme 72:8, 12–14.

Som «Fredsfyrste» skal Jesus skape fred og sikkerhet over hele verden. Da skal alle på jorden få sitt eget hjem og ha et givende arbeid og mer enn nok å spise. – Les Jesaja 9:6, 7; 65:21–23.