Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 GODE RÅD I GAMMEL VISDOM

Tilgi villig

Tilgi villig

BIBELSK PRINSIPP: «Fortsett å ... tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen. Liksom Jehova villig har tilgitt dere, slik skal også dere gjøre.» – Kolosserne 3:13.

Hva betyr det? I Bibelen blir synd sammenlignet med gjeld og det å tilgi med å ettergi gjelden. (Lukas 11:4) Et oppslagsverk sier at det greske ordet som blir oversatt med «å tilgi» i Bibelen, betyr «å avskrive, eller ettergi, en gjeld ved ikke å kreve den innfridd». Så når vi velger å tilgi en som har gjort oss noe, krever vi ikke lenger noe fra hans side. At vi tilgir villig, betyr ikke at vi godkjenner det som har skjedd, eller bagatelliserer skaden. Det betyr bare at vi bestemmer oss for ikke å bære nag, selv om vi kunne ha gode grunner til å «komme med klagemål».

Er det et godt råd i dag? Alle er ufullkomne og synder. (Romerne 3:23) Det er derfor fornuftig å tilgi andre, for før eller siden trenger vi at andre tilgir oss. Dessuten hjelper vi oss selv når vi tilgir andre. Hvordan?

Hvis vi går rundt og er sinte og bitre og ikke vil tilgi, skader vi oss selv. Slike negative følelser kan ta fra oss gleden, begrense livet vårt og gjøre oss ulykkelige. De kan også utgjøre en alvorlig helsefare. I en artikkel av dr. Yoichi Chida og psykologiprofessor Andrew Steptoe i et medisinsk tidsskrift stod det: «Nyere undersøkelser tyder på at det er en skadelig sammenheng mellom sinne og fiendtlighet og CHD [hjerte- og karsykdom].» – Journal of the American College of Cardiology.

Tenk over de positive sidene ved det å tilgi. Når vi villig tilgir andre, styrker vi enheten og freden, og på den måten tar vi vare på vennskap. Og noe som er enda viktigere: Vi viser at vi etterligner Gud, som villig tilgir angrende syndere og venter at vi skal gjøre det samme. – Markus 11:25; Efeserne 4:32; 5:1.