Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan vi virkelig finne Gud?

Kan vi virkelig finne Gud?

«Gud er uforståelig.» – Filon fra Alexandria, filosof i det første århundre.

‘Gud er ikke langt borte fra en eneste av oss.’ – Saulus fra Tarsus i en tale til filosofer i Aten i det første århundre.

HVILKEN av disse uttalelsene uttrykker det du mener? Mange finner oppmuntring i ordene til Saulus fra Tarsus, også kjent som apostelen Paulus. (Apostlenes gjerninger 17:26, 27) Og Bibelen kommer med flere slike forsikringer. I en bønn kom Jesus for eksempel med en varm forsikring om at hans etterfølgere kan lære Gud å kjenne og bli velsignet av ham. – Johannes 17:3.

Men Filon, og andre filosofer med ham, så annerledes på det. De hevdet at det er umulig å lære Gud å kjenne, fordi vi simpelthen ikke kan forstå ham. Hva er det som er riktig?

Bibelen legger ikke skjul på at det er visse ting som det er vanskelig for oss mennesker å forstå når det gjelder Gud. Lengden av Skaperens eksistens, hans uovertrufne sinn og dybden av hans visdom kan ikke måles eller forstås. Dette er ting som er over vår fatteevne. Men disse sidene ved Gud er ikke til hinder for at vi kan lære ham å kjenne. Det at vi tenker grundig over dem, kan faktisk hjelpe oss til å nærme oss Gud. (Jakob 4:8) La oss se på noen eksempler på ting vi ikke kan forstå. Deretter skal vi se på sider ved Gud som vi kan forstå.

 Hva er det vi ikke kan forstå?

GUDS EVIGE EKSISTENS: Bibelen lærer at Gud er «fra evighet til evighet». (Salme 90:2, fotnote) Gud har med andre ord ingen begynnelse og ingen ende. «Tallet på hans år er uransakelig» fra et menneskelig synspunkt. – Job 36:26.

Hva det betyr for deg: Gud lover dem som virkelig lærer ham å kjenne, evig liv. (Johannes 17:3) Hvor pålitelig ville et slikt løfte være hvis Gud selv ikke levde evig? Bare «evighetens Konge» kan oppfylle et slikt løfte. – 1. Timoteus 1:17.

GUDS SINN: Bibelen sier om Gud: «Uransakelig er hans forstand», for hans tanker er så mye høyere enn våre. (Jesaja 40:28; 55:9) Den stiller med rette dette retoriske spørsmålet: «Hvem har forstått Herrens sinn, så han kan undervise ham?» – 1. Korinter 2:16, English Standard Version.

Hva det betyr for deg: Gud kan lytte til millioner av bønner samtidig. (Salme 65:2) Han ser til og med hver eneste spurv som faller til jorden. Vil det noen gang bli for mye for Gud, slik at han ikke legger merke til deg eller ikke hører bønnene dine? Nei. Hans sinn har ingen begrensninger. Og hva mer er, du «er mer verd enn mange spurver» for ham. – Matteus 10:29, 31.

GUDS VEIER: Det står i Bibelen at menneskene «aldri kan utgrunne det verk som den sanne Gud har dannet, fra begynnelsen til enden». (Forkynneren 3:11) Vi kommer derfor aldri til å vite alt om Gud. Bibelen sier at Guds veier er «usporlige». Vi kan aldri fatte den visdommen de rommer. (Romerne 11:33) Men Gud er villig til å åpenbare sine veier for dem som ønsker å gjøre hans vilje. – Amos 3:7.

Lengden av Skaperens eksistens, hans uovertrufne sinn og dybden av hans visdom kan ikke måles eller forstås

Hva det betyr for deg: Hvis du leser og studerer Bibelen, vil du alltid fortsette å lære nye ting om Gud og hans veier. Det betyr at vi i all evighet kan fortsette å komme nærmere vår himmelske Far.

Hva vi kan vite

Det at det er visse sider ved Gud som vi ikke kan forstå fullt ut, betyr ikke at vi ikke kan lære ham å kjenne i det hele tatt. Bibelen inneholder en mengde opplysninger som hjelper oss til å lære Gud bedre å kjenne. Tenk over noen eksempler:

GUDS NAVN: Bibelen lærer at Gud har gitt seg selv et navn. Han sier: «Jeg er Jehova. Det er mitt navn.» Guds navn forekommer over 7000 ganger i Bibelen, flere ganger enn noe annet navn. * – Jesaja 42:8.

Hva det betyr for deg: Jesus sa i bønnen Fadervår: «Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget.» (Matteus 6:9) Bruker du Guds navn når du ber? Jehova er villig til å frelse alle som viser den rette respekt for navnet hans. – Romerne 10:13.

GUDS BOLIG: Bibelen lærer at det finnes to slags ‘regioner’ – en åndeverden, hvor åndeskapninger med åndelige legemer holder til, og en fysisk verden, som består av jorden og universet. (Johannes 8:23; 1. Korinter 15:44) I Bibelen blir ordet «himlene» ofte brukt om åndeverdenen. Skaperens «grunnfestede bosted» er i de «himlene». – 1. Kongebok 8:43.

Hva det betyr for deg: Du får et klarere bilde av Gud. Skaperen er ikke en diffus kraft som finnes  overalt og i alt. Jehova er en virkelig Person, og han holder til på et virkelig sted. Likevel er det «ingen skapning som er usynlig for hans blikk». – Hebreerne 4:13.

GUDS PERSONLIGHET: Bibelen lærer at Jehova har tiltalende egenskaper. «Gud er kjærlighet.» (1. Johannes 4:8) Han lyver aldri. (Titus 1:2) Han er upartisk, barmhjertig, medfølende og sen til vrede. (2. Mosebok 34:6; Apostlenes gjerninger 10:34) Og det vil kanskje overraske mange at Skaperen ønsker å ha et ‘fortrolig vennskap’ med dem som har respekt for ham. – Salme 25:14.

Hva det betyr for deg: Du kan bli Jehovas venn. (Jakob 2:23) Og etter hvert som du lærer mer om Jehovas personlighet, kan du bedre forstå beretninger i Bibelen.

«HVIS DU SØKER HAM ...»

Bibelen tegner et tydelig bilde av Jehova Gud. Det er på ingen måte umulig å forstå ham. Han vil at du skal lære ham å kjenne. Hans Ord, Bibelen, lover: «Hvis du søker ham, vil han la seg finne av deg.» (1. Krønikebok 28:9) Hvorfor ikke prøve å bli kjent med Gud ved å lese og tenke over bibelske beretninger? Bibelen sier: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» – Jakob 4:8.

Hvis du leser og studerer Bibelen, vil du alltid fortsette å lære nye ting om Gud og hans veier

Men du sier kanskje: «Siden jeg ikke kan forstå alt om Skaperen, hvordan kan jeg da noen gang bli hans venn?» Tenk over dette: Må en kirurgs beste venn ha studert medisin? Nei. Kirurgens venn har kanskje et helt annet yrke. Likevel kan de ha et nært vennskap. Det som betyr noe, er at kirurgens venn kjenner kirurgens personlighet og vet hva han liker og ikke liker. På lignende måte kan du ved hjelp av Bibelen finne ut hva slags person Jehova er. Det er det du trenger å vite for å bli hans venn.

Bibelen gir oss ikke bare en vag idé om hvordan Skaperen er. Den inneholder de opplysningene vi trenger for å lære ham å kjenne. Har du lyst til å få vite mer om Jehova Gud? Jehovas vitner har et gratis opplegg for bibelstudium. Ta kontakt med vitnene der du bor, eller gå inn på nettstedet vårt, www.jw.org.

^ avsn. 16 Noen bibeloversettelser bruker tittelen «Herren» i stedet for Guds navn, Jehova. Les om hvorfor på side 195 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner. Også tilgjengelig på www.jw.org.